Truck 

MAN Truck & Bus haalt raamakkoord Vlaamse Overheid binnen

Aanbestedingsprocedures zijn niet enkel tijdrovend maar vergen eveneens specifieke technische vakkennis. MAN Truck & Bus biedt dan ook graag haar expertise aan om de overheidsinstantie bij te staan in dit vaak complex proces en deed de nodige inspanningen om een optimale dienstverlening mogelijk te maken.

Meer bepaald wist MAN Truck & Bus Perceel 5 van een raamcontract met de Vlaamse Overheid binnen te halen. Onder Perceel 5 vallen leveringen van drie-assige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van 26 ton. De potentiële klant kan hierbij kiezen uit verschillende opbouwen.

Zo wordt het overbodig een eigen aanbestedingsprocedure te starten zonder hierbij aan flexibiliteit te moeten inboeten. Optiemogelijkheden werden immers als dusdanig samengesteld dat steeds een voertuigconfiguratie kan worden gekozen die volledig aan de eisen en verwachtingen van de openbare overheden beantwoordt.

Niet voor niets geldt MAN immers als de meest flexibele producent van bedrijfsvoertuigen, van mogelijke asconfiguraties tot opbouwvariaties. MAN maakt gebruik van de meest vooruitstrevende productiefaciliteiten en hecht het allergrootste belang aan kernwaarden als kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en verbruiksefficiëntie. Reeds meer dan 100 jaar zet MAN Truck & Bus alles op alles om deze waarden zo goed als mogelijk gestalte te geven.

Duidelijke argumenten dus waarom MAN zeker een meerwaarde kan betekenen voor de betrokken overheidsinstanties. Zo kunnen alle overheden, ressorterend onder het Vlaamse en Brusselse Gewest (inclusief intercommunales, gemeentes, steden en overige lokale overheden), beroep doen op dit raamakkoord en profiteren van de uiterst voordelige prijzen, overeengekomen in het kader van dit akkoord dat loopt over een periode van drie jaar tot en met 2 juni 2019.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Paul Cleenen
Technical Director
paul.cleenen@man.eu
02/453.01.04