MAN sender transportbranchens fremtid effektivt og sikkert på vej: Vi udvikler innovative løsninger – lige fra assisteret kørsel og netværk af lastbilkolonner til autonomt kørende lastbiler.

Automatiseret kørsel

MAN arbejder på fremtidens kundeløsninger: Lige fra grupper af lastbiler i såkaldte platoons og automatiserede sikringskøretøjer til byggepladser til helt autonomt kørende lastbiler – MAN forsker intenst i systemer, som gør fremtidens kørsel endnu mere effektiv og endnu sikrere.

Innovative automatiseringskoncepter hos MAN

Fremtidens transport er intelligent, netværksbaseret og automatiseret: Innovative lastbilkoncepter hæver barren for effektivitet og sikkerhed inden for godstransporten. Vejen frem til autonomt kørende lastbiler demonstrerer vi gennem vores pilotprojekter: For eksempel med test af MAN-platooning-teknologien

og de førerløse MAN-sikringskøretøjer. Begge koncepter anvender de nyeste teknologier til netværksopkobling og selvkørende køretøjer for at minimere risikoen for ulykker og samtidig forbedre trafikøkonomien.

Automatiseret kørsel i en netværksforbundet lastbilkolonne (platooning) bidrager til at nedbringe CO2-udledningen og til øget trafiksikkerhed.

Platooning hos MAN

Automatiseret kørsel i en netværksforbundet lastbilkolonne sparer brændstof og øger trafiksikkerheden.

Det førerløse sikringskøretøj reducerer risikoen for ulykker, der involverer mandskabet på mobile vejarbejder på motorvejen.

Førerløst sikringskøretøj

En førerløs MAN-lastbil sikrer mobile vejarbejder på motorvejene mod den passerende trafik.

Selvkørende lastbiler til vejtransport: Praktisk afprøvning

Praktisk afprøvning "Hamburg TruckPilot"

MAN og Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) tester hhv. automatiserede eller selvkørende lastbiler under faktiske indsatsforhold.

Den innovative platooning-teknologi knytter to eller flere lastbiler sammen i en kolonne. På denne måde bidrager teknologien til at reducere CO2-udledningen og øge trafiksikkerheden.

Platooning hos MAN

Højere sikkerhed og brændstofeffektivitet

Netværksforbundne lastbiler i sikker, tæt kolonnekørsel

Sammen med partnere fra industri og forskning fremmer MAN videreudviklingen og den praktiske anvendelse af den innovative platooning-teknologi.

Hvad er platooning?

Ved lastbil-platooning kører to eller flere køretøjer sikkert efter hinanden med kort afstand. Kørslen som netværksforbundet lastbilkolonne (platoon) bidrager til at nedbringe CO2-udledningen og til øget trafiksikkerhed.

Ved lastbil-platooning kører to eller flere køretøjer som netværksforbundet kolonne (platoon) i kort afstand af hinanden.

Højere sikkerhed og brændstofeffektivitet

Elektronisk sammenkoblede lastbilkolonner åbner nye muligheder for mere økonomisk og mere effektiv godstransport på vejen: Ved at køre i kolonne med kort afstand til den forankørende er det muligt at opnå en brændstofbesparelse på op til ti procent for kolonnen som helhed. Som følge heraf sænkes også CO2-udledningen.

Samtidig er det muligt at øge trafiksikkerheden ved vejtransporten af gods ved hjælp af den elektroniske sammenkobling. Styresystemerne i de følgekøretøjerne reagerer nemlig pålideligt og hurtigere end noget menneske på manøvrerne fra det førende køretøj. Lastbilerne ligger med en afstand af kun ca. 10 meter til hinanden, og det muliggør også en markant bedre udnyttelse af trafikinfrastrukturen.

MAN fører an

For at gøre ideen bag platooning mulig under virkelige forhold har MAN kombineret sine kompetencer fra assistent- og styresystemerne i køretøjerne i dag med innovativ Car-to-Car-kommunikation. Vores forsøgskøretøjer har således allerede tilbagelagt flere tusind succesrige testkilometer i en platoon.

