Texnologiya və Bacarıq

MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Bütün nəqliyyat şirkətləri üçün, təhlükəsiz və vaxtında çatmaq əsasdır - yolun vəziyyəti pis olsa da. Ənənəvi arxa ötürücülü və klassik bütün ötürücülü idarəetmə arasında innovativ MAN HydroDrive® bəzən off-road səfərə ehtiyac duyulan yol nəqliyyatlarında daha çox dartma qüvvəsi ilə təchiz edir. Ənənəvi bütün ötürücülü nəqliyyat vasitəsi ilə müqayisədə, HydroDrive® sistemi 400 kiloqrama qədər yüngüldür və daha az yanacaq sərf edir. Buna əlavə olaraq, güclü ön oxlar da əlavə idarəetməni təchiz edir – hesab edilən ən önəmli təhlükəsizlik aspekti xüsusilə qış aylarındadır.Ani Yarana Bilən Dartma Qüvvəsi

MAN HydroDrive®, nadir yolsuzluq istifadəsində və qabaq oxlarda əlavə dartma qüvvəsi ehtiyac duyulan vəziyyətlərdə mükəmməl ötürmədir. MAN HydroDrive®-la olan nəqliyyat vasitələri əsasən mövcud olan funksiyalar baxımından istifadə dairəsini genişləndirmək üçün hidrostatik ön ötürücüsü ilə təchiz olunmuş yol nəqliyyat vasitələridir.

MAN HydroDrive®-a keçilə biləcəyi tipik yol vəziyyətləri nümunələri aşağıdakılardır:

  • Yol işləri və daxili yollar kimi qrunt yollar
  • Palçıq, buz və qar kimi sürüşkən yollar
  • Dağlıq ərazilərlə olan marşrutlar

MAN HydroDrive® göstəricisi
Mərkəzi ekranda MAN HydroDrive® indikatoru

MAN HydroDrive® üçün kontrol düyməsi
MAN HydroDrive® üçün kontrol düyməsi

MAN HydroDrive®

Hidrostatik ön ötürücü, həmçinin nəqliyyat vasitəsi hərəkət edən zamanda da kontrol düyməsi ilə qoşula bilər. Təqribən saatda 30 kilometr tezlikdən sonra bu ötürmə avtomatik olaraq sönür. Tezlik yenidən 22 kilometr/saatın altına düşəndə, yenidən əlavə kimi aktivləşdirilir. Əgər MAN HydroDrive® aktivdirsə, avtomobilin ekranında indikator lampası yanır.

MAN HydroDrive®-la, sürət qutusunun çıxışındakı hidronasos ön oxlardakı təkər mexanizm çarxını təchiz edir. Bu sadə və bacarıqlı, güclü və xidmət oluna bilən texnologiya, ənənəvi arxa ötürücülərlə yanacaq sərfiyyatında və sürtünmədə çox müsbət müqayisə olunur və klassik bütün ötürücülərdən artıq silsilə üstünlüklər təklif edir. Hidrostatik təkər ötürücüləri olan yerdə klassik bütün ötürücünün xüsusiyyəti olan distributer sürət qutusuna ehtiyac yoxdur. Əlavə olaraq, MAN HydroDrive®-la ancaq arxa ötürücülər yol nəqliyyatında hesaba alınır və hidronasoslar, təkər motorları tərəfindən heç bir sürtünmə əmələ gəlmir. Klassik tam ötürücülərdə isə, ön ötürücücünün transmissiya elementləri, sönülü olsalar belə işləməyə davam edir.

MAN HydroDrive®-in üstünlükləri:

  • Daha əlverişli yanacaq sərfiyyatı
  • Klassik tam ötürücülərlə müqayisədə təxminən 400 kilo çəki səmərəsi
  • Hündür modellər tələb olunmur; nəqliyyat vasitəsinin silueti və ağırlıq mərkəzi qorunur
  • Təkmilləşdirilmiş dartma qüvvəsi, qrunt yollarda və qış mövsümü yol vəziyyətlərində yan stabilliyə görə daha çox idarəetmə təhlükəsizliyi
  • Ön oxa yüklənən hərəkətdə mühərrik əyləc təsirinin ön oxa transfer edilməsi əyləc qüvvələrinin daha mükəmməl paylanmasına şərait yaradır