MAN ProfiDrive® - дейности

MAN ProfiDrive® обучение за безопасност при шофиране

Обучение за безопасност при шофиране

Обучения за безопасност при шофиране и при спешни ситуации, както и изучаване на теоретични, практически и законови принципи за обучение на правилно поведение в критични ситуации при шофиране.

MAN ProfiDrive® обучение за шофьори в ефикасно шофиране

Обучение за шофьори в ефикасно шофиране

Теоретични, както и практически упражнения за оптимизиране на безопасния и икономичния начин на шофиране. Индивидуална консултация за подобрено управление на риска във Вашето предприятие.

MAN ProfiDrive® специални обучения

Специални обучения

MAN ProfiDrive® специалните обучения правят разликата – независимо дали става въпрос за офроуд, тежкотоварен транспорт или управление на риска.

MAN ProfiDrive® базови обучения

Базови обучения

Теоретично изучаване на законови разпоредби, директиви и начини на поведение при транспорта на дълги разстояния, както и индивидуални обучения директно на борда на Вашето превозно средство.

MAN ProfiDrive® продължаващо обучение за шофьори

Продължаващо обучение за шофьори

MAN ProfiDrive® предлага професионално и квалифицирано продължаващо обучение за шофьори съгласно закона за квалификация на професионални шофьори (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® - обучения на шофьори от професионалисти за професионалисти

Светът на транспорта на стоки става все по-комплексен: Докато добрите професионални шофьори досега се отличаваха главно с това, че карат товарните си автомобили възможно най-безопасно и икономично, акцентът днес е все повече върху изискванията на клиентите, законодателството, насоките и общите познания за новите технологии за превозни средства. Всички тези фактори дефинират по нов начин работното ежедневие на шофьорите на товарни автомобили, управителите на автопаркове, инструкторите по шофиране и експерти ги поставя пред нови предизвикателства.

MAN ProfiDrive® Ви предлага квалифицирана система за обучение, която поставя в центъра нуждите на шофьора – и същевременно взима предвид изискванията на предприемача. Наборът от услуги обхваща както теоретичното продължаващо обучение на базата на закона за квалификация на професионални шофьори (BKrFQG), така и професионалното и практическо обучение, за да направят всекидневно шофиране още по-безопасно и по-икономично. Всички участници печелят от 30-годишния опит в изучаването на теоретични и практически знания в областта на безопасността и рентабилността при движение по пътищата.


Продължаващо обучение на базата на закона за квалификация на професионални шофьори (BKrFQG)

На всеки пет години професионалните шофьори трябва да завършат 35 часа обучение за напреднали, състоящи се от пет учебни единици от по 7 часа всеки в трите тематични области поведение при движение, разпоредби, транспортна безопасност и безопасност на околната среда. Това се основава както на закона за квалификация на професионални шофьори (BKrFQG), така и на свързаната с него наредба (BKrFQV). И двете определят съдържанието, което трябва да бъде преподавано в теоретичните и практическите програми за обучение.

MAN ProfiDrive® Ви дава възможността, да завършите всички законови изисквани мероприятия за продължаващо обучение, които допринасят за повишаване на безопасността на шофьорите, както и за намаляване на натоварването на околната среда. С удоволствие ще Ви консултираме при въпроси относно мерки за подпомагане като минимална помощ, планиране на обучение и провеждане.

Теми съгласно закона за квалификация на професионални шофьори (BKrFQG)

 • Тема 1 – Подобряване на рационалното поведение при движение въз основа на правилата за безопасност
 • Тема 2 – Прилагане на разпоредбите
 • Тема 3 – Здраве, транспортна безопасност и безопасност на околната среда, услуги, логистика


MAN устройства за управление

Инструктаж относно превозното средство

Индивидуално разясняване и представяне на най-важните функции на превозното средство

 • Запознаване с техниката на превозното средство
 • Безопасна работа с всички компоненти на превозното средство


Нови технологии за превозни средства

Техника на превозното средство

Техника на превозното средство, операционни устройства, нововъведения

 • Представяне и разясняване на нововъведенията в техническата област
 • Опресняване на технически основи
 • Правилна работа с техниката на превозното средство
 • Икономично шофиране (теория)

Тип семинар: Теория


Дигитален тахограф

Социални разпоредби

Времена на шофиране и почивка, дигитален тахограф, транспортни разрешителни и документи

 • Разяснение на законови разпоредби, директиви и рамкови условия за търговски транспорт на стоки
 • Разяснение на функциите на тахографа
 • Правилна работа с картата на шофьора

Тип семинар: Теория


MAN ProfiDrive® товарен автомобил

Корпоративна отговорност

Транспортна безопасност и безопасност на околната среда, престъпност, услуги, имидж и пазарна среда

 • Основни начини на поведение, които допринасят за позитивния имидж на компанията
 • Информираност относно рисковете на пътния трафик
 • Опасностите от граничната престъпност и нелегалния трафик на имигранти

Тип семинар: Теория


Персонално обучение за шофьори

Подпомагане на шофьора

 • Подпомагане на шофьора при практическата работа
 • Индивидуално обучение за всеки вид работа


MAN ProfiDrive® - обучение за шофьори

Преглед на предимствата на MAN ProfiDrive® обучението

 • Още по-икономично шофиране благодарение на MAN ProfiDrive® обучението, дори и за професионалисти
 • Спестете гориво, намалете износването и разходите за поддръжка чрез правилната работа с темпомата, интардера, педала на газта и спирачката
 • След обучението ще можете да управлявате до 15% от маршрута в режим на чист ход с минимален разход на гориво
 • Постигане на икономия на разходите до 30%, като се отчитат износването и потреблението.

