Truck 

MAN zvládá krize

Rozhodná reakce na kolaps poptávek po nákladních vozidlech přináší výsledky. Obchod nákladními vozidly je stabilizován. Podíl MAN na evropském trhu mírně vzrostl. Nutné podmínky pro globální růst byly naplněny.

Globální recese pokračuje v určování vývoje mezinárodního trhu nákladními vozidly: nižší průmyslová výroba, snižující se čísla celosvětového trhu a slábnoucí ochota investovat, vedly k drastickému poklesu poptávky po nákladních vozidlech. To vše mělo za následek v roce 2009 značnou redukci počtu objednávek, prodejů a výsledků v porovnání s předcházejícím obdobím.

Rychlé a pružné nastavení výroby ji však srovnalo s vývojem situace. Tvrdá politika snižování nákladů, koncentrace na opatření snížení počtu vozidel na skladech a stabilizace po-prodejního obchodu byly v utlumení účinků negativního vývoje trhu úspěšné.

V souvislosti se zvládnutím současné krize, společnost MAN Nutzfahrzeuge, společně s partnery, přitvrdila důraz na úspěšnou strategii mezinárodního růstu, která v budoucnu zajistí solidní platformu pro nadcházející vzestup trhu.

Výsledky fiskálního roku 2009

Ve fiskálním roce 2009 se hodnota objednávek ustálila na 5,2 mld. EUR, tj. o 43 % méně než v roce předcházejícím (9,1 mld. EUR). Prodej klesl o 40 %, z 10,6 mld. EUR na 6,4 mld. EUR v roce 2009. V důsledku závažného poklesu prodejů, vzrůstu zajištění rizik a změn burzovních hodnocení ale také navzdory úsporným programům, nebylo možno dosáhnout vyrovnaného výsledku (- 49 mil. EUR, předcházející rok 1055 mil. EUR). Marže provozního zisku ROS byla – 0,8 % (10,0 %).

Divize Truck: Jako důsledek finanční a ekonomické krize spadl evropský trh nákladními vozidly v roce 2009 zhruba na polovinu hodnoty roku předcházejícího, ze zhruba 410 000 vozidel na 220 000 vozidel (-46 %). MAN Nutzfahrzeuge byla schopná mírně zvýšit svůj podíl na trhu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 6 t, z 16,6 % v roce 2008 na 16,7 % v roce 2009. Počet objednaných vozidel klesl o 52 %, ze 68 872 na 33 272 loňského roku. Hodnota objednávek těžkých nákladních vozidel klesla o 54 %. Během loňského roku společnost MAN Nutzfahrzeuge dodala 40 535 vozidel, což je o 58 % méně než v roce 2008 (96 478). Prodeje šly dolů o 44 % na 5,1 mld. EUR (9,1 mld. EUR) a provozní výsledek byl snížen o 1126 mil. EUR na – 69 mil. EUR.

Divize Bus: Evropský trh autobusů byl v roce 2009 ekonomickou a finanční krizí zasažen podstatně méně než trh nákladními vozidly. Počet registrací klesl pouze o 12 % na zhruba 30 500 vozidel (2008: 34 970). Největší pokles byl zaznamenám v segmentu dálkových autobusů (- 31 %), následoval segment meziměstských autobusů (-13,5 %). Segment městských autobusů zvrátil trendový vývoj a mírně vzrostl o téměř 4 %. MAN Nutzfahrzeuge byla schopna dosáhnout podstatně většího podílu na trhu autobusy, z 12,8 % na 14,8 %, v této souvislosti byl velmi důležitý podíl městských autobusů. Hodnota objednávek v Divizi Bus se snížila o 404 mil. EUR (-28 %) na celkovou sumu 1,0 mld. EUR.

Celkem bylo objednáno 4712 autobusů (6625 v roce 2008). Během loňského roku bylo zákazníkům dodáno 6232 autobusů (2008: 7227), prodeje klesly o 14 % na 1,3 mld. EUR.

