Технология и компетентност

Постоянен контрол на погасяване на вибрациите (активно стабилизиране срещу поднасяне)

Интелигентно погасяване на вибрациите във всички положения

Постоянният контрол на погасяване на вибрациите (CDC) изчислява съответно необходимата сила на амортисьорите според натоварването на превозното средство и свойствата на шосето, при спиране или ускоряване, при движение в завои или по планински терен.

Един контролер, мозъкът на системата, регулира електромагнитно пропорционален клапан, който определя количеството на протичащото в амортисьора масло. Ако при клапана има по-високо напрежение, дебитът в амортисьора се намалява. Маслото протича по-бавно, демпферирането става "по-твърдо". Системата изчислява и регулира силата на демпфериране на всеки 25 милисекунди и така перманентно регистрира цялостната ситуация при движение.

Сензорите за височина и натиск на превозното средство осигуряват данните за изчисленията. CAN шината също захранва управлението на демпферирането с информация: скоростта на движение, сигнала за забавяне и ускорение, напречното ускорение и скоростта на колелата оказват влияние върху точните изчисления. CDC напасва основното демпфериране при нормално състояние с точност до милисекундата към новите обстоятелства.

Основната настройка на демпферирането може да се променя на две нива, които шофьорът може удобно да избира с клавишен превключвател. Динамичното стабилизиране на натоварването има допълнителни предимства: CDC намалява износването на гумите и щади шосетата.


Висока безопасност, изгодни застрахователни полици

CDC се грижи по правило за по-късите спирачни пътища, кормилната уредба реагира по-директно и превозното средство се държи комфортно и добронамерено. Дори и при сериозни ситуации тя помага на шофьора да запази пълен контрол. Камионът с CDC е гаранция за висока безопасност.

Някои застрахователи са толкова впечатлени от тази концепция, че предлагат полици на намалени цени. Точно в камиона с неговите различни товари и точки на тежест всеобхватното стабилизиране срещу поднасяне на превозното средство е истинско предимство по отношение на стабилността на машината, поведението в завои и безопасността. Товарът и превозното средство се щадят, експлоатационният живот на компонентите се увеличава осезаемо, а опасността от злополуки значително пада.