Η MAN μεταφέρει το μέλλον του κλάδου των μεταφορών αποδοτικά και με ασφάλεια στον δρόμο: Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις - από την υποβοηθούμενη οδήγηση και τις δικτυωμένες φάλαγγες φορτηγών μέχρι το αυτόνομο φορτηγό.

Αυτοματοποιημένη οδήγηση

Η MAN σχεδιάζει τις λύσεις πελατών του αύριο: Από τις δικτυωμένες φάλαγγες φορτηγών, τα αυτοματοποιημένα οχήματα αποκλεισμού εργοταξίων μέχρι το αυτόνομα κινούμενο φορτηγό - Η MAN δουλεύει εντατικά για την ανάπτυξη συστημάτων, τα οποία θα επιτρέπουν στο μέλλον μια ακόμα πιο αποδοτική και ασφαλή οδήγηση.

Καινοτόμες λύσεις αυτοματοποίησης στη MAN

Οι μεταφορές του μέλλοντες είναι έξυπνες, δικτυωμένες, αυτοματοποιημένες: Οι καινοτόμες λύσεις για φορτηγά θέτουν εντελώς νέα δεδομένα σε θέματα αποδοτικότητας και ασφάλειας στις μεταφορές εμπορευμάτων. Τον μακρύ δρόμο προς την κατεύθυνση του αυτόνομα κινούμενου φορτηγού αναδεικνύουν τα πιλοτικά μας έργα: για παράδειγμα η δοκιμαστική λειτουργία της τεχνολογίας platooning MAN

και του οχήματος αποκλεισμού MAN χωρίς οδηγό. Και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν υπερσύγχρονες τεχνολογίες για τη δικτύωση και τον αυτόνομο έλεγχο οχημάτων, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι ατυχήματος και να αυξηθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα στην αστική κυκλοφορία.

Η αυτοματοποιημένη οδήγηση στη δικτυωμένη φάλαγγα φορτηγών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην αύξηση της ασφάλειας κυκλοφορίας.

Platooning στη MAN

Η αυτοματοποιημένη οδήγηση σε μια δικτυωμένη φάλαγγα φορτηγών εξοικονομεί καύσιμο και αυξάνει την ασφάλεια κυκλοφορίας.

Το όχημα αποκλεισμού χωρίς οδηγό μειώνει τον κίνδυνο των συνεργείων στα κινητά εργοτάξια των αυτοκινητόδρομων.

Όχημα αποκλεισμού χωρίς οδηγό

Ένα φορτηγό MAN κινούμενο χωρίς οδηγό αναλαμβάνει τον αποκλεισμό από την κυκλοφορία των κινητών εργοταξίων στους αυτοκινητόδρομους.

Αυτόνομα φορτηγά στις οδικές μεταφορές: Πρακτική δοκιμή

Πρακτική δοκιμή "Hamburg TruckPilot"

Η MAN και η Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) δοκιμάζουν αυτοματοποιημένα ή αυτόνομα κινούμενα φορτηγά σε πραγματικές συνθήκες.

Η καινοτόμα τεχνολογία platooning δικτυώνει δύο και περισσότερα φορτηγά σε μία φάλαγγα. Έτσι συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην αύξηση της ασφάλειας κυκλοφορίας.

Platooning στη MAN

Μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία καυσίμου

Δικτυωμένα φορτηγά σε υπήνεμη πορεία

Μαζί με συνεργάτες από τη βιομηχανία και την έρευνα η MAN προωθεί την εξέλιξη και πρακτική εφαρμογή της πρωτοποριακής τεχνολογίας platooning.

Τι είναι το platooning;

Στο platooning φορτηγών δύο ή περισσότερα οχήματα κινούνται με ασφάλεια σε κοντινή απόσταση το ένα πίσω από το άλλο. Η πορεία ως δικτυωμένη φάλαγγα φορτηγών (platoon) συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην αύξηση της ασφάλειας κυκλοφορίας.

