Texnologiya və Bacarıq

Daha çox daşıma qabiliyyəti üçün yüngül və yüksək müqavimətli materiallar

Yüngül istehsal

Cəmi daşıma qabiliyyətinə görə optimallaşdırılmış yük avtomobilləri daha çox yük daşıya bilər, yanacaq qənaət edər və yol hərəkəti şəbəkəsinə daha az yüklənər. Avtomobillərin yollarda istismar edilə bilən cəmi çəkisi məhdudlu olduğuna görə, öz çəkisi daha aşağı olan ticari nəqliyyat vasitələri daha çox yük nəql edə bilər. Optimallaşdırılmış bir beton mikser, haradaysa bir kub metr daha çox beton nəql edə bilər. Yüngül bir avtosistern vasitəsi qaz stansiyalarına üçün neçə yüz litr benzin artıq apara bilər. Deməli bu, hər bir səfərdə daha çox yük deməkdir - beləcə daha az səfər lazım gəlir - bu sahibkarlar üçün ilin axırında əhəmiyyətli dərəcədə qənaət təşkil edir. Avtosistern və silos sahəsi kimi yük çəkisi çox olan tətbiq sahələrində daşıma qabiliyyətinin 150 Kiloqram artması, ildə təqribən 1.500 Avro daha çox gəlir deməkdir.

Daha az səfərlər, yol şəbəkəsinə daha az yük gətirər. Eyni malların daşınması üçün bundan yanaşı daha az enerji sərf və daha az CO2 buraxılır.


TGX və TGS: uzun yol nəqliyyatı üçün ən yüngül dartma avtomobilləri

Yəhərli dartıcı

TGX və TGS seriyalarının inkişafında MAN, daha yüksək daşıma qabiliyyətinə nail olmaq üçün tamamilə yüngül konstruksiyaya əhəmiyyət verdi. Həm uzun yol nəqliyyatı, həm də avtosistern yarımqoşqulu avtomobillər kimi xüsusi tətbiq sahələri üçün MAN, öz sinfində ən yüngül olan nəqliyyat vasitələrini təklif edir. TGX yəhərli dartıcılarda yeni yüngül ön və arxa asqısından istifadə olunur və bu, təxminən 80 kq daha az cəmi çəki gətirir. Ön oxun Yenidən işlənmiş asqısı yalnız daha yüngül deyil, yerimə qabiliyyətini də artırar.

TGS-nin avtosistern-silos variantı (TS)

TGS-in avtosistern-silos variantı (TS) ilə MAN, xüsusilə maye və silos nəqliyyat bazarı üçün yüksək daşıma qabiliyyəti tələb edən nəqllər öz sinfinin ən yüngül yəhərli dartıcını inkişaf etmişdir. Çəkisi optimallaşdırılmış avadanlıqları və M kabinəsilə hərəkətə hazır TGS-TS avtomobili, yüksüz, dolu yanacaq çəni və sürücü ilə bir yerdə 6.300 kq-dan nəzərəçarpan dərəcədə aşağı çəkisi ilə önə çıxır.

18 tonadək nəqliyyat vasitəsi kateqoriyası

18 tonadək olan nəqliyyat vasitəsi kateqoriyasında MAN Truck & Bus TGL və TGM modelləri ilə böyük daşıma qabiliyyəti üstünlüyü olan nəqliyyat vasitələrini təklif edir. MAN TGL 12.180, 5.730 kq-lıq boş çəkisi ilə 12 ton sinifində bazardakı ən yüngül avtomobil və həmçinin oxşar və ya eyni mühərrik gücləri olan rəqibləri ilə müqayisədə daşıma qabiliyyətində təqribən 400 kq üstünlüyə malikdir.

TGM seriyasının 18 tonluq avtomobilləri

TGM seriyasının 18 tonluq avtomobilləri, xüsusiyyətlə aşağı boş çəkisi ilə öz sinfində hər hansı digər yük avtomobilindən daha çox daşıma qabiliyyəti təklif edir. Rəqiblərinə nisbətən MAN TGM, 18 tonluq sinifdə 1.330 kq qədər daşıma qabiliyyəti üstünlüyünə malikdir.