MAN ProfiDrive® - Služby

Výcvik bezpečné jízdy MAN ProfiDrive®

Výcvik bezpečné jízdy

Výcvik bezpečné jízdy a školení k nouzovým situacím včetně vysvětlení teoretických, praktických a právních východisek pro školení správného jednání v kritických jízdních situacích.

Školení efektivity MAN ProfiDrive®

Školení efektivity

Teoretická a praktická školení pro optimalizaci bezpečného a hospodárného způsobu jízdy. Individuální poradenství pro zdokonalené řízení rizik ve vašem podniku.

Speciální školení MAN ProfiDrive®

Speciální školení

Speciální školení MAN ProfiDrive® vás odliší – je jedno, zda při jízdě v terénu, u přepravy těžkých nákladů nebo v řízení rizik.

Základní školení MAN ProfiDrive®

Základní školení

Získání teoretických znalostí o právních ustanoveních, směrnicích a postupech v dálkové nákladní dopravě i individuální školení přímo v kabině vašeho vozidla.

Doškolování řidičů MAN ProfiDrive®

Doškolování řidičů

MAN ProfiDrive® nabízí profesionální a kvalifikované doškolování řidičů podle zákona o kvalifikaci řidičů motorových vozidel z povolání (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® – výcvik profesionálů pro profesionály

Svět nákladní dopravy je stále komplexnější: Pokud se dosud dobrý řidič z povolání vyznačoval v prvé řadě bezpečným a co možná nejhospodárnějším využitím vozidla, jsou v poslední době stále častěji ve středu zájmu i požadavky zákazníků, zákony a směrnice a také obecné znalosti o nových technologiích vozidel. Všechny tyto faktory definují každodenní profesní život řidičů nákladních vozidel, provozovatelé autoparků, jízdních instruktorů a znalců a kladou před ně pravidelně nové a nové výzvy.

MAN ProfiDrive® vám nabízí kvalifikovaný školicí systém, který staví do popředí potřeby řidičů – a zároveň zohledňuje i nároky podnikatelů. Spektrum nabídky přitom zahrnuje jak teoretické doškolování na základě zákona o kvalifikaci řidičů z povolání (BKrFQG), tak i profesionální, praktická školení, aby každodenní řízení bylo ještě bezpečnější a hospodárnější. Kromě toho všichni účastníci těží z více než 30letých zkušeností s předáváním teoretických a praktických znalostí o bezpečném a hospodárném silničním provozu.


Doškolování dle zákona o kvalifikaci řidičů motorových vozidel z povolání (BKrFQG)

Řidiči z povolání musí každých pět let absolvovat doškolení v délce celkem 35 hodin, zahrnující celkem pět modulů, každý po 7 hodinách, ze tří oblastí znalostí, a sice jízdních vlastností, předpisů, bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí. Tato doškolování vychází ze zákona o kvalifikaci řidičů z povolání (BKrFQG) a příslušné prováděcí vyhlášky (BKrFQV). Obě tyto normy definují obsah školení z hlediska teorie i praxe.

MAN ProfiDrive® vám nabízí možnost absolvovat všechna zákonem stanovená školení, která přispívají ke zvýšení bezpečnosti posádek i ke snížení zatížení životního prostředí. Rádi vám zodpovíme všechny dotazy ohledně podpůrných opatření, jako jsou de minimis, plánování školení a jejich provedení.

Oblasti znalostí dle zákona o kvalifikaci řidičů motorových vozidel z povolání (BKrFQG)

 • Oblast znalostí 1 – zlepšení racionálního chování řidiče během jízdy na základě pravidel bezpečnosti
 • Oblast znalostí 2 – uplatnění předpisů
 • Oblast znalostí 3 – bezpečnost silničního provozu a ochrana životního prostředí, výkon pracovní činnosti, logistika


Ovládací prvky MAN

Instruktáž k vozidlu

Individuální vysvětlení a představení nejdůležitějších funkcí vozidla

 • Seznámení s technikou vozidla
 • Bezpečná obsluha všech komponent vozidla


Nové technologie vozidel

Technika motorových vozidel

Technika vozidla, ovládací prvky, novinky

 • Představení a vysvětlení novinek v technické oblasti
 • Oživení technických základů
 • Správná obsluha techniky ve vozidle
 • Ekonomická jízda (teorie)

Typ semináře: Teorie


Digitální tachograf

Sociální předpisy

Doba řízení a odpočinku, digitální tachograf, přepravní dokumentace a povolení

 • Vysvětlení zákonných ustanovení, směrnic a rámcových podmínek pro komerční přepravu zboží
 • Vysvětlení funkcí tachografu
 • Správné zacházení s kartou řidiče

Typ semináře: Teorie


MAN ProfiDrive® Nákladní vozidla

Odpovědnost podniku

Bezpečnost silničního provozu a ochrana životního prostředí, kriminalita, výkon pracovní činnosti, obraz podniku a tržní prostředí

 • Zásady chování, které přispívají k pozitivnímu obrazu podniku
 • Vnímavost k rizikům silničního provozu
 • Nebezpečí pohraniční kriminality a převádění ilegálních přistěhovalců

