Korporatiivne 

Valga MAN teenindus saab uued ruumid

Alates selle aasta 01. septembrist käivad tööd Valga uue MAN teeninduskeskuse ehitusel. Peatöövõtja on Tõrva ehitusfirma Brick AS. Uues hoones on bürooruumid, senisest kliendisõbralikum ooteruum veokijuhtidele, varuosaladu ning veokite remondihall.

Remondihalli pindala on 423 m2 ja läbisõidetav võimaldades sellega teostada ka töid, millest varasemal ajal tuli puuduva manööverduspinna tõttu loobuda. Remondihalli on planeeritud kanal ja sildkraana. Kogu hoone küte on lahendatud pelletipõletiga katla baasil. Pelletid on puidutööstuse jäätmetest valmistatud kodumaine taastuvenergia valdkonda kuuluv keskkonnasõbralik katlakütus.

MAN Valga uue teeninduskeskuse ehitustööd peavad lõppema 01. märtsiks 2011 ning haljastus ja asfalteerimistööd 31. maiks 2011. Uue MAN esinduse aadress on Transpordi 11, Valga.