Truck 

Veiligheid voor alles. MAN investeert permanent in nieuwe veiligheidssystemen.

Als vrachtwagenconstructeur is MAN zich meer dan bewust van zijn verantwoordelijkheid om veilige voertuigen op de markt te brengen, niet alleen naar de chauffeur zelf toe maar tevens voor het omliggende verkeer dat steeds complexer wordt. Net daarom investeert MAN continu in de verdere optimalisatie van huidige en toekomstige veiligheids- en assistentiesystemen.

Zo werkt MAN sinds tientallen jaren samen met externe studiebureaus om de oorzaken van ongevallen met bedrijfsvoertuigen in kaart te brengen. Doel van deze samenwerking is om gerichte ontwikkelingsprioriteiten te stellen en maatregelen te treffen die precies die verkeerssituaties afzwakken waarbij het meeste ongevallen voorkomen. Dit resulteert in een resem, in serie verkrijgbare, elektronische veiligheidssystemen die de bestuurder bijstaan in kritische verkeerssituaties. Deze systemen worden, naast individueel, ook aangeboden in zogenaamde veiligheidspakketten. Zo kan MAN niet alleen optimaal inspelen op de noden van de klant, maar kan deze ook genieten van een aanzienlijk kostenvoordeel alsook een hogere herverkoopwaarde.

Een kleine greep uit het actuele veiligheidsaanbod (standaard afhankelijk van gekozen veiligheidspakket):

Adaptive Cruise Control (ACC)

De afstand tot het voertuig ervoor wordt vaak verkeerd beoordeeld. De Adaptive Cruise Control (ACC) past zich overeenkomstig de instellingen automatisch aan de afstand tot het voorgaande voertuig aan en vermindert zo aanzienlijk het gevaar van kop-staartbotsingen.

Lane Guard System (LGS)

Het Lane Guard System (rijstrookcontrole), intussen reeds toe aan de vierde generatie, is een op een camera gebaseerd ondersteuningssysteem dat de bestuurder er, aan de hand van een akoestisch signaal, op attent maakt dat de rijstrookmarkering zonder gebruik van het knipperlicht wordt overschreden. De bestuurder kan hierop volgend een correctie uitvoeren. Het systeem bewaakt zo het correcte gebruik van de rijstrook en zorgt voor meer veiligheid en rijcomfort. Dankzij meerdere optimalisaties van het systeem kan de verkeerssituatie nu nog accurater worden ingeschat.

Emergency Brake Assist II (EBA II)

Dit automatisch noodremsysteem, dat in deze tweede versie gebruikmaakt van de LGS camera en de radarsensor, is sinds de invoering van de Euro 6 emissienorm beschikbaar op alle MAN truck series alsook de MAN coaches. Zo kunnen MAN rijders hun voertuigen hiermee reeds uitrusten alvorens dit een wettelijke verplichting wordt op alle trucks, ingeschreven na 1 november 2015. Bij fileverkeer is het zicht naar voren beperkt wat maakt dat remhandelingen van vooruit rijdende voertuigen vaak te laat als gevaarremming worden herkend. Doel van het EBA systeem is om zware kop-staartbotsingen in dergelijke situaties te verhinderen of te minimaliseren. Als de bestuurder niet reageert op waarschuwingen van het systeem, voert de noodremassistent EBA zelfstandig een noodremming uit. In combinatie met het Emergency Stopping Signal (ESS), dat een noodremsignaal geeft aan de hand van knipperende remlichten, wordt ook het achterliggend verkeer optimaal gewaarschuwd.

Rekening houdende met het feit dat ongeveer 32% van alle ongevallen met vrachtwagens kop-staartbotsingen zijn, is een automatisch remsysteem een meer dan effectief hulpmiddel om het percentage aan ongevallen en de ernst ervan significant te reduceren.

De lange staat van dienst als innovatieve constructeur indachtig, kijkt MAN uiteraard ook naar de toekomst van dergelijke veiligheids- en assistentiesystemen. MAN wil immers een actieve rol spelen en zijn bijdrage leveren tot het verder verminderen van ongevallen met bedrijfsvoertuigen.

Zo stelde MAN bijvoorbeeld reeds een preview voor van een zogeheten “afdraai assistent” die bestuurders waarschuwt voor voetgangers en fietsers in de dodehoekzone. Gebaseerd op twee camera’s, helpt dit systeem de chauffeur bij het rechts afdraaien in een stadsomgeving. Vooraleer toepasbaar in serieproductie moet dit systeem uiteraard voor 100% betrouwbaar zijn en inzetbaar voor dagdagelijks gebruik. Het spreekt voor zich dat uitgebreide tests nog op het programma staan alvorens MAN dit systeem in serieproductie op de markt brengt.

Daarnaast kwam MAN voor de dag met een prototype van een “camera/monitorsysteem” dat de traditionele buitenspiegels vervangt. In plaats van een veelvoud aan buitenspiegels, krijgt de chauffeur in een oogwenk alle nodige informatie aan de hand van één centrale monitor, gelinkt aan meerdere, strategisch opgestelde, buitencamera’s. Op dit ogenblik is het vervangen van buitenspiegels door camerasystemen wettelijk niet toegestaan, wat echter niet wegneemt dat dit soort toepassingen naar de toekomst toe zeker potentieel heeft.

Ook een upgrade van het reeds innovatieve EBA systeem (zie hoger), ontwikkeld door de R&D afdeling van MAN, behoort tot de toekomstperspectieven. Hierbij zal de informatie van de radarsensor en een camera in het windscherm van de vrachtwagen worden gecombineerd om potentiele noodremsituaties vroeger te detecteren en zo kostbare tijd te winnen.