Aktuelt er vores netværksforbundne lastbiler i færd med at afvikle regelmæssige testkørsler med erhvervschauffører fra DB Schenker bag rattet. Parallelt med dette spor er vi i Tyskland og Europa engagerede i at udforske og forberede de juridiske og organisatoriske forudsætninger for at kunne sende netværksforbundne lastbilkolonner ud i hverdagens trafik. Rent teknisk er det muligt at indføre platoon-konceptet i Europa inden 2020.

Teknologi – Sådan fungerer platooning

Platooning er et teknisk system, der knytter flere køretøjer sammen til en lastbilkolonne. Teknologien tager udgangspunkt i aktuelle tekniske køreassistent- og styresystemer samt Car-to-Car-kommunikation. Via en sikret radioforbindelse sendes styrekommandoer til følgekøretøjerne, og deres data sendes den anden vej retur til det førende køretøj.

Platooning-systemet etablerer Car-to-Car-kommunikation mellem køretøjerne i kolonnen ved motorvejskørsel og hastigheder over ca. 60 km/t. Køretøjerne samles herefter automatisk til en platoon. Afstanden mellem de sammenkoblede sættevognstog udgør 10 meter, eller hvad der svarer til ca. et halv sekunds køretid. Via den elektroniske sammenkobling er det nu den forrest kørende lastbil, der dikterer kørselsretning, hastighed og bremsemanøvrer for hele kolonnen.

Hvis en anden bil fletter ind i kolonnen, udløses der øjeblikkeligt en sikkerhedsrutine: Kolonnen opløses automatisk af systemet, og chaufførerne advares. Så snart køretøjet igen har forladt pladsen mellem lastbilerne, trækker kolonnen sig sammen igen. På samme måde kan chaufførerne altid opløse den sammenkoblede lastbilkolonne, hvis trafikken kræver det.

Platooning-projekt med DB Schenker og Hochschule Fresenius

DB Schenker, MAN og Hochschule Fresenius (University of Applied Sciences) starter et udviklingssamarbejde med sigte på at afprøve platooning-teknologien under hverdagsforhold. Med testkørsler på det "digitale testområde motorvej" på A9'eren mellem München og Nürnberg undersøger samarbejdspartnerne platoonings praktiske anvendelse inden for transportlogistikken. Der forskes ligeledes intenst i forandringerne og fordelene i chaufførernes hverdag.

Inden for rammerne af et udviklingssamarbejde tester DB Schenker, MAN og Hochschule Fresenius (University of Applied Sciences) anvendelsen af platooning-teknologien under hverdagsforhold.

Projektbeskrivelse

 • Videnskabeligt ledsaget projekt til udvikling af digitalt sammenkoblede lastbilkolonner
 • DB Schenker (logistik), MAN (teknologi) og Hochschule Fresenius (forskning) er partnere på projektet
 • Forbundsrepublikken Tyskland støtter projektet med ca. 2 mio. euro
 • Varighed: 20 måneder (juni 2017 til januar 2019)

Køretøjerne

 • Standardkøretøjer i MAN TGX-serien til stykgodstransport
 • Chassis til veksellad
 • Som anhænger anvendes toaksellafetter.
 • Totalvægt for den treakslede motorvogn 26 ton,
 • totalvægt for det samlede vogntog dimensioneret til 40 ton.
 • Totallængde for de to lasttog 18,75 meter for leddelte vogntog (lovbestemt).
 • Vekselcontainere (2 stk. pr. leddelt vogntog) med længde 7,82 meter, kasseform med glat overflade og afrundede kanter.

Til MAN TGX

Et førerløst MAN-sikringskøretøj sikrer mobile vejarbejder mod den passerende trafik i nødsporet på motorvejen.

