Технология и компетентност

Адаптивен темпомат (ACC) Stop & Go

Адаптивният темпомат ACC (Adaptive Cruise Control) автоматично регулира скоростта на камиона и разстоянието от движещите се отпред превозни средства. Сега новата функция Stop & Go помага при задръстване или претоварен трафик. За оптимално облекчаване на водача и повишаване на транспортната безопасност.

Адаптивен темпомат

Избягване на катастрофа

Особено при движение в колона и върху добре изградени пътища често се преценяват грешно както собствената скорост, така и разстоянието до предното превозно средство. Адаптивният темпомат ACC при необходимост преждевременно прилага автоматично спирачно действие и задържа постоянно безопасно разстояние. Така се избягват ситуациите на аварийно спиране, които често предизвикват катастрофи. Сега новата функция „Stop-and-Go“ облекчава водача и чрез автоматично спиране и тръгване при градски трафик и задръстване.

Радар и камера – две сензорни системи за максимална надеждност

Адаптивният темпомат ACC функционира с две независими една от друга сензорни системи – радар и камера. Радарният сензор разпознава движещите се отпред превозни средства и изчислява тяхната скорост, разстояние и позиция от камиона. Камерата на предното стъкло разполага с независимо разпознаване на обекти и в допълнение регистрира маркировката на пътното платно. По този начин движещото се отпред превозно средство може да бъде разпознато и при сложни пътни маршрути, лоши метеорологични условия или тъмнина с максимална прецизност и надеждност.

Максимален комфорт на управление

С мултифункционалния волан е много лесно за водача да определи желаната скорост. Тя се задържа без да е необходимо да се задейства педала на газта. Освен това водачът може да настрои с четири степени желаното безопасно разстояние от движещото се отпред превозно средство. При свободно движение превозното средство ускорява до настроената желана скорост. Ако ACC системата разпознае по-бавно движещи се отпред превозни средства, скоростта и разстоянието се адаптират автоматично.

Разширяване на функциите: Stop-and-Go

Допълнението на адаптивния темпомат ACC за новата функция „Stop-and-Go“ сега позволява и употреба в задръстване или градски трафик. Ако трафикът спре, камионът самостоятелно спира с помощта на функцията „Stop-and-Go“ до неподвижно състояние и също тръгва самостоятелно при кратки спирания за по-малко от две секунди. При задържане над две секунди работната спирачка се задържа автоматично. Тогава тръгването става със задействане на педала на газта или с бутон на мултифункционалния волан. По този начин в бъдеще водачът ще бъде облекчен и в натоварен трафик. Ситуациите на задръстване могат да бъдат преодолени без умора и да бъдат избегнати катастрофи.