Efikasan rad

MAN TeleMatics®

Veća efikasnost kod korištenja

Gorivo, radno osoblje, vozila – sve veći troškovi u transportnoj branši još više povećavaju pritisak zbog konkurencije. Za uspješno poslovanje u budućnosti potrebni su inovativni sistemi za veću efikasnost. MAN TeleMatics® pokazuje vam konkretan potencijal za veću efikasnost kod korištenja. Tako možete optimirati transportne procese i značajno smanjiti vaše pogonske troškove.

Autocesta u Šangaju

Vaši preduslovi za veći uspjeh

Za MAN TeleMatics® potreban vam je jedan računar s verzom na internet i MAN TeleMatics® modul koji je ugrađen u vašim vozilima. Razmjena podataka između vozila i centrale vrši se putem protokola GPRS. Sa MAN TeleMatics® interfejsom moguće je povezivanje na svaki komercijalni špedicijski softver.

Više
MAN TeleMatics® paketi usluga

Paketi usluga

Dodatno uz MAN TeleMatics® osnovni paket mogu se individualno sastaviti dodatni paketi usluga, npr. Map, Eco ili Time. Tako možete odabrati kombinaciju raznih komponenti koja odgovara vašem preduzeću.

Više
MAN TeleMatics® na iPhone uređaju

MAN TeleMatics® aplikacija

Nova MAN TeleMatics® aplikacija za iPhone® und iPad® pokazuje vam važne podatke o vašim vozilima koji se koriste. Tako uvijek imate kontrolu nad svojim voznim parkom – čak i kad niste u kancelariji (Apple®, iPhone® i iPad® su registrirane marke kompanije Apple, Inc.).

Više
Mathias Krage, direktor, špedicija Krage

Špedicija Krage: „Pet procenata manje potrošnje dizela.”

„Pomoću analize korištenja vozila možemo brzo optimirati način vožnje”, raduje se Mathias Krage. „Sada trošimo oko pet procenata manje dizel goriva.” On tvrdi da je potrošnja goriva oko 30 do 31 litara na 100 kilometara, a pritom se prevozi komadna roba relativno velike težine.

Više

MAN TeleMatics® – vaš put do efikasnog voznog parka

  • Smanjite potrošnju goriva vašeg voznog parka.
  • Optimirajte radno opterećenje svojih vozila.
  • Maksimizirajte ekonomičnog svojeg preduzeća.

Ovdje možete saznati kako to funkcioniše – sa paketom telematičkih usluga za vašu individualnu potrebu.

Sve otvoritiSve zatvoriti