MAN оригинални части

MAN оригинални части

MAN оригинални части са винаги първият избор.

Този, който се реши да купи MAN, избира отлично качество. Защо трябва да се задоволявате с по-малко при резервните части? MAN оригинални части Ви дават сигурността да се движите към най-доброто качество. Те са изготвени съгласно насоките на MAN и са внимателно тествани за спазване на нашите най-строги стандарти за качество, като впечатляват с най-висока надеждност и икономичност. В допълнение има и гаранция от две години с валидност по целия свят. Това е качество, на което може да се разчита.

Логистика на части точно навреме.

За да се запазят възможно най-къси времената на престой при повреда, в сервизните бази на MAN готови за използване Ви очакват средно 8 000 оригинални части – дори и за по-стари модели и за специални превозни средства. 95 % от всички липсващи специални части се доставят до сервиза по най-бързия възможен начин за едно денонощие чрез създадените от MAN европейски логистични центрове (ELC). Чрез оптималните логистични процеси Вие печелите подобрени времена на приемане на поръчки и доставки, както и по-кратки престои в сервизите.

Вашите предимства:

  • MAN оригинални части съгласно най-новото ниво на техниката
  • MAN качество чрез най-новата технология
  • Гаранция за оригинални части по целия свят
  • Попълване на запасите от части за всички модели превозни средства на MAN – дори и за по-стари модели и специални превозни средства
  • Набавяне на части за едно денонощие чрез европейските логистични центрове


Две години гаранция за MAN Service и части

2 години гаранция за MAN Service и части

Двугодишната гаранция от MAN Truck & Bus SE е валидна за всички монтирани към 2017 г. MAN оригинални части, MAN оригинални части еко линия, както и MAN оригинални принадлежности1 в сервизни бази на MAN2 при извършени ремонти, вкл. и в процес на ремонт. Обхватът на дейностите е идентичен с валидната досега едногодишна гаранционна отговорност. Моля, прегледайте нашите общи търговски условия за допълнителна информация.

Изтеглете флаер

1 Вж. валидност на общите търговски условия.
2 Сервизни дружества на MAN и участващи партньори.