Tehnoloogia ja kompetents

Multifunktsionaalne rool

Multifunktsionaalne rool

Suureneva liiklustiheduse tõttu kasvavad ka nõudmised veokijuhile. MAN juhtimiskontseptsioon aitab juhil täielikult liiklemisele keskenduda. Multifunktsionaalse rooli abil saab juht püsikiiruse hoidjat ja Bremsomati, samuti raadiot/CD-d kasutada ilma käsi roolilt eemaldamata.

Üks osa sellest uuest tootest on juhikabiini keskekraan, mis kuvab valitud funktsioone. Juht saab ülevaate tähtsamast infost, mida tal on vaja ökonoomse sõidustiili jaoks.