Икономичен начин на шофиране

Обучение за рентабилност

Пестящо гориво, с ниско износване и предвидливо шофиране

 • Физически принципи на икономичния начин на шофиране
 • Упражнения за оптимизиране на безопасния и икономичния начин на шофиране

Тип семинар: Практика


Упражнения по шофиране с MAN ProfiDrive® товарен автомобил

Обучение за рентабилност PLUS

Пестящо гориво, с ниско износване и предвидливо шофиране, вкл. една седмица Connected CoDriver

 • Физически принципи на икономичния начин на шофиране
 • Упражнения за оптимизиране на безопасния и икономичния начин на шофиране
 • Запознаване с Connected CoDriver за повишена устойчивост (само във връзка с MAN TeleMatics®)

Тип семинар: Практика


Управление на риска и обучение за шофьори

Управление на риска

Анализ на профила на щетите, оценка на риска и провеждане на програми за обучения

 • Анализ на профила на щетите директно във Вашето предприятие
 • Оценка на риска и провеждане на програми за обучения

Обучение за безопасност при шофиране

Обучение за безопасност при шофиране

Изучаване на физиката и динамиката на движение

 • Изучаване на движещи сили, запознаване със системи за подпомагане
 • Практически упражнения за критични ситуации при шофиране, като ъглово спиране, избягване на внезапни препятствия, спиране по наклони и по хлъзгав път

Тип семинар: Практика


Обучение за обезопасяване на товар

Обучение за обезопасяване на товар

Закони, разпоредби, закрепващи средства и осигурителни методи

 • Разяснение на физическите принципи за обезопасяване на товара
 • Законови разпоредби и наредби за безопасност
 • Особености на превозни средства, товари и закрепващи средства

Тип семинар: Теория


Първа помощ и обучение за действия при спешни ситуации

Обучение за действия при спешни ситуации

Поведение при спешни случаи, грижа за здравето на работното място

 • Правилно поведение при спешни ситуации, спасяване на ранени след инцидент
 • Принципи на ергономичността, превенция на щетите върху здравето
 • Изучаване на принципи на балансирано и здравословно хранене
 • Ефекти на лекарствата и наркотиците

Тип семинар: Теория

Офроуд-обучение с MAN ProfiDrive® товарен автомобил

Офроуд-обучение

Безопасно и с ниско износване шофиране по трудни терени

 • Изучаване на движещи сили и особености на терена
 • Разяснение на специалните функции на превозното средство
 • Икономичен начин на шофиране по трудни терени

Тип семинар: Практика


Обучение за шофьори с дълги товарни автомобили

Обучение за шофьори с дълги товарни автомобили

 • Законови предпоставки, даващи право на управление на дълъг товарен автомобил
 • Технически инструктаж
 • Възможни са практически упражнения за особеностите на дългите товарни автомобили


Специално обучение за автоцистерни

Обучение за автоцистерни

Информираност относно ситуации при шофиране с автоцистерна

 • Изучаване на движещи сили, запознаване със системи за подпомагане
 • Практически упражнения за критични ситуации при шофиране, като ъглово спиране или избягване на внезапни препятствия
 • Специално съгласувано с изискванията на автоцистерните


Специално обучение за транспорт на тежки товари

Обучение за транспорт на тежки товари

Техника на превозното средство, операционни устройства, нововъведения

 • Представяне и разясняване на нововъведенията в техническата област
 • Опресняване на технически основи
 • Подробен технически инструктаж за особеностите на тежкотоварните превозни средства

Тип семинар: Теория


Интензивно обучение

Интензивно обучение

Принципът "Train-the-trainer"

Тематични области: Рентабилност и техника на превозното средство

 • Няколкодневно обучение, което допълва наличните знания за техниката на превозното средство и рентабилността
 • Упражнения за оптимизиране на безопасния и икономичния начин на шофиране

Тематична област: Телематика

 • Няколкодневно обучение по тема анализ на работата на MAN TeleMatics®
 • Упражнения за оптимизиране на безопасния и икономичния начин на шофиране
 • Разпознаване и разбиране на представянето на данните от анализа на работата

Продължаващо обучение за инструктори по шофиране

Продължаващо обучение за инструктори по шофиране

Продължаващо обучение съгл. § 33a от Закона за инструктори по шофиране


Продължаващо обучение на експерти

Продължаващо обучение на експерти

Продължаващо обучение за официално признати изпитващи и официално признати експерти


Обучение и продължаващо обучение на инструктори

Обучение и продължаващо обучение на инструктори

Съгл. директивите на DVR за обучение за безопасност при шофиране и офроуд-обучение