Provozní výsledek Divize Bus vzrostl o 21 mil. EUR, z 19 mil. EUR v předcházejícím období na 40 mil. EUR, a to především v důsledku restrukturalizačního programu nastartovaného v roce 2007. Provozní výsledek je také ovlivněn několika zcela zásadními objednávkami: Ministerstvo dopravy Abu Dhabi objednalo 400 městských a meziměstských autobusů MAN, z nichž bylo 250 vozidel dodaných v roce 2009. Další velká objednávka patří společnosti MAN Truck & Bus (S.A.) (Pty.) Ltd., Johannesburg, Jižní Afrika: 110 meziměstských autobusů MAN Lion’s Explorer objednala státní společnost PRASA (Public Rail Agency of South Africa) pro dopravu fanoušků během světového fotbalového šampionátu 2010. Během roku 2009 bylo z této objednávky dodáno 66 autobusů.

Snížení nákladů, konsolidace sil

Společnost MAN Nutzfahrzeuge využila výsledků „dobrých let“ k neustálému růstu produktivity, k zredukování pracnosti výroby a ke zefektivnění administrativních úkonů. Navíc byly provedeny rozsáhlé investice do výrobních zařízení, nových technologií a výrobků, stejně jako do celosvětové sítě Prodeje a Servisu. Tyto investice udržely společnost na dobré úrovni. Snížení celkového objemu investic v roce 2009 na 204 mil. EUR (492 mil. EUR) jdou na úkor složitého ekonomického prostředí.

Modernizační opatření, která se rozjela v Mnichově v loňském roce byla z velké části úspěšně dokončena. Moderní prezentační centrum Truck Forum otevřené loňského léta se setkalo s velkým úspěchem v řadách návštěvníků a zákazníků. V jeho těsném sousedství bude v letošním měsíci březnu otevřeno také Bus Forum. V Norimberku bude během krátké doby oficiálně uvedeno do provozu zcela nové centrum pro testování motorů: další generace motorů MAN projde zkouškami právě zde. Na začátku roku 2009 byla dána do provozu nová montážní továrna v Saúdské Arábii. Zařízení je projektováno na výrobní kapacitu 3000 nákladních vozidel ročně v jednosměnném režimu. V budoucnosti budou výrobky této továrny společně s produkty společného podniku JV MAN AUTO-Uzbekistán Limited Liability Company, Samarkand City/Uzbekistán zásobovat automobilový trh států střední Asie. V uzbekistánském podniku drží MAN 49 % podílů zatímco partnerská společnost UzAvtosanoat, Taškent/Uzbekistán je majitel zbylých 51 % podílů. Společný podnik bude dovážet komponenty nákladních vozidel modelových řad TGA a CLA z Německa a Indie do Uzbekistánu ke konečné montáži vozidel. Na podzim roku 2009 naběhlo do pracovního režimu zákaznické centrum v polské Poznani.

Za loňský rok bylo do výzkumu a vývoje investováno 211 mil. EUR (257 mil. EUR) což jsou 3,3 % (2,4 %) celkového obratu. V průměru pracovalo v tomto zaměstnaneckém segmentu během roku 2009 na 1769 (1772) pracovníků. Program Výzkumu a vývoje (R&D) byl nastaven podmínkám současné situace. S ohledem na stěžejní výzkum a vývoj (především vývoj motorů emisní specifikace Euro 6) byly oddělením R&D poskytnuty odpovídající prostředky. R&D aktivity byly zaměřeny především na další zvyšování efektivity dopravy s vývojem ještě více ekonomických a životnímu prostředí příznivých nákladních vozidel a autobusů, které tak přispívají k zásadnímu snižování provozních nákladů svých majitelů stejně jako ke zvyšování udržitelné mobility. Dopravní efektivita chrání životní prostředí a zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníky.

Zaměstnanci: Díky vysokému stupni flexibility výroby bylo možné v roce 2009 přizpůsobit výrobní program požadavkům klesajícího trhu. Agenturním zaměstnancům a pracovníků s termínovanými smlouvami nebyly v segmentu výroby vozidel a motorů kontrakty prodlouženy. Byla zavedena zkrácená pracovní doba a přijata další opatření vedoucí ke zvýšení efektivity práce.

Ke dni 31. 12. 2009 měla společnost MAN Nutzfahrzeuge 31 285 zaměstnanců (36 010). V Německu to bylo 18 205 zaměstnanců (19 754) a v zahraničních podnicích bylo zaměstnáno 13 080 zaměstnanců (16 256). Ke 31. 12. 2009 měla společnost 2110 učňů (2187). Procentuální vyjádření poměru učňů k celkovému počtu zaměstnanců tedy