Truck 

MAN startuje „Consistently Efficient“ Tour 2011

Společnost MAN Truck & Bus AG představí na trase dlouhé 10 000 km vedoucí celou Evropou, jaké množství paliva a emisí C02 je možné jednoduchým způsobem při silniční dopravě zboží ušetřit. Po každé etapě bude na internetových stránkách k dispozici aktuální zpravodajství o trase a spotřebě paliva společně s informacemi o dalších možnostech zlepšení efektivity nákladní silniční dopravy.

Jedním ze základních pilířů silné a zdravé ekonomiky je hladce fungující mobilita, v níž při přepravě zboží hrají klíčovou roli nákladní vozidla. Pokud máme zájem na ochraně našeho vlastního životního prostředí a na tzv. udržitelném vývoji, musí nákladní a užitková vozidla fungovat tak, aby uspořili co nejvíce paliva. Stačí jeden zasvěcený pohled na silnice a je zřejmé, že nákladní vozidla by mohla být ve svém provozu daleko efektivnější. Je zřejmé, že mnozí řidiči jezdí s nákladními vozidly vyšší než povolenou rychlostí či je mají ověšeny doplňky zvyšujícími podstatným způsobem aerodynamický odpor, to vše vede ke zvyšování spotřeby paliva nad nutnou míru.

MAN Truck & Bus AG jako jeden z předních světových výrobců nákladních a užitkových vozidel hodlá přispívat k procesu neustálého zvyšování efektivity silniční dopravy. Proto pravidelně informuje provozovatele a řidiče o možnostech jak maximálně využívat konstrukční a organizační opatření vedoucí k úsporám spotřeby paliva.

Realizací „Consistently Efficient“ Tour 2011 (Důsledně efektivní), která se postupně zastaví ve 20 velkých evropských městech, společnost MAN demonstruje, že ještě i dnes lze účinnou výbavou nákladních vozidel uspořit významné množství paliva a zredukovat tak emise C02, plynu s tzv. skleníkovým efektem.

V pondělí 16. května 2011 odstartují dvě silniční soupravy s tahači MAN TGX EfficientLine a další referenční souprava na 10 000 dlouhou cestu po Evropě (ukončení 17. června 2011). Kamiony s poutavě řešenými návěsy se zastaví ve 20 centrech značky MAN v 10 různých zemích a experti na efektivitu provozu silniční dopravy nabídnou pozvaným zákazníkům kompletní poradenství, jak účinně šetřit palivo.

Výjimečně efektivní nákladní vozidlo nevznikne prostou kombinací jednotlivých technických komponentů, například ekonomicky výhodného motoru s automatizovanou převodovkou. Jeho vznik vyžaduje komplexní optimalizaci všech faktorů ovlivňujících efektivitu provozu. Aerodynamické vlastnosti silniční soupravy jsou ovlivňovány návěsem z jistého pohledu více než samotným tahačem, zatímco správně nahuštěné pneumatiky redukují valivý odpor celé soupravy atd. Právě kvůli těmto souvislostem spustila společnost MAN Truck & Bus AG svoji informační kampaň ve spolupráci s partnery z oblastí paliv a maziv (Castrol), přípojných vozidel (Kögel), pneumatik (Michelin) a též převodových agregátů (ZF). Samozřejmě, že mimořádný podíl na úspoře spotřeby paliva má především dobře vyškolený řidič. Právě proto jsou v týmu „Consistently Efficent“ Tour 2011 také profesionální instruktoři stylu jízdy MAN ProfiDrive®.

Každá etapa „Consistently Efficient“ Tour 2011 bude průběžně komentovaná přes webovské rozhraní. Trasy, výškové profily a hodnoty spotřeby paliva může veřejnost sledovat na www.consistently-efficient.com. Z důvodu přesného a ověřitelného zjišťování hodnot spotřeby paliva, všechny tři tahače s návěsy jíž absolvovaly identickou trasu – plně naložené a v reálných dopravně provozních podmínkách. Tato testovací jízda proběhla pod dohledem německé, autorizované zkušebny TÜV Süd, přičemž elektronický systém MAN TeleMatics® poskytoval přehledný souhrn dat o vozidlech. Spotřeba paliva byla permanentně sledována pomocí příslušných přístrojů a naměřené hodnoty byly ověřovány při každém dotankování paliva.