Tehnoloogia ja kompetents

Sõidurea-assistent (LGS)

Sõidurea-assistent (LGS)
Lane Guard System (sõidurea-assistent)

Sõidurea jälgimine tagab suurema liiklusohutuse

Pikkadel ja üksluistel marsruutidel või öisel sõitmisel tuleb ette, et juhi tähelepanuvõime hajub või et juht hetkeks uinub. Sõidurea-assistent (LGS) jälgib, et sõidurida hoitaks korrektselt ning tagab seeläbi suurema ohutuse ja sõidumugavuse. Kui ettenähtud sõidurida vahetatakse ilma, et suunatuli oleks sisse lülitatud, annab süsteem sellest juhile märku akustilise signaali abil.

Funktsioon ja juhtimine

Tuuleklaasi taha paigutatud videokaamera abil registreerib süsteem sõidurea märgistusjooni ning sõiduki asukohta sõidurea piirangute suhtes. Kui sõidurea joon ületatakse ilma, et suunatuli oleks sisse lülitatud, siis hoiatab süsteem juhti vasakust ja paremast uksekõlarist kostuva „täriseva” signaali abil. Süsteem aktiveerub automaatselt kiirusel üle 60 km/h ja seda on võimalik kipplülitist välja lülitada. Hoiatus järgneb kiirusel 75 km/h sõidurea märgistuse sise- ning välisäärte ületamisel. Kui hoiatada ei ole võimalik, nt puuduva sõidurea märgistuse tõttu, siis kuvatakse see juhile kontrolltulede plokis või Highline-ekraanil.