MAN ServiceContracts - Služby TCO

MAN ServiceContracts – služby TCO a potenciály úspor

Počítač TCO

Efektivní správa vozového parku také vždy bezprostředně souvisí s úsporami na straně nákladů. Z hlediska úspěchu je přitom kritické komplexní posouzení: Z běžné praxe vyplývá, že při koupi se často posuzují jen jednorázové náklady na pořízení a později vznikající následné náklady se v potaz neberou. Přitom však právě tento faktor je rozhodující pro skutečnou efektivnost vozidla, protože pořizovací náklady představují jen menší část celkových nákladů (na vlastnictví), tzv. Total Cost of Ownership (TCO). Proto mějte na zřeteli všechny náklady, které vzniknou za celou dobu životnosti vašeho vozidla.

Díky Servisní smlouvě MAN přizpůsobené dle potřeb vaší firmy na vaše nákladní vozidla a autobusy značky MAN a NEOPLAN, lze TCO snížit až o více než 50 %. Navíc jsou tato vozidla na cestě daleko bezpečnější a hospodárnější, protože již nevynechají žádný termín údržby a díky fixním cenám servisu mohou – nezávisle na skutečně vynaložené práci – ušetřit náklady na údržbu, resp. opravy. Náklady tak lze nejen lépe kalkulovat, ale lze také lépe plánovat výdaje na údržbu. Rovněž můžete těžit ze zřetelně nižší spotřeby paliva díky stále správně nastavené technice vozidla. A aby nabízené služby byly kompletní, MAN za vás převezme i administrativní správu všech smluv na opravy a údržbu a postará se o znatelně nižší kalkulační náklady a vyřešení všech otázek záruka a jejich plnění.