Teknologia & kompetenssit

Jatkuvatoiminen iskunvaimennuksen säätö (aktiivinen kallistelunvakautus)

Älykästä iskunvaimennusta joka tilanteessa

Aktiivinen kallistelunvakautus (CDC) määrittää iskunvaimentajien kulloinkin tarvitseman voiman auton kuormituksen ja tien ominaisuuksien mukaan riippuen siitä, jarrutetaanko, kiihdytetäänkö, ajetaanko kaarteessa tai mäessä.

Ohjauslaite, järjestelmän aivot, säätää elektromagneettisesti proportionaaliventtiiliä, joka määrää iskunvaimentimessa virtaavan öljyn läpivirtausmäärän. Jos venttiilissä on suurempi jännite, läpivirtausta vaimentimessa pienennetään. Öljy virtaa hitaammin, vaimennus on "kovempi". Järjestelmä laskee ja säätää vaimennusvoimaa 25 millisekunnin välein ja määrittää kokonaisajotilannetta siten jatkuvasti.

Auton korkeus- ja painetunnistimet välittävät tietonsa määritystä varten. Myös CAN-väylä toimittaa tietoa vaimennuksenohjaukselle: ajonopeus, hidastus- ja kiihdytyssignaali, poikittaiskiihtyvyys ja pyörän nopeus välittyvät tarkkoihin määrityksiin. Aktiivinen kallistelunvakautus sovittaa normaalitilan perusvaimennusta uusiin olosuhteisiin millisekunnin tarkkuudella.

Vaimennuksen perusasetusta voidaan vaihdella kaksiportaisesti, ja kuljettaja valitsee haluamansa vaimennusvaihtoehdon mukavasti keinukatkaisimella. Kuormituksen dynaamisesta vakautuksesta on muitakin etuja: CDC vähentää renkaiden kulumista ja säästää tien pintaa.


Korkeatasoinen turvallisuus, edullisemmat vakuutussopimukset

Aktiivinen kallistelunvakautus lyhentää jarrutusmatkoja, ohjaus reagoi suoremmin, ja auton hallinta on hyvä ja mukava. Vaaratilanteessakin se auttaa kuljettajaa säilyttämään auton hallinnan täysin. Aktiivinen kallistelunvakautus takaa kuorma-auton korkeatasoisen turvallisuuden.

Osa vakuutusyhtiöistä uskoo tähän konseptiin niin varmasti, että ne tarjoavat helpotusta vakuutusehtoihin. Juuri kuorma-autoissa, joiden kuormat ja painopisteet vaihtelevat suuresti, auton tehokas kallistelunvakautus parantaa oleellisesti auton vakautta, käyttäytymistä kaarreajossa sekä turvallisuutta. Se säästää kuormaa ja autoa, komponenttien käyttöikä pitenee selvästi, ja onnettomuusriski alenee todella merkittävästi.