İnşaat meydançasında MAN TGM – ümumi baxış

Yeni MAN TGM – ağır bolidlər arasında çoxcəhətli avtomobil

Yeni MAN TGM – ağır bolidlər arasında çoxcəhətli avtomobil

Bu, orta tonnajlı daşıma nəqliyyatındakı kəmiyyətlərin miqyasıdır. 13 və 26 tonnajlı və birinci sinif daşıma kapasitəsi ilə yeni MAN TGM yük maşınları inşaatda səmərəli nəqliyyat həlləri təklif edir.

Avro 6 normasına uyğunlaşan, yüksək fırlanma anı 184 kV (250 A.G) – 251 kV (340 A.G) gücünə malik mühərriklər və 4x4 və 6x4 ox konfiqurasiyaları ilə yeni MAN TGM, yüksək daşıma qabiliyyəti və təsirli nəqliyyat səmərəliliyini yola və tikinti meydançasına gətirir. İkili kabinə ilə yanaşı, C və L kabinələr də təmin edilə bilər.

Hamısını açHamısını bağla