Efikasan rad

Upravitelj voznog parka

Zašto MAN TeleMatics®?

Upravitelji voznog parka mogu bolje upravljati korištenjem flote. Disponenti su bezbjedniji prilikom planiranja. Vozači brže dobivaju precizne informacije. Pojednostavljuje se administrativni posao u kancelariji. Vaš posao postaje još profitabilniji. Pomoću MAN TeleMatics®.

MAN TeleMatics®

Što vam je potrebno za MAN TeleMatics®

Da biste mogli koristiti MAN TeleMatics® potreban vam je samo jedan računar sa operativnim sistemom Windows XP ili Windows 7 PC, povezan na internet, i modul MAN TeleMatics® ugrađen u vaša vozila. Razmjena podataka između vozila i centrale vrši se putem protokola GPRS – i to širom Evrope uz fiksne troškove.

Sa MAN TeleMatics® interfejsom (API, Application Programming Interface) moguće je povezivanje sa svakim komercijalnim špedicijskim softverom.

Vozač kamiona

Pregled prednosti za vas – MAN TeleMatics® i bezbjednost

  • Pomoću MAN TeleMatics® uštedite do 10 % u kombinaciji sa redovitim obukama vozača putem MAN ProfiDrive®
  • Proaktivno upravljanje održavanjem, usmjereno na budućnost
  • Pridržavanje rokova isporuke i dogovorenih termina zahvaljujući pouzdanom planiranju
  • Povećanje profitabilnosti pomoću optimizacije ekonomičnog načina vožnje
  • Očitavanje DTCO® memorije i kartice vozača neovisno o lokaciji „over the air” (DTCO® je registrovana marka kompanije Continental Automotive GmbH)
  • Zaštita podataka: MAN TeleMatics® koristi najmodernije tehnologije kriptiranja kako bi se vaši podaci zaštitili od neovlaštenog pristupa.
  • Vaši podaci se pohranjuju kod našeg sistemskog partnera anonimno.


MAN TeleMatics® Tutorial Video

U ovom videu saznat ćete sve o najvažnijim funkcionalnostima sistema MAN TeleMatics®: