Truck  |  Onderzoek 

De nieuwe generatie veiligheidssystemen bij MAN

MAN introduceert nu een remsysteem van een volledig nieuwe generatie, voorzien van de Sensorfusion-functie (Emergency Brake Assist, EBA) en het noodremsignaal ESS.

  • Nieuwe noodremassistent EBA voorzien van Sensorfusion-functie met radar en camera
  • Noodremsignaal ESS
  • Rijstrookcontrole LGS, uitgerust met de recentste cameratechnologie

Tegelijk zullen EBA en de nieuwe rijstrookcontrole (Lane Guard System, LGS) tot de standaarduitrusting behoren van de voertuigtypes die daar vanaf november verplicht mee uitgerust moeten worden met het oog op nieuwe inschrijvingen. Dit behelst het grootste deel van de MAN-vrachtwagens, interstedelijke autobussen en de touringcars van MAN en NEOPLAN, alsook de MAN-onderstellen voor touringcars.

Een tendens naar meer veiligheidssystemen

Reeds in 2014 werd in Duitsland één MAN TGX op twee verkocht met de 'Aktiv' of 'Aktiv Plus' veiligheidsformule en uitgerust met het noodremsysteem EBA – en die tendens gaat in stijgende lijn.

Heinz-Jürgen Löw, Directeur Sales & Marketing bij MAN Truck & Bus: "Deze tendens bevestigt ons engagement voor actieve veiligheid en de volgende stap van MAN in de richting van een snelle uitbreiding van ons gamma veiligheidssystemen. Vanaf juli zal de nieuwe generatie van het noodremsysteem en de rijstrookcontrole op vrachtwagens en touringcars in nagenoeg alle voertuigtypes tot de standaarduitrusting behoren. Onze klanten profiteren van uitgebreide veiligheidsvoorzieningen en bijgevolg van een hoog niveau van actieve veiligheid. De nieuwe noodremassistent EBA van MAN overtreft nu al ruimschoots de wettelijke vereisten inzake remprestaties die tegen 2018 worden opgelegd."

Reeds verplicht vanaf 1 november 2015

De EU-wetgeving bepaalt dat vanaf november 2015 de volgende voertuigtypes moeten uitgerust zijn met een noodremsysteem niveau 1: Vrachtwagens die nieuw ingeschreven worden, met twee of drie assen, een maximaal toegelaten massa hoger dan acht ton en een achteras met luchtgeveerde ophanging. Vrachtwagens met twee of drie assen vanaf 3,5 ton moeten bovendien uitgerust zijn met een rijstrookcontrolesysteem.

Het noodremsysteem EBA wordt bij MAN vanaf juli 2015 gemonteerd en voldoet reeds ruimschoots aan de strengere wettelijke vereisten van niveau 2, die vanaf 2018 van toepassing zijn op nieuw ingeschreven voertuigen. Klanten beschikken nu al over een toekomstvast systeem met een duurzame waarde.

Sensorfusion: De combinatie van een radar en een camera

De nieuwe generatie van het noodremsysteem Emergency Brake Assist EBA van MAN combineert de gegevens van de radarsensor vooraan het voertuig met die van het voorruitcamera. De Sensorfusion-functie stelt het systeem in staat complexe wegsituaties op een betrouwbaardere manier te interpreteren. Voorliggend verkeer en vaste obstakels worden sneller en met meer zekerheid geïdentificeerd. Op die manier beschikt het systeem over meer tijd om, indien nodig, een noodstop uit te voeren. In geval van nood kan het voertuig de snelheid beter afremmen en enkele kostbare meters eerder tot stilstand komen.

Vaste obstakels zijn echter moeilijker op een betrouwbare manier te detecteren dan voorliggend verkeer. Daarom moet het systeem onderscheid kunnen maken tussen relevante voorwerpen (bijvoorbeeld een voertuig met pech of een stilstaand voertuig achteraan een file) en niet-relevante voorwerpen (wegsignalisatieborden, tunnelingangen, bruggen). Om op een veilige manier te voorkomen dat er ten onrechte een noodstop wordt uitgevoerd, reageert het noodremsysteem alleen wanneer de situatie met een hoog niveau van waarschijnlijkheid correct werd geïnterpreteerd. Het systeem voert intensievere en dus langere analyses uit om met zekerheid na te gaan of er zich wel degelijk een vast obstakel op de rijstrook voor het voertuig bevindt.