Sikringskøretøj

En førerløs MAN-lastbil kan sikre vejarbejder på motorvejen

Selvkørende, netværksforbundet lastbil som sikringskøretøj

På trods af omfattende og tydelige afmærkningsforanstaltninger sker der gentagne gange alvorlige påkørselsulykker i forbindelse med mobile vejarbejder på motorvejen. Et autonomt kørende sikringskøretøj vil fremover kunne reducere risikoen for mandskabet på vejarbejdet markant

Det automatiserede førerløse sikringskøretøj holder konstant kontakt til det arbejdskøretøj, som det følger efter, via en trådløs dataforbindelse.

MAN-lastbilen følger helt af sig selv efter mandskabet og arbejdsmaskinerne i sikker afstand i nødsporet på motorvejen. I forbindelse med forskningsprojektet "aFAS" udvikler og tester MAN sammen med syv andre samarbejdspartnere fra industri, forskning og myndigheder et innovativt sikringskøretøj, der kan løse sin opgave førerløst.

Som prototype har projektpartnerne udstyret en MAN-lastbil med omfattende sensorer, styringssoftware og sikkerhedssystemer. Kamera- og radarsystemer scanner hele tiden omgivelserne. Den autonome lastbil holder desuden hele tiden kontakt til det arbejdskøretøj, det følger efter, via en trådløs dataforbindelse. Systemerne er på denne måde hele tiden opdateret med enhver accelerations-, bremse- eller styremanøvre, det taktangivende køretøj foretager.

Denne innovative sikkerhedsløsning fra MAN Truck & Bus blev på IAA Nutzfahrzeuge 2018 præmieret med den helt nye Truck Innovation Award, som blev uddelt af dommerne fra International Truck of the Year-juryen.

Du kan læse mere i vores pressemeddelelser om aFAS-projektet og årets Truck Innovation Award.
Til MAN-pressemeddelelsen "Førerløst sikringskøretøj på motorvejen"
Til MAN-pressemeddelelsen "MAN aFAS modtager den første Truck Innovation Award"

Selvkørende MAN-lastbil i praktisk afprøvning

Automatiseret og selvkørende lastbiler på kundespecifikt arbejde på Hamburgs containerterminal

Forskningsprojekt vedr. udvikling af automatiseringsløsninger til vejtransporten

Praksisnær analyse og validering af de præcise krav til kundespecifik anvendelse og integration af selvkørende lastbiler i den fuldt automatiserede containerhåndteringsproces – det er målet for partnersamarbejdet mellem MAN og Hamburger Hafen und Logistik AG inden for rammerne af den praktiske afprøvning "Hamburg TruckPilot". På denne måde er det muligt at opnå vigtig viden med henblik på videreudvikling af automatiseringsteknikken på vejen mod et nøglefærdigt, kundespecifikt system.

Selvkørende MAN-lastbil i praktisk afprøvning

Fremadpegende projektpartnerskab mellem MAN og Hamburger Hafen und Logistik AG

Med den praktiske afprøvning "Hamburg TruckPilot", der løber frem til 2021, tager MAN Truck & Bus og Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hul på et yderst innovativt forsknings- og afprøvningsprojekt vedr. udviklingen af automatiseringsløsninger til vejtransporten. Det er planen, at der i løbet af de kommende år skal testes selvkørende lastbiler under virkelige indsatsforhold. Testområdet til de praktiske afprøvninger omfatter containerterminalen HHLA Altenwerder (CTA) og et ca. 70 km langt afsnit af motorvejen A7.

Projektrammerne omfatter i første omgang to lastbilprototyper, der er udstyret med de relevante elektroniske automatiseringssystemer. Det er meningen, at lastbilerne skal kunne køre fuldautomatisk på motorvej A7 hele vejen til containerterminalen, hvorefter af- og pålæsning på selve terminalen i Altenwerder ligeledes skal håndteres automatisk.

I forbindelse med den autonome godshåndtering kan chaufføren forlade lastbilen og bruge tiden på andre gøremål. Af øvrige potentielle fordele kan nævnes den forbedrede effektivitet, der følger af den forudseende fuldautomatiske kørsel. På denne måde reduceres brændstofforbruget markant, trafikflowet påvirkes i positiv retning, og sikkerheden får et løft.

