Teknologi & kompetence

Overblik

I den Europæiske Union har en ny lov om reduktion af emissionerne fra nye køretøjer være i kraft siden den 01.01.2014. Med det i Euro 6 nævnte regelsæt reduceres udledningen af skadelige stoffer fra lastbiler og busser endnu en gang markant. MAN har udviklet løsninger – for bedst mulig økonomi ved størst mulig miljøvenlighed.