Στο platooning φορτηγών δύο ή περισσότερα οχήματα κινούνται με ασφάλεια ως δικτυωμένη φάλαγγα (platoon) σε μικρή απόσταση το ένα πίσω από το άλλο.

Μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία καυσίμου

Οι ηλεκτρικά συνδεδεμένες φάλαγγες φορτηγών αποτελούν μια νέα ευκαιρία για πιο οικονομική και αποδοτική οδήγηση στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων: Η υπήνεμη πορεία επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμου έως δέκα τοις εκατό για ολόκληρη τη φάλαγγα. Αντίστοιχα μειώνονται επίσης οι εκπομπές CO2.

Ταυτόχρονα η σύνδεση των οχημάτων μέσω της ηλεκτρονικής ράβδου έλξης μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια κυκλοφορίας στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Επειδή τα συστήματα ελέγχου των ακολουθούμενων οχημάτων αποκρίνονται αξιόπιστα και πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άνθρωπο στους ελιγμούς οδήγησης του οχήματος καθοδήγησης. Τα φορτηγά που κινούνται σε μικρή απόσταση περ. 10 μέτρων επιτρέπουν επίσης την πολύ πιο αποδοτική χρήση των υποδομών κυκλοφορίας.

Η MAN οδηγεί μπροστά

Για την υλοποίηση της ιδέας του platooning, η MAN συνδύασε την τεχνογνωσία των σημερινών συστημάτων υποβοήθησης και ελέγχου οχημάτων με την πρωτοποριακή επικοινωνία Car-to-Car. Τα δοκιμαστικά οχήματα διένυσαν ήδη με επιτυχία χιλιάδες χιλιόμετρα σε φάλαγγες φορτηγών.

Αυτήν τη στιγμή τα δικτυωμένα φορτηγά μας πραγματοποιούν τακτικές δοκιμαστικές διαδρομές με επαγγελματίες αυτοκινητιστές της DB Schenker σε πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα στηρίζουμε σε Γερμανία και Ευρώπη την έρευνα και προετοιμασία των νομικών και οργανωτικών προϋποθέσεων για την καθημερινή χρήση των δικτυωμένων φαλάγγων φορτηγών στην οδική κυκλοφορία. Από τεχνικής πλευράς η εφαρμογή του συστήματος φαλάγγων στην Ευρώπη θα ήταν εφικτή μέχρι το 2020.

Τεχνολογία - Έτσι λειτουργεί το platooning

Το Platooning είναι ένα τεχνικό σύστημα, το οποίο συνδέει περισσότερα οχήματα σε μία φάλαγγα φορτηγών. Βασίζεται στα σημερινά τεχνικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ελέγχου καθώς και στην επικοινωνία Car-to-Car. Μέσω ασφαλούς ασύρματης σύνδεσης οι εντολές ελέγχου μεταδίδονται στα ακολουθούμενα οχήματα και τα δικά τους δεδομένα επιστρέφουν στο όχημα καθοδήγησης.

Το σύστημα platooning δημιουργεί κατά την πορεία στον αυτοκινητόδρομο από ταχύτητα περ. 60 km/h την επικοινωνία Car-to-Car εντός της φάλαγγας. Τα οχήματα ενώνονται αυτοματοποιημένα σε μία φάλαγγα. Η απόσταση μεταξύ των συνδεδεμένων συνδυασμών ελκυστήρων είναι 10 μέτρα ή περίπου μισό δευτερόλεπτο χρόνος πορείας. Μέσω της ηλεκτρονικής ράβδου έλξης το φορτηγό καθοδήγησης ορίζει την κατεύθυνση πορείας, την ταχύτητα και τους ελιγμούς πέδησης για ολόκληρη τη φάλαγγα.

