Technologie & Odbornost

Continuous Damping Control (aktivní příčná stabilizace)

Inteligentní tlumení ve všech polohách

Systém Continous Damping Control (CDC) kalkuluje aktuální potřebnou sílu tlumičů v závislosti na zatížení vozidla a charakteru vozovky, při brzdění nebo zrychlení, při průjezdu zatáčkou nebo v kopcích.

Řídicí jednotka, mozek celého systému, reguluje elektromagnetický proporční ventil, který určuje průtočné množství oleje v tlumiči. Pokud je na ventil přivedeno větší napětí, průtok tlumičem se sníží. Olej teče pomaleji, tlumení je „tvrdší“. Systém počítá a reguluje tlumicí sílu každých 25 milisekund a tímto způsobem neustále zaznamenává celou jízdní situaci.

Výškové a tlakové senzory na vozidle dodávají data pro výpočty. Také sběrnice CAN-Bus dodává do řídicí jednotky tlumení informace: rychlost jízdy, signál zpoždění a zrychlení, příčné zrychlení a rychlost kol jsou používané jako vstupy v přesných výpočtech. Systém CDC přizpůsobí základní tlumení normálního stavu během několika milisekund novým podmínkám.

Základní nastavení tlumení je možné měnit ve dvou stupních, které řidič pohodlně volí přepínačem. Dynamická stabilizace zatížení má další výhody: Systém CDC snižuje opotřebení pneumatik a šetří silnice.


Vysoká bezpečnost, výhodnější pojistky

Systém CDC zajišťuje kratší brzdnou dráhu, řízení reaguje příměji a vozidlo se chová komfortně a ovladatelně. I ve vážných situacích tento systém pomáhá řidiči udržet plnou kontrolu nad vozem. Nákladní automobil se systémem CDC poskytuje vysokou bezpečnost.

Některé pojišťovny tato koncepce přesvědčila natolik, že chtějí nabízet snížené platby pojistného. Zejména u nákladních automobilů, kde je třeba počítat s různými náklady a pohyby těžiště, je pokročilá příčná stabilizace vozidla skutečným přínosem, pokud jde o stabilitu vozu, chování v zatáčkách a bezpečnost. Tímto způsobem se chrání vozidlo i náklad, výrazně se zvyšuje životnost součástí a významnou měrou se snižuje riziko nehody.