Truck 

Transporteur van het jaar 2015 Trafuco en MAN: Toekomstgericht en innovatief.

Trafuco NV, gevestigd te Schelle, staat sinds jaar en dag in de Benelux gekend als transportspecialist en aanbieder van geïntegreerde logistieke oplossingen. Met ruim 45 jaar ervaring is deze onderneming niet aan haar proefstuk toe en kan ze terugblikken op een indrukwekkend en ook gevarieerd parcours. Zo is Trafuco één van de meest diverse spelers op de markt met naast brandstoffenvervoer ook container- en huifwagentransport alsook tanktransport.

Met een wagenpark van om en bij de 170 voertuigen en een 350-tal opleggers speelt Trafuco in eerste klasse, realiseert het een transportomzet van € 27,5 miljoen en stelt het niet minder dan 215 medewerkers tewerk. Opvallend is dat Trafuco enkel en alleen werkt met eigen transportmateriaal en niet samenwerkt met buitenlandse ondernemingen en/of chauffeurs. Een bewuste strategie die past binnen de bedrijfscultuur en helpt om op continue basis een dienstverlening van hoge kwaliteit te kunnen garanderen. Trafuco investeert daarnaast permanent in opleidingen en bijscholingen van zijn medewerkers. Een opleidingsverhaal dat bovendien niet beperkt blijft tot de eigen werknemers. Via een eigen erkend opleidingscentrum biedt Trafuco eveneens externe partijen de mogelijkheid rijbewijzen C/CE te behalen. Op die manier wordt ingespeeld op de voortdurende noodzaak aan nieuwe chauffeurs.

Dat dergelijke strategieën en initiatieven de nodige erkenning verdienen, spreekt voor zich. Vandaar ook dat een, uit de transportsector samengestelde, jury snel overtuigd was bij het nomineren van de “Transporteur van het Jaar 2015”. Deze award werd aldus aan Trafuco overhandigd, dit in het kader van de Transport & Logistics Awards (in een organisatie van mediamaatschappij MMM).

MAN speelt als vrachtwagenmerk een prominente rol binnen het Trafuco wagenpark en sluit perfect aan bij de waarden en strategie die de transporteur hanteert.

De samenwerking MAN – Trafuco dateert reeds van het jaar 2000, met een eerste bestelling van twee MAN trekkers in oktober 2000. Toenmalig wagenparkbeheerder, René Rutsaert (alias “Den Chief”), wist de kwaliteiten van de toen nieuwe MAN TGA duidelijk naar waarde te schatten en apprecieerde bovendien de persoonlijke aanpak. De praktijk bewees heel snel het rijcomfort voor de chauffeur alsook de gunstige verbruiksresultaten.

Samen met de flexibiliteit van de werkplaats van filiaal MAN Antwerpen, zorgden deze factoren voor een samenwerking die vandaag de dag nog steeds aan de orde is. Er worden jaarlijks +/- 5 MAN’s besteld wat maakt dat er tot hiertoe ongeveer 65 eenheden werden geleverd. De meerderheid hiervan zijn trekkers, al worden er op regelmatige basis ook bakwagens van het type 4x2 en 6x2 aan het wagenpark toegevoegd. Momenteel loopt de uitlevering van een bestelling van 10 voertuigen.

Ook al zweert Trafuco in eerste instantie bij eigen werkplaatsen, toch wordt voor de merk-specifieke herstellingen beroep gedaan op de service van MAN Antwerpen, niet in het minst omwille van de goede verstandhouding tussen klant en werkplaats. Daarnaast wordt er gewerkt met een systeem van dagelijkse onderdelenleveringen om de eigen werkplaatsen optimaal te ondersteunen. Alles wordt dus in het werk gesteld om de samenwerking MAN – Trafuco, ook naar de toekomst toe, te bestendigen.