Технология и компетентност

Асистент за пътното платно (LGS)

Асистент за пътното платно (LGS)
Система Lane Guard

По-висока безопасност при движение чрез следенето на пътното платно

При дълги и монотонни отсечки или нощни преходи се случва шофьора да понижи вниманието си или за секунди да задреме. Системата Lane Guard (LGS) следи за правилното следване на пътното платно и се грижи по този начин за повишената безопасност и увеличения комфорт при шофиране. Ако зададеното пътно платно бъде напуснато без задействане на мигача, акустичен сигнал предупреждава шофьора.

Функция и управление

Чрез видео камера, която е поставена за предното стъкло, линиите на маркировката на пътното платно се откриват и се оценява позицията на превозното средство спрямо границите на пътното платно. Ако се премине през маркировката на пътното платно без задействане на мигача, шофьорът се предупреждава според страната на преминава от силен вибриращ звук от високоговорителя на лявата или дясната врата. Системата се активира автоматично над 60 км/ч и може да се дезактивира с клавишен превключвател. Предупреждението се извършва при достигане на вътрешните ръбове на маркировка на пътното платно при скорост под 75 км/ч, а при скорост над 75 км/ч - при достигане на външните ръбове на маркировката. Ако не са възможни предупреждения, напр. поради липсваща маркировка на пътното платно, то това се показва на шофьора в блока с контролни лампички, респ. на дисплея Highline.