Een hoge mate van oplettendheid door de studie van waarschuwingsstrategieën

MAN beschikt over een uitgebreide deskundigheid op het gebied van onderzoek naar besturingsconcepten voor industriële voertuigen. Wetenschappelijke observatie van bestuurders in de rijsimulator door de technische universiteit van München heeft belangrijke informatie opgeleverd voor het waarschuwings- en reactiegedrag van het EBA-systeem, waaronder gegevens over aandacht en concentratieverlies bij de bestuurder, stress en gedrag in noodsituaties.

De configuratie van de noodremassistent (EBA) volgt de grondregel dat het steeds de bestuurder moet zijn die actie onderneemt. Deze benadering is typisch voor MAN en verzekert een hoge mate van oplettendheid bij de bestuurder.

De interactie van twee technologieën, de radar en de camera, verlaagt aanmerkelijk het risico op onterechte waarschuwingen, omdat beide technologieën kunnen worden gebruikt voor objectherkenning. Op die manier slaagt MAN erin de bestuurder zo weinig mogelijk te storen met waarschuwingssignalen.

Naargelang zijn eigen evaluatie van de situatie kan de bestuurder bij een waarschuwingssignaal of wanneer er een noodstop ingezet is de controle overnemen over de noodremassistent. Daarvoor kan hij het gas- of rempedaal gebruiken, of de richtingaanwijzer aanzetten om van rijstrook te veranderen en zodoende het waarschuwingssignaal of de automatische bediening van de remmen te onderbreken.

Wanneer elk gevaar op een ongeval geweken is, bijvoorbeeld wanneer een langzaam rijdend voertuig zich naar de pechstrook begeven heeft, breekt de EBA de begonnen noodstop af.

Voortdurende waakzaamheid Het verloop van een noodstop

Wanneer een situatie een noodstop noodzakelijk maakt en de bestuurder niet reageert (door van rijstrook te veranderen of te remmen), grijpt de noodremassistent (EBA) in door een reeks trapsgewijze handelingen: in de eerste fase wordt de bestuurder verwittigd door een luid waarschuwingssignaal en een boodschap op het scherm. Tegelijk worden de remleidingen voorgevuld om de reactiesnelheid te verkorten. Ook de stoplichten worden geactiveerd om achterliggend verkeer preventief te waarschuwen.

De noodremassistent van MAN verlaagt bovendien al tijdens de waarschuwingsfase het motorkoppel. Dat heeft een bijkomend waarschuwend effect voor een eventueel onoplettende bestuurder. Als de bestuurder niet reageert, begint het systeem als bijkomende waarschuwing automatisch af te remmen. Als er vervolgens een dreigend ongeval wordt gedetecteerd en de bestuurder niet reageert, voert het EBA-systeem een noodstop uit die in ideale omstandigheden een kop-staartaanrijding zelfs tegen de topsnelheid van 80 km/u kan vermijden.

Noodremsignaal ESS

Wanneer er een noodstop wordt uitgevoerd, activeert het ESS-systeem (Emergency Stopping Signal) bovenop de stoplichten ook de waarschuwingsknipperlichten, die sneller knipperen dan gewoonlijk om achterliggend verkeer op de hoogte te stellen van de noodsituatie. Testen hebben uitgewezen dat een vroegtijdige waarschuwing kop-staartbotsingen kan voorkomen.

De nieuwe rijstrookcontrole LGS

De nieuwe rijstrookcontrole LGS is uitgerust met de recentste cameratechnologie. Het systeem biedt een nauwkeurigere herkenning van de rijstrook en reduceert het aantal onterechte waarschuwingen.

Het LGS-systeem bewaakt vanaf een snelheid van 60 km/u de positie van het voertuig ten opzichte van de rijstrook en waarschuwt de bestuurder wanneer hij ongewild de wegmarkering raakt.

Bijkomende functies verhogen het comfort van de bestuurder. Het nieuwe systeem erkent volledig autonoom wijzigingen in de toestand van de rijstrook: een betrouwbare waarschuwing is alleen mogelijk als de rijstrook een minimale breedte heeft en aan beide zijden afgebakend is met markeringen.

Het nieuwe LGS-systeem houdt ook rekening met het feit dat talrijke bestuurders van bedrijfsvoertuigen uit veiligheidsoverwegingen de neiging hebben op de buitenkant van de rijstrook (en zelfs op de rechterrand in landen waar rechts gereden wordt) te rijden, en geeft voor die kant van het voertuig pas veel later een waarschuwingssignaal. Het systeem past zich bovendien automatisch aan het land aan d.w.z. of er links of rechts wordt gereden. Op die manier geniet de bestuurder van de voordelen van een adaptieve benadering van waarschuwingssystemen.