Tehnoloogia ja kompetents

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)
ESP mõõtesuurused

Süsteem juhtimisdünaamika reguleerimiseks

Kui tekib oht, et sõiduk satub külglibisemisse, siis peab juht sõiduki uuesti kontrolli alla saamiseks välkkiirelt olukorda hindama ja kohe reageerima. ESP jälgib sõiduki juhtimisdünaamika olukorda ja libisemis- või ümberminekuohu korral sekkub programm automaatselt mootori juhtimisse ning pidurisüsteemi. Seetõttu on see süsteem võimeline olukorda hindama kiiremini ja sõidukit füüsikaseaduste piires veelgi enam kontrolliall hoidma kui isegi õppinud juhid. Tüüpilisi avariipõhjuseid, nagu liiga kiire kurvi sisenemine, libe sõidurada, hädapidurdused ja äkilised manöövrid, on võimalik leevendada ning seeläbi õnnetusohtu vähendada.

Funktsioon ja juhtimine

ESP hõlmab nii DSP (dünaamiline stabiilsuskontroll) kui ka ROP (ümberminekukaitse) tehnoloogiat. DSP tegeleb põhiliselt sõiduki stabiliseerimisega libedatel teedel (nt vee või lume korral). See sekkub ainult juhul, kui juhi soovitud sõidusuuna ning tegeliku liikumissuuna vahel on märgatav erinevus. Ümberminekukaitse (ROP) vähendab ümbermineku ohtu kuivade teekatete puhul.


Tänu elektroonilisele stabiilsuskontrollile (ESP) on võimalik vältida 44% õnnetustest, millesse veok satub.

Järgmisi suurusi mõõdetakse pidevalt ja võrreldakse neid sõiduki hetkekiirusega:

  • Pöördenurk
  • Ristsuunaline kiirendus
  • Sõiduki pöörlemiskiirus ümber vertikaaltelje