Truck 

Potenciální úspora paliva

Cesta k praktickému naplnění významu přídomku ECO modelu standardního silničního tahače MAN TGX 18.440 BLS vede přes rozšíření standardní výbavy. Ve vozidle je zabudována automatizovaná převodovka MAN TipMAtic s Eco intardérem, systémy APM (Air Pressure Management) a TPM (Tyre Pressure Monitoring), tzv. denní osvětlení (tages licht), nový alternátor a hliníková palivová nádrž.

Tahač dostal aerodynamický kit, paneláž podvozku, hliníkové disky kol (Alcoa Dura Bright) a pneumatiky energy. Kabina prošla důslednou aerodynamickou optimalizací při níž jí byla odstraněna sluneční clona a famfáry pneumatické houkačky. Omezovač rychlosti je fixně nastaven na 85 km/h!

Potenciál úspory paliva je vztažen ke standardnímu silničními tahači MAN TGX (průměrný tahač s automatizovanou převodovkou, Eco intardérem a aerodynamickým kitem) se základní kalkulací: 40 tun celkové hmotnosti silniční soupravy, průměrná spotřeba paliva 32 l/100 km a 150 000 km roční proběh.

První dvě opatření – automatizovaná převodovka MAN TipMatic včetně Eco interdéru a aerodynamický kit vychází při výpočtu potenciální úspory spotřeby paliva nulově, neboť je již využívá standardní tahač.

Jinak je tomu však u systému APM. Ten se stará o přesné využití vzduchového kompresoru. Pokud není nutné dodávat do systému tlakový vzduch, potom je kompresor pomocí rozepnutí více lamelové spojky vyřazen z činnosti. Potenciálně tak lze ušetřit až 0,5 l/100 km!

Nový alternátor je o 10 A silnější a o 4 % účinnější než jeho předchůdce, rovněž disponuje o něco vyšší životností. Výsledkem je potenciální úspora 0,16 l/100 km!

Tlumená světla tahače jsou 300 Wattová, nový systém denních světel však potřebuje ke své funkci pouhých 42 Wattů. Výsledkem je nižší zátěž alternátoru a potenciální úspora 0,1 l/100km!

Aerodynamická optimalizace kabiny ve formě odstranění sluneční clony, famfár pneumatické houkačky a střešní světelné rampy sebou nese potenciální úsporu až 0,3 l/100 km!

Paneláž rozvoru podvozku může ušetřit až 0,4 l/100 km! A důsledné dodržování rychlosti pomocí speed limiteru na hodnotě 85 km/h může znamenat úsporu v rozmezí 0,64 až 2,24 l/100 km! Horní hranici berme za příklad opravdu konzervativní jízdy.

Na celkovou spotřebu vztaženou na jednu tunu přepraveného zboží má rovněž vliv poměr vlastní hmotnosti vozidla k celkové hmotnosti soupravy. Těžší vozidlo potřebuje více paliva k rozpohybování celkové masy hmotnosti. Výhoda nízké vlastní hmotnosti je zřejmá. ECO model MAN TGX 18.440 BLS XLX má vlastní hmotnost 7257 kg. V porovnání s odpovídajícími modely konkurentů (7641 kg, 7442 kg a 7356 kg) je na tom nejlépe. Spočteme-li hmotnostní úsporu, která činní u hliníkových ráfků výše uvedeného typu – 102 kg, hliníkové palivové nádrže – 10 kg a odstranění rezervního kola – 105 kg, a převedeme-li ji do potenciální úspory paliva, dostaneme se k číslu 0,1 l/100 km.

Další úsporu hledejme při špatném nahuštění pneumatik. Modelový příklad 40 tunové silniční soupravy jedoucí průměrnou rychlostí 80 km/h po kopcovitém úseku dálnice hovoří o průměrné spotřebě 44,2 l/100 km při správném nahuštění pneumatik. Rozdíl jen 2 barů v podhuštěných pneumatikách (šest pneumatik na tahači) zapříčiní zvýšení průměrné spotřeby na 45,7 l/km. Rozdíl je v tomto případě 1,5 l/100 km!

Vztaženo na naše porovnání vychází, že snížení tlaku v pneumatikách o každé 2 bary zvyšuje průměrnou spotřebu o 0,2 l/100km! Systém TPM (Tyre Pressure Monitoring) dokáže udržet řidičovu pozornost vůči správnému nahuštění všech pneumatik. Kromě jiného tak přispívá z 99 % k eliminaci poškození pneumatik průrazem.

Osazení silničního tahače tzv. Energy pneumatikami se sníženým valivým odporem přináší potenciální úsporu 0,2l/100 km!

Sečteno a podtrženo ECO model MAN TGX 18.440 BLS s kabinou typu XLX může potenciálně uspořit vůči odpovídajícímu standardnímu tahači MAN TGX až 2,6 l/100 km!