Under testkørslerne vil der altid være en uddannet sikkerhedschauffør i bilen, som overvåger automatiseringssystemerne. Ved behov kan chaufføren gribe ind og overtage styringen.

Læs også vores pressemeddelelse om projektet "Hamburg TruckPilot":
Til MAN-pressemeddelelsen


Fås allerede i dag: Assistentsystemer til øget sikkerhed

Vores innovative assistentsystemer hjælper dig sikkert på vej: De hjælper dig med bedre at kunne mestre kritiske situationer i trafikken og at undgå ulykker – både når der er fri bane forude og i Stop & Go-trafik samt ved katastrofeopbremsninger.

MAN's avancerede nødbremsesystem EBA minimerer risikoen for påkørselsulykker og reducerer dermed faren for trafikulykker markant.

Avanceret nødbremsesystem

Nyeste generation af vores avancerede nødbremsesystem EBA (Emergency Brake Assist) reducerer faren for ulykker i trafikken markant takket være den automatiske nødbremsefunktion.

Adaptive Cruise Control ACC Stop & Go regulerer automatisk lastbilens hastighed og afstanden til den forankørende trafik.

Adaptive Cruise Control

Sikker kørsel – også i kø og ved tæt trafik: MAN ACC Stop & Go* (Adaptive Cruise Control) regulerer automatisk lastbilens hastighed og sørger pålideligt for at holde den fornødne sikkerhedsafstand til forankørende trafik.

MAN Lane Guard System advarer dig, hvis køretøjet utilsigtet er ved at forlade sin vejbane, og det giver ekstra sikkerhed.

Lane Guard System

Med MAN Lane Guard System (LGS) undgår du kritiske situationer – især på lange stræk og ved kørsel om natten: Vores intelligente Lane Guard System holder hele tiden et vågent øje med, om du holder dig i din bane.

*Fås til modellerne TGS og TGX med D26-motor.


Pressemeddelelser om automatisering

Selvkørende MAN-lastbil i praktisk afprøvning

Praktisk afprøvning på containerterminalen i Hamburg

MAN Truck & Bus og Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) tester automatiserede og selvkørende lastbiler under faktiske indsatsforhold. Testområdet omfatter containerterminalen HHLA Altenwerder (CTA) og et ca. 70 km langt afsnit af motorvejen A7.

MAN aFAS præmieres med Truck Innovation Award 2018

MAN aFAS modtager årets Truck Innovation Award på IAA Nutzfahrzeuge 2018

MAN Truck & Bus modtog den helt nye Truck Innovation Award for virksomhedens førerløse sikringskøretøj til motorvejsindsats (aFAS) – en automatiseret sikkerhedslastbil i kategori 4.

Førerløst sikringskøretøj på motorvejen

München/Bergisch Gladbach, 28. oktober 2016: Vejhjælpsfirmaer og vejarbejdsmandskaber arbejder under forhøjet risiko.

Platooning i logistikbranchen: MAN udleverer pilotkøretøjer til DB Schenker

Forskningsprojekt med deltagelse af DB Schenker, MAN Truck & Bus og Hochschule Fresenius (University of Applied Science) tester netværkssammenkoblede lastbiler i logistikhverdagen

Udviklingen af netværkssammenkoblede lastbilkolonner modtager ca. 2 mio. euro i støtte

Det tyske ministerium for trafik og digital infrastruktur (BMVI) støtter platooning-projektet fra DB Schenker, MAN og Hochschule Fresenius // Første testkørsler planlagt til foråret 2018

MAN lastbil M-PULSE

MAN M-PULSE: Bæredygtig mobilitet og effektive transportløsninger

Med innovations-mottoet M-PULSE sender MAN visionære impulser og viser vejen til fremtidens transportverden. Fokus er på bæredygtig mobilitet, en udledningsfri fremtid samt forskning i og effektiv implementering af effektive og økonomiske transportløsninger.

Har du spørgsmål?