Teknologi og kompetence

MAN AttentionGuard – den opmærksomme hjælper i din lastbil

MAN AttentionGuard registrerer de første små tegn på uopmærksom kørsel og advarer føreren herom. Det sikrer maksimal trafiksikkerhed.

På lange og monotone strækninger såsom motor- og motortrafikveje er der risiko for, at føreren bliver træt og mister koncentrationen. Det medfører en markant større risiko for ulykker.

Øgning af den aktive sikkerhed

MAN AttentionGuard registrerer de første små tegn på ændringer i kørslen og advarer føreren, inden det udvikler sig til en potentielt farlig situation. Den udsender både et optisk signal og et lydsignal. Ulykker kan dermed forebygges proaktivt.

Funktion og betjening

Fra og med en hastighed på 60 km/t evaluerer MAN AttentionGuard løbende kørselsparametre såsom styreadfærd eller overskridelser af vognbanen og vurderer på baggrund af disse, hvor opmærksom føreren er. Det er en forudsætning, at lastbilen er udstyret med Lane Guard System (LGS), som er et sikkerhedssystem, der overvåger, at vognbanen ikke overskrides.

Hvis MAN AttentionGuard registrerer de første tegn på svigtende koncentration eller træthed, vises meddelelsen "Kør opmærksomt!" på displayet i otte sekunder. Der udsendes også et lydsignal én gang på førerarbejdspladsen. Advarselsmeddelelserne forsvinder af sig selv, uden at føreren skal bekræfte dem.

MAN AttentionGuard og Lane Guard System (LGS) er altid slået til, når motoren starter. Funktionen fungerer også ved kørsel i mørke og om natten.