MAN ProfiDrive® - Ydelser

MAN ProfiDrive® køresikkerhedsundervisning

Køresikkerhedsundervisning

Undervisning i køresikkerhed og håndtering af nødsituationer samt formidling af det teoretiske, praktiske og lovmæssige grundlag for undervisning i den korrekte adfærd i kritiske køresituationer.

MAN ProfiDrive® effektivitetsundervisning

Effektivitetsundervisning

Teoretiske og praktiske øvelser til optimering af en sikker og økonomisk kørestil. Individuel rådgivning, der sikrer optimeret risikostyring i din virksomhed.

MAN ProfiDrive® specialtræning

Specialtræning

MAN ProfiDrive® specialtræning gør hele forskellen – uanset om det gælder offroad, sværgodstransport eller risikostyring.

MAN ProfiDrive® basisundervisning

Basisundervisning

Teoretisk formidling af lovmæssige bestemmelser, retningslinjer og forholdsregler inden for godsfjerntrafik samt individuelle kurser direkte om bord på dit køretøj.

MAN ProfiDrive® førervidereuddannelse

Førervidereuddannelse

Med MAN ProfiDrive® opnår chaufføren den professionelle førervidereuddannelse iht. kvalifikationsloven for erhvervschauffører (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® – køreundervisning af professionelle til professionelle

Godstransportbranchen bliver hele tiden mere og mere kompleks: Tidligere var en god erhvervschauffør primært kendetegnet ved en sikker og økonomisk køreadfærd i sin lastbil, men nu om dage lægges der stadig oftere større vægt på kundekrav, lovgivning, retningslinjer og generel viden om nye køretøjsteknologier. Alle disse faktorer er med til at ændre hverdagen for lastbilchauffører, Fleet Managers, kørelærere og køresagkyndige, og det giver dem regelmæssigt nye udfordringer.

MAN ProfiDrive® tilbyder et kvalificeret træningssystem, der både opfylder chaufførernes behov og tager hensyn til virksomhedernes ønsker og krav. Udbuddet rækker lige fra den teoretiske videreuddannelse på grundlag af den tyske kvalifikationslov for erhvervschauffører (BKrFQG) og til professionelle og praksisorienterede kurser, som giver de nødvendige værktøjer til at gøre hverdagen endnu mere sikker og effektiv. Derudover kan alle deltagere nyde fordelene ved mere end 30 års erfaring inden for formidling af teoretisk og praktisk viden inden for alle aspekter af sikkerhed og økonomisk effektivitet i forbindelse med vejtrafik.


Videreuddannelse på grundlag af den tykse kvalifikationslov for erhvervschauffører (BKrFQG)

Erhvervschauffører skal hvert femte år gennemgå en videreuddannelse på i alt 35 timer, som i alt omfatter fem moduler á syv timers varighed inden for de tre vidensområder køreegenskaber, forskrifter samt trafik- og miljøsikkerhed. Uddannelsen bygger både på den tyske kvalifikationslov for erhvervschauffører (BKrFQG) og den tilhørende forordning (BKrFQV). De definerer begge såvel de teoretiske som de praktiske kursustiltag.

MAN ProfiDrive® giver dig mulighed for at gennemgå alle lovbestemte videreuddannelsestiltag, som bidrager til at øge kørepersonalets sikkerhed samt mindske miljøbelastningen. Vi hjælper dig gerne i tilfælde af spørgsmål vedrørende tiltag såsom De-minimis, træningsplanlægningen og gennemførelsen heraf.

Vidensområde iht. BKrFQG

 • Vidensområde 1 – forbedring af de rationelle køreegenskaber på grundlag af sikkerhedsreglerne
 • Vidensområde 2 – anvendelse af forskrifter
 • Vidensområde 3 – sundhed, trafik- og miljøsikkerhed, tjenesteydelse, logistik


MAN betjeningsenhed

Køretøjsintroduktion

Individuel forklaring og præsentation af de vigtigste køretøjsfunktioner

 • Nærmere indblik i køretøjsteknikken
 • Sikker betjening af alle køretøjskomponenter


Nye køretøjsteknologier

Motorkøretøjsteknik

Køretøjsteknik, betjeningsenheder, nyheder

 • Præsentation og forklaring af nyheder inden for det tekniske område
 • Genopfriskning af de tekniske grundlag
 • Korrekt betjening af teknikken i køretøjet
 • Økonomisk kørsel (teori)

Kursustype: Teori


Digital fartskriver

Sociale forskrifter

Køre- og hviletider, digital fartskriver, transportgodkendelser og -dokumenter

 • Forklaring af lovmæssige bestemmelser, retningslinjer og rammebetingelser for erhvervsmæssige godstrafik
 • Forklaring af fartskriverens funktioner
 • Korrekt håndtering af førerkortet

Kursustype: Teori


MAN ProfiDrive® lastbil

Virksomhedsansvar

Trafik- og miljøsikkerhed, kriminalitet, tjenesteydelse, omdømme og markedsvilkår

 • Grundlæggende adfærdsmønstre, som bidrager til virksomhedens positive omdømme
 • Sensibilisering for risici ved vejtrafikken
 • Farer ved grænsekriminalitet og indslusning af illegale indvandrere

Kursustype: Teori


Personal Training til lastbilchauffører

Vejledning til chauffører

 • Vejledning af lastbilchauffører i praksis
 • Individuel undervisning til hver indsatstype


MAN ProfiDrive® – kørekursus

Oversigt over alle fordelene ved et MAN ProfiDrive®-kursus

 • Endnu mere økonomisk kørsel selv for professionelle takket være MAN ProfiDrive®-træning
 • Takket være samspillet mellem fartpilot, intarder, gaspedal og bremse sparer du både brændstof og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne takket være mindre slid
 • Efter afsluttet træning er det muligt at køre op til 15 % af strækningen i rent påløb med minimalt dieselforbrug
 • Op til 30 % lavere omkostninger, hvis man lægger slid og forbrug sammen.

Økonomisk kørestil

Økonomiundervisning

En forudseende kørestil, der sparer på brændstoffet og mindsker slitagen

 • Det fysiske grundlag for en økonomisk kørestil
 • Køreøvelser til optimering af en sikker og økonomisk kørestil

Kursustype: Praksis


Køreøvelse med MAN ProfiDrive® lastbil

Økonomiundervisning PLUS

En forudseende kørestil, der sparer på brændstoffet og mindsker slitagen inkl. en uges Connected CoDriver

 • Det fysiske grundlag for en økonomisk kørestil
 • Køreøvelser til optimering af en sikker og økonomisk kørestil
 • Nærmere indblik i Connected CoDriver, som skal sikre større bæredygtighed (kun ifm. MAN TeleMatics®)

Kursustype: Praksis


Risikostyring og køreundervisning

Risikostyring

Skadesprofil-analyse, risikovurdering og gennemførelse af kursustiltag

 • Skadesprofil-analyse direkte i virksomheden
 • Risikovurdering og gennemførelse af kursustiltag

Køresikkerhedsundervisning

Køresikkerhedsundervisning

Fysikkens love og køredynamik

 • Formidling af fysikkens love, nærmere indblik i assistentsystemerne
 • Praktiske øvelser med kritiske køresituationer som f.eks. nedbremsning i sving, undvigemanøvrer ved pludselige forhindringer, nedbremsning ved kørsel ned ad bakke og ved glatte vognbaner

Kursustype: Praksis


Lastsikringskursus

Lastsikringskursus

Love, bestemmelser, surringer og sikringsmetoder

 • Forklaring af det fysiske grundlag for lastsikring
 • Lovmæssige bestemmelser og sikkerhedsforskrifter
 • Særlige forhold omkring køretøjer, gods og surringer

Kursustype: Teori


Førstehjælp og nødsituationer

Kursus i håndtering af nødsituationer

Adfærd i nødsituationer, sundhed på arbejdspladsen

 • Korrekt adfærd i nødsituationer, bjergning af tilskadekomne efter et uheld
 • Principper for ergonomi, forebyggelse af sundhedsskader
 • Formidling af basisviden om en afvekslende og sund kost
 • Bivirkninger ved medicin og narkotiske stoffer

Kursustype: Teori

Offroad-kursus med MAN ProfiDrive® Lkw

Offroad-kursus

Terrænkørsel på en sikker og slitagefri måde

 • Formidling af fysikkens love og de særlige forhold ved terrænkørsel
 • Forklaring af de specielle køretøjsfunktioner
 • Økonomisk kørestil i terræn

Kursustype: Praksis


Kørekursus med den lange lastbil

Kursus i lang lastbil

 • Lovmæssige forudsætninger, som berettiger til at føre lang lastbil
 • Teknisk instruktion
 • Mulighed for praktiske køreøvelser i forbindelse med de særlige forhold ved kørsel med lang lastbil


Specialkursus til tankbiler

Tankbilskursus

Sensibilisering for kritiske køresituationer med tankbilen

 • Formidling af fysikkens love, nærmere indblik i assistentsystemerne
 • Praktiske øvelser med kritiske køresituationer som f.eks. nedbremsning i sving eller undvigemanøvrer ved pludselige forhindringer
 • Specielt afstemt efter de særlige krav til tankbiler


Specialkursus til sværgodstransporter

Sværgodstransportkursus

Køretøjsteknik, betjeningsenheder, nyheder

 • Præsentation og forklaring af nyheder inden for det tekniske område
 • Genopfriskning af de tekniske grundlag
 • Detaljeret teknisk instruktion omkring de særlig forhold ved sværgodskøretøjer

Kursustype: Teori


Intensivkursus

Intensivkursus

Train-the-trainer-princip

Emneområder: Økonomi og motorkøretøjsteknik

 • Flerdageskursus til supplering af eksisterende viden inden for områderne motorkøretøjsteknik og økonomi
 • Køreøvelser til optimering af en sikker og økonomisk kørestil

Emneområde: Telematik

 • Flerdageskursus om emnet anvendelsesanalyse af MAN TeleMatics®
 • Køreøvelser til optimering af en sikker og økonomisk kørestil
 • Se nærmere på og forstå visningen af driftsdataene i anvendelsesanalysen

Videreuddannelse af kørelærere

Videreuddannelse af kørelærere

Videreuddannelse iht. § 33a FahrlG


Videreuddannelse af sagkyndige

Videreuddannelse af sagkyndige

Videreuddannelse af aaP og aaS (kontrollant og sagkyndige)


Uddannelse og videreuddannelse af undervisningspersonale

Træneruddannelse og -videreuddannelse

Iht. retningslinjerne i DVR om køresikkerheds- og offroad-kursus