Teknologi & kompetence

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Målestørrelser ved ESP

System til regulering af køredynamikken

Hvis en lastbil er ved at komme i slyng eller at vælte, skal føreren registrere faresituationen lynhurtigt og reagere omgående for at genvinde kontrollen over køretøjet. ESP-systemet overvåger konstant lastbilens køredynamiske egenskaber og overtager automatisk motorstyringen og bremsesystemet i tilfælde af risiko for, at lastbilen kommer i slyng eller vælter. Derfor kan systemet vurdere situationen hurtigere end selv rutinerede førere og holde lastbilen under kontrol inden for fysikkens rammer. Typiske årsager til uheld f.eks. for høj fart ved kørsel i sving, glatte vejbaner, nødopbremsning og hektiske undvigemanøvrer kan mindskes, hvorved risikoen for uheld reduceres.

Funktion og betjening

ESP omfatter de to hovedfunktioner DSP (dynamisk stabilitetsprogram) og ROP (tippesikring). DSP sørger primært for at stabilisere lastbilen, når friktionsværdien er mindre (f.eks. våde, snedækkede eller isbelagte vejbaner). ESP-systemet aktiveres generelt kun, når der opstår en mærkbar forskel mellem lastbilens faktiske bevægelsesretning og den kørselsretning, føreren ønsker. Roll Over Prevention (ROP) reducerer faren for, at lastbilen tipper, når friktionen er høj på tørre vejbaner.


Ved at udstyre lastbiler med ESP kan 44 procent af alle soloulykker undgås.

Følgende størrelser måles konstant og sammenlignes med den øjeblikkelige kørehastighed:

  • Styrevinkel
  • Tværacceleration
  • Krøjningsrate (køretøjets drejehastighed omkring normalaksen)