Typ semináře: Teorie


Osobní školení řidičů

Osobní školení

 • Doprovázení posádek v praktickém nasazení
 • Individuální školení o každém druhu nasazení

Hospodárný způsob jízdy

Školení hospodárnosti

Šetrný a předvídatelný způsob jízdy s nízkou spotřebou paliva

 • Fyzikální základy ekonomického způsobu jízdy
 • Cvičení v řízení vozidel k optimalizaci bezpečného a hospodárného způsoby jízdy

Typ semináře: Praxe


Nácvik jízdy s nákladním vozidlem MAN ProfiDrive®

Školení hospodárnosti PLUS

Šetrný a předvídatelný způsob jízdy s nízkou spotřebou paliva včetně jednoho týdne Connected CoDriver

 • Fyzikální základy ekonomického způsobu jízdy
 • Cvičení v řízení vozidel k optimalizaci bezpečného a hospodárného způsoby jízdy
 • Seznámení s Connected CoDriver pro delší životnost (jen ve spojení s MAN TeleMatics®)

Typ semináře: Praxe


Řízení rizik a výcvik řidiče

Řízení rizik

Analýza profilu škody, odhad rizika a provedení školení

 • Analýza profilu škody přímo ve vašem podniku
 • Odhad rizika a provedení školení

Školení bezpečnosti jízdy

Školení bezpečnosti jízdy

Informace o fyzice a dynamice jízdy

 • Předání vědomostí o fyzikálních silách během jízdy, seznámení s asistenčními systémy
 • Praktická cvičení ke kritickým jízdním situacím, jako např. brzdění v zatáčkách, vyhýbání se náhlým překážkám, brzdění z kopce a na kluzké vozovce

Typ semináře: Praxe


Školení o zajištění nákladu

Školení o zajištění nákladu

Zákony, ustanovení, vázací prostředky a bezpečnostní postupy

 • Vysvětlení fyzikálních základů zajištění nákladu
 • Zákonná ustanovení a bezpečnostní předpisy
 • Zvláštnosti vozidel, nákladů a vázacích prostředků

Typ semináře: Teorie


První pomoc a školení k nouzovým situacím

Školení k nouzovým situacím

Chování v nouzových situacích, zdraví na pracovišti

 • Správné jednání při nehodách, vyproštění zraněných po nehodě
 • Základy ergonomie, předcházení škodám na zdraví
 • Seznámení se zásadami vyvážené a zdravé stravy
 • Vliv léčiv a drog

Typ semináře: Teorie

Nácvik jízdy v terénu s nákladním vozidlem MAN ProfiDrive®

Nácvik jízdy v terénu

Hospodárná a šetrná jízda v terénu

 • Seznámení s fyzikálními silami během jízdy a zvláštnostmi terénu
 • Vysvětlení speciálních funkcí vozidla
 • Hospodárný způsob jízdy v terénu

Typ semináře: Praxe


Výcvik řidiče s dlouhým nákladním vozidlem

Školení pro dlouhá nákladní vozidla

 • Právní předpoklady opravňující k řízení dlouhých nákladních vozidel
 • Technická instruktáž
 • Možný je také praktický nácvik ke zvládnutí zvláštností řízení dlouhých nákladních vozidel


Speciální školení pro cisternová vozidla

Školení pro cisternová vozidla

Vnímavost ke kritickým jízdním situacím s cisternovým vozidlem

 • Předání vědomostí o fyzikálních silách během jízdy, seznámení s asistenčními systémy
 • Praktická cvičení ke kritickým jízdním situacím, jako např. brzdění v zatáčkách, vyhýbání se náhlým překážkám
 • Speciálně odsouhlaseno dle požadavků na cisternová vozidla


Speciální školení pro přepravu těžkých nákladů

Školení pro přepravu těžkých nákladů

Technika vozidla, ovládací prvky, novinky

 • Představení a vysvětlení novinek v technické oblasti
 • Oživení technických základů
 • Podrobná technická instruktáž o zvláštnostech přepravy těžkých nákladů

Typ semináře: Teorie


Intenzivní školení

Intenzivní školení

Princip školení školitele

Tématické oblasti: Hospodárnost a technika motorových vozidel

 • Vícedenní školení k doplnění existujících znalostí v oblastech techniky vozidla a hospodárnosti
 • Cvičení v řízení vozidel k optimalizaci bezpečného a hospodárného způsoby jízdy

Tématické oblast: Telematika

 • Vícedenní školení na téma analýzy využití MAN TeleMatics®
 • Cvičení v řízení vozidel k optimalizaci bezpečného a hospodárného způsoby jízdy
 • Identifikace a zobrazení provozních dat v analýze využití

Doškolování jízdních instruktorů

Doškolování jízdních instruktorů

Doškolování dle § 33a zákona pro učitele autoškol (FahrlG)


Doškolování znalců

Doškolování znalců

Doškolování pro aaP a aaS (zkoušející a znalce)


Školení a doškolování školícího personálu

Školení a doškolování školitelů

Podle směrnic DVR pro školení jízdní bezpečnosti a jízdy v terénu