MAN оригинални части еко линия

MAN оригинални части еко линия

Втора употреба, първи избор: MAN оригинални части еко линия

С MAN оригинални части еко линия в голяма степен спестявате и същевременно защитавате околната среда!

MAN оригинални части еко линия са вече използвани MAN оригинални части, които се използват повторно съгласно стандартите за MAN оригинални части от страна на MAN, оригиналния производител (OES) или външен доставчик на услуги.

Това включва:

 • основно почистване
 • надлежна проверка
 • внимателна преработка, както и
 • смяна на всички износващи се части.

Чрез тази интензивна подготовка качеството на MAN оригинални части еко линия отговаря на качеството на нови MAN оригинални части. Освен това печелите същата гаранция, както и при нови MAN оригинални части.


Две години гаранция за MAN Service и части

2 години гаранция за MAN Service и части

Двугодишната гаранция от MAN Truck & Bus SE е валидна за всички монтирани към 2017 г. MAN оригинални части, MAN оригинални части еко линия, както и MAN оригинални принадлежности1 в сервизни бази на MAN2 при извършени ремонти, вкл. и в процес на ремонт. Обхватът на дейностите е идентичен с валидната досега едногодишна гаранционна отговорност. Моля, прегледайте нашите общи търговски условия за допълнителна информация.

Изтеглете флаер

1 Вж. валидност на общите търговски условия.
2 Сервизни дружества на MAN и участващи партньори.


Преглед на Вашите предимства: MAN оригинални части еко линия

 • позволяват устойчива поддръжка на Вашето превозно средство на справедлива цена, тъй като по-изгодните разходи за ремонт и поддръжка намаляват общия разход за притежаване (TCO). Това важи особено за MAN превозни средства в т. нар. втори и трети живот на превозното средство.
 • връщат по-бързо превозното средство на пътя, тъй като подмяната на части става по-бързо от ремонта.
 • изцяло висококачествени, тъй като са оригинални части на MAN.
 • притежават качество на оригинални части, за което са проверени на 100 %.
 • надеждни са, тъй като отговарят на същите спецификации, като новите MAN оригинални части, вкл. гаранцията.
 • запазват стойността на превозното средство, тъй като то си остава MAN – за цял живот.
 • пестят време и средства при набавянето, тъй като са налични във всяка сервизна база на MAN.
 • винаги са на най-високо технологично равнище.

Преглед на Вашите предимства: MAN оригинални части еко линия

 • позволяват устойчива поддръжка на Вашето превозно средство на справедлива цена, тъй като по-изгодните разходи за ремонт и поддръжка намаляват общия разход за притежаване (TCO). Това важи особено за MAN превозни средства в т. нар. втори и трети живот на превозното средство.
 • връщат по-бързо превозното средство на пътя, тъй като подмяната на части става по-бързо от ремонта.
 • изцяло висококачествени, тъй като са оригинални части на MAN.
 • притежават качество на оригинални части, за което са проверени на 100 %.
 • надеждни са, тъй като отговарят на същите спецификации, като новите MAN оригинални части, вкл. гаранцията.
 • запазват стойността на превозното средство, тъй като то си остава MAN – за цял живот.
 • пестят време и средства при набавянето, тъй като са налични във всяка сервизна база на MAN.
 • винаги са на най-високо технологично равнище.

Екологични и икономически убедителни – резервни части на MAN

При MAN оригинални части еко линия дълго време се вижда за какво сте платили. Тъй като няма нужда да се произвеждат нови резервни части, така се пестят разходи и се защитава околната среда:

 • пестене на ресурси
 • по-малко енергийна консумация
 • намалени CO2емисии


Изключително качество при изключителни условия: еко линията получава отличие за устойчивост

еко линията получава отличие за устойчивост

През декември 2015 г. MAN получи признание за екологичното използване на стари части при връчването на Европейските транспортни награди за устойчивост от списанието за транспорт на стоки. Почетени бяха изключителни и устойчиви постижения в рамките на сектора на търговските превозни средства. Тази награда трябва да насърчи фирмите от транспортния сектор за устойчива търговия и да помага за още по-добро утвърждаване на принципите на устойчиво развитие. Удовлетворяващо в този контекст: Оборотът на части еко линия в Германия постоянно нараства. Въпреки това съществува още много потенциал за утвърждаването на тези алтернативни части в ежедневната дейност на сервиза. Вследствие портфолиото на еко линията непрекъснато се разширява.


Преглед на нашето портфолио

Разгъване на всичкиСъбиране на всички

MAN оригинални части за камион

Повече информация

за MAN оригинални части еко линия ще намерите на MAN After Sales Portal.

Към MAN After Sales Portal