Truck  |  Corporate 

Výroční valná hromada 2014: MAN je opět ziskový

Akcionáři dostanou dividendu ve výšce 3,07 Euro za akcii

Na výroční valné hromadě informoval Dr. Georg Pachta-Reyhofen, generální ředitel společnosti MAN SE, akcionáře, že ve světle mírného ekonomického oživení na celé řadě trhů, kde společnost MAN působí, je do budoucnosti mírným optimistou.

"Vývoj našich obchodních aktivit v prvním čtvrtletí 2014 potvrdil náš předpoklad, že MAN, tento rok, v porovnání s loňskem, pravděpodobně zaznamená mírný pokles tržeb z prodeje. Očekáváme však výrazný nárůst provozního zisku. V souladu s tímto výhledem rentabilita prodeje výrazně převýší výsledek z roku 2013," řekl generální ředitel valné hromadě držitelů podílů společnosti, která se konala v německém Hannoveru. Dodal, že zatím není jasné, jaký dopad na ekonomický výsledek budou mít měnová opatření vyhlášená americkou státní bankou, přetrvávající dluhová krize v Evropě a především politická nestabilita na Ukrajině.

Po náročném finančním roce 2013 se v prvním čtvrtletí letošního roku společnost MAN vrátila do zóny ziskovosti. "Je mnoho důkazů, že obloha nad námi se minimálně, mírně vyjasní. Co se týká aktuálního roku jsme opatrní optimisti, i když jasné sluneční paprsky na nás ještě nesvítí," řekl Dr. Pachta-Reyhofen ve svém projevu. Zmínil se také o tom, že jednou z výzev je trh užitkových vozidel v Brazílii, který je pro společnost MAN klíčový.

Divize MAN Latin America zaznamenala jednoznačný pokles počtu přijatých objednávek a na obchodní výsledky měl špatný dopad též nevýhodný měnový kurz. Přitom ekonomické prostředí v regionu se zlepšilo.

Generální ředitel MAN SE akcionářům rovněž vysvětlil, že na trhu je stále cítit efekt zavedení emisní normy Euro VI, která vstoupila v platnost

1. ledna letošního roku.

Se zřetelem na náročný finanční rok 2013 navrhla výkonná a dozorčí rada společnosti valné hromadě vyplacení dividendy 14 euro centů na akcii. Držitelé plovoucích akcií však v každém případě dostanou garantovanou dividendu ve výši 3,07 Euro za každý běžný i preferenční podíl zahrnutý do dohody se společností Truck & Bus GmbH ve Wolfsburgu, o dominanci a převodu zisků a ztrát.

Společnost MAN je ve výborné pozici. "Rok 2013 byl rokem pozitivních i negativním výkyvů. Jedna věc však byla jasná: Jakmile nastanou vhodné ekonomické podmínky a my zahrajeme všechny naše trumfy, budeme úspěšní," řekl Dr. Pachta-Reyhofen. Vedle loajálních zaměstnanců a velmi dobrého postavení na trzích k tomu přispívají především spolehlivé a inovativní produkty.

Jedním z klíčových témat v projevu generálního ředitele byl zemní plyn.

Na toto palivo budoucnosti se již delší dobu soustředí mnohé aktivity v oblasti užitkových vozidel, resp. energetice. MAN je světovou jedničkou ve výrobě autobusů s pohonem na zemní plyn. Ve střednědobém horizontu by se tento typ paliva mohl stát též alternativou pro nákladní vozidla.

Energetická revoluce v Německu a s ní spojený trend decentralizace výroby energie je pro společnost MAN velkou příležitostí. "Elektřinu bude nutné vyrábět lokálně a tehdy, kdy bude potřebná. A naše nabídka pro elektrárny zahrnuje perfektní produkty pro konkrétní řešení - naše motory a plynové i parní turbíny. Právě tyto produkty jsou ideální pro výrobní zařízení velkých společností."

Dr. Pachta-Reyhofen vyzdvihl výhody tzv. metody přeměny energie na plyn, která by mohla vyřešit aktuální problém skladování nadbytečné energie z obnovitelných zdrojů. Jednou z výhod je, že solární nebo větrnou energii je možno plně ekologicky přeměnit na syntetický zemní plyn.

"Syntetický zemní plyn, který se takto vyrobí, se dá jednoduše převést do již existující rozvodné plynové sítě a v ní ho uskladnit. Německo má velké a vhodné zařízení na skladování zemního plynu. Plyn je též velmi jednoduché přesunout podzemním potrubím tak, kde je ho potřeba, například z pobřeží Severního moře do Bavorska. To by si nevyžadovalo drahé a rozsáhlé elektrické vedení křižující krajinu, o kterých v tomto okamžiku živě diskutuje.

Společnost MAN je do řetězce této metody zaangažovaná více než kterákoliv jiná výrobní společnost: Od zařízení využívajících na výrobu elektřiny energii větru přes technologie na produkci i transport zemního plynu a jeho využití v autobusech na zemní plyn až po plynové elektrárny. A to je jen jedna z těch, které spadají pod motto letošní výroční zprávy: Zítřek začíná tam, kde je MAN.