Όταν ένα άλλο όχημα μπαίνει ανάμεσα στη φάλαγγα, επεμβαίνει άμεσα μια ρουτίνα ασφαλείας: Η φάλαγγα αποσυνδέεται αυτόματα από το σύστημα, οι οδηγοί προειδοποιούνται. Όταν το όχημα εξέλθει από τον χώρο ανάμεσα στα φορτηγά, η φάλαγγα ενώνεται ξανά. Επίσης οι οδηγοί μπορούν να εξέλθουν οποιαδήποτε στιγμή μόνοι τους από τη δικτυωμένη φάλαγγα φορτηγών, όταν το απαιτεί η κατάσταση κυκλοφορίας.

Έργο platooning με τη DB Schenker και το πανεπιστήμιο Fresenius

Η DB Schenker, η MAN και το πανεπιστήμιο Fresenius ξεκινούν την αναπτυξιακή σύμπραξη για τη δοκιμή του platooning σε πραγματικές συνθήκες. Με δοκιμαστικές διαδρομές στην "ψηφιακή δοκιμαστική διαδρομή" οι συνεργάτες εξετάζουν στον αυτοκινητόδρομο A9 μεταξύ Μονάχου και Νυρεμβέργης την πρακτική εφαρμογή του platooning στην εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών. Στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος βρίσκονται κυρίως οι αλλαγές και τα πλεονεκτήματα για την καθημερινότητα των οδηγών.

Στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής σύμπραξης η DB Schenker, η MAN και το πανεπιστήμιο Fresenius δοκιμάζουν τη χρήση της τεχνολογίας platooning υπό καθημερινές συνθήκες.

Περιγραφή έργου

 • Επιστημονικά στηριζόμενο έργο για την ανάπτυξη ψηφιακά δικτυωμένων φαλάγγων φορτηγών
 • Συνεργάτες έργου είναι η DB Schenker (εφοδιαστική αλυσίδα), η MAN (τεχνολογία) και το πανεπιστήμιο Fresenius (έρευνα)
 • Επιδότηση της συνεργασίας με περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ
 • Διάρκεια: 20 μήνες (Ιούνιος 2017 έως Ιανουάριος 2019)

Τα οχήματα

 • Σειριακά οχήματα της κατασκευαστικής σειράς MAN TGX για τις μεταφορές μοναδιαίων φορτίων
 • Πλαίσια για την υποδοχή κινητών υπερκατασκευών
 • Ως ρυμούλκες χρησιμεύουν μονάδες διπλών αξόνων.
 • Μεικτό βάρος του τριαξονικού οχήματος με κινητήρα 26 τόνοι,
 • μεικτό βάρος του συνολικού συρμού 40 τόνοι.
 • Συνολικό μήκος των δύο συρμών 18,75 μέτρα για αρθρωτούς συρμούς (νομικές προδιαγραφές).
 • Κοντέινερ εναλλαγής (από 2 ανά αρθρωτό συρμό) με μήκος 7,82 μέτρα, κατασκευή κλωβού με λεία επιφάνεια και στρογγυλεμένες ακμές.

Μετάβαση στο MAN TGX

Ένα όχημα αποκλεισμού MAN χωρίς οδηγό απομονώνει κινητά εργοτάξια στη λωρίδα επείγουσας ανάγκης των αυτοκινητόδρομων από την κυκλοφορία.

Όχημα αποκλεισμού

Ένα φορτηγό MAN χωρίς οδηγό μπορεί να απομονώσει εργοτάξια αυτοκινητόδρομων

Δικτυωμένο φορτηγό αυτόνομης οδήγησης ως όχημα αποκλεισμού

Στα κινητά εργοτάξια αυτοκινητόδρομων προκαλούνται παρά τα ευδιάκριτα συστήματα προειδοποίησης συχνά σοβαρά ατυχήματα. Ένα αυτόνομα κινούμενο όχημα αποκλεισμού θα μπορεί μελλοντικά να μειώσει κατά πολύ τον κίνδυνο για τους συνεργάτες των ομάδων συνεργείων

Το αυτόνομα κινούμενο όχημα αποκλεισμού διατηρεί μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης δεδομένων συνεