Korporatiivne 

MAN-i EURO 5 lahendused

Euroopa Liidu uue regulatsiooni kohaselt on alates 01. oktoobrist 2009 lubatud liiklusregistris registreerida vaid EURO 5 normidele vastavaid uusi veokeid. Väikese erandina saab hiljem registreerida nn järelseeria veokeid ehk veokeid, mis on toodetud enne 01. oktoobrit 2009 ja vastavad EURO 4 normile ning mida ei ole erinevatel põhjustel võimalik olnud enne regulatsiooni kehtima hakkamist registreerida.

MAN kasutab EURO 5 normide täitmiseks mootorite juures mitut erinevat lahendust. TGL ja TGM (täismass 6 kuni 26 tonni) seeria veokitel kasutatakse nn MAN PURE DIESEL® tehnoloogiat. EURO 5 - MAN PURE DIESEL® tehnoloogia baseerub AGR-süsteemil (jahutatud ja reguleeritud heitgaaside tagasijuhtimissüsteem). AGR-süsteem on täielikult hooldevaba, jätab rohkem ruumi pealisehitustele, on kergem (kuni 100 kg), puudub vajadus lisapaagi järele ja ei sõltu AdBlue® infrastruktuurist ning vähendab kütusekulu. MAN PURE DIESEL® tehnoloogia täidab rangeid saastenorme kasutades selleks Lamda-anduri poolt reguleeritavat AGR-süsteemi, kaheastmelist turbolaadimist ja common rail tehnoloogiat. Väljalaskesüsteem on tahkete osakeste heitgaasidest eemaldamiseks varustatud oksüdatsioonkatalüsaatoriga. Selline lahendus leiab kasutamist D08 seeria mootoritel võimsusega 150 kuni 340 hj.

D08 seeria kõiki mootoreid toodetakse ka EEV(*) normidele vastavana. EEV - MAN PURE DIESEL® tehnoloogia erineb EURO 5 tehnoloogiast vaid selle poolest, et EURO 5 mootorite juures kasutatav oksüdatsioonkatalüsaator on asendatud PM-KAT® filtriga. PM-KAT® filter on kõigil MAN-i EURO 4 mootoritel.

Suuremate ehk TGS ja TGX seeria veokite mootorid on EURO 5 – MAN AdBlue® tehnoloogial. Nagu nimetusest selgub kasutatakse heitegaaside järeltöötluses AdBlue® lisaainet. Väljalaskesüsteemi summuti mõõdud on suudetud hoida samad kui olid EURO 3 mootorite juures. AdBlue® paaki saab tellida eraldipaiknevana või diislikütuse paagiga ühendatult (kombipaak). Paaki paigaldatud spetsiaalne soojendussüsteem väldib lisaaine jäätumise. Sellise tehnoloogiaga on D20, D26 ja D28-V8 mootorid. Mootorivõimsused jäävad vahemikku 320 kuni 680 hj. Nimetatud mootorid on tarnitavad ka EEV – MAN AdBlue® variandis.

Bussimootorite valik muudab pildi veel kirjumaks. Kõiki bussimootoreid toodetakse ainult MAN PURE DIESEL® tehnoloogias, st nad ei kasuta AdBlue®-d. D20 ja D26 bussimootoreid tarnitakse EURO 5 ning EEV variandis võimsusevahemikus 320 kuni 505 hj.

Praeguste plaanide kohaselt peaksid aastal 2012 kehtima hakkama uued EURO 6 normid. MAN-i inseneride seisukoht on, et EURO 6 heitegaasinormide täitmiseks tuleb kasutada AGRi koos AdBlue®-ga. MAN on mõlemad tehnoloogiad seeriatootmisesse juurutanud ning seetõttu tulevasteks saastenormideks ettevalmistunud.

(*) EEV = „Enhanced Environmental Friendly Vehicle“ – eriti keskkonnasõbralik sõiduk (Saastenormid võrreldes EURO 5-ga: CO 4 asemel 3 g/kWh, HC 0,55 asemel 0,4 g/kWh, NOx –sama 2 g/kWh, tahked osakesed 0,03 asemel 0,02 g/kWh, metaan 1,1 asemel 0,66 g/kWh)