Sündmused & messid 

MAN on Image Award 2010 võitja

Saksa veondusfirmad valisid MAN-i parima mainega veokimargiks.

Saksa ekspediitorid ja transpordiettevõtjad on valinud veokituru parima mainega kaubamärgi. Veokite kategoorias (kandevõimega üle 3,5 t) valiti üheteistkümne ja enama veokiga autofirmade parimaks margiks MAN. MAN sai ekspediitoritelt ja firmajuhtidelt 795 mainepunkti ja võitis Image Award 2010.

Tulemused põhinevad Müncheni nädalalehe VerkehrsRundschau tellitud uuringul, mille viis läbi turu-uuringute Instituut TNS Emnid, küsitledes 400 veondusettevõtte keskastme- ja tippjuhti.

Auhinnatseremoonial 25. veebruaril 2010 Münchenis võttis MAN Truck & Bus Germany GmbH juhatuse esimees Reinhard Pollmann võitjakarika vastu VDA presidedi Matthias Wissmanni käest. "Me näeme selles kogu transpordiala tegijate tunnustust nii meie poolt pakutavatele toodetele kui ka pühendunud ja pädevale meeskonnale. Meie moto praegusel majanduslikult raskel ajal on „Järjekindel efektiivsus“. Meie eesmärgiks on tõsta oma klientide transporditööde tõhusust, pakkudes neile terviklikku programmi, mis vähendab nende kogukulusid", ütles Pollmann.

Turu-uuringute meetod Image-Rankings 2010

Image-Rankings põhiidee on välja selgitada milline on juhtivate veokitootjate mainekuvand ja tuntus. Selle raames uuritakse tootjate poolt veokiparkidele suunatud tooteid ja teenuseid. 2009. aasta oktoobris ja novembris küsitles Bielefeldi turu-uuringute Instituut TNS Emnid kokku 400 juhuslikult valitud veokipargiga transpordi-, tööstus- ja äriettevõtte keskastme- ja tippjuhti. Kõik valitud ettevõtted asuvad Saksamaal, töötades vedajatena ja/või opereerides veokipargiga. Veokite tarnijate valiku kriteeriumiteks olid näiteks turuosa Saksamaal, kogu riiki kattev hooldusvõrk ja kaubamärgi maine veondusala otsustajate silmis. Aluseks olid muuhulgas ka avalik info veokitootja turuosa ja käibenäitajate osas, samuti ekspertide arvamused.