Truck 

Úspěšný start týdnů těžké techniky (Heavy-duty and crane) v Mnichově

Více než 1000 návštěvníků z Německa a ze zahraničí zhlédlo zahajovací podnik týdnů těžké techniky. Těžká nákladní vozidla a silniční jeřáby na podvozcích MAN jsou k vidění v prezentačním zařízení Truck Forum v Mnichově až do konce dubna.

Návštěvníci putovali do areálu MAN Truck Forum na zahájení týdnů „Heavy-duty and crane“ – vozidel těžké techniky – v Mnichově. Přes nepříliš vydařené počasí nalezlo více než 1000 návštěvníků cestu do MAN Nutzfahrzege, aby zhlédli nebývalou výstavu tohoto segmentu dopravní techniky. Více než 25 externích nástavbářských společností spolupracujících s MAN prezentovalo v MAN Truck Forum a na přilehlém továrním polygonu Test Truck II na 45 těžkých nákladních vozidel.

V rámci prezentace bylo možné vyzkoušet koncept návěsových tahačů pro těžkou dopravu přímo v praxi, stejně jako mohli návštěvníci prověřit jeřábové nástavby různého určení až po operační nosnost 12 až 41 tun. Zhruba 20 % návštěvníků přibylo do Mnichova ze sousedních států Německa. Stejně jako ti tuzemští, i oni mohli využít výhod extenzivní výstavy s celou řadou informací poskytovaných do nejmenších technických detailů. K dispozici byla celá řada expertů jak ze společnosti MAN, tak z nástavbářských firem, kteří neváhali poskytnout odpovědi na všechny dotazy. K dispozici byl rovněž MAN jízdní simulátor, který zprostředkovával zájemcům zkušenosti z různých kritických dopravních situací aniž by byli samotni vystaveni jakémukoliv nebezpečí.

Týdny těžké techniky „Heavy-duty and crane“ budou v areálu Truck Forum na Dachauer Strasse 667 v Mnichově pokračovat až do 30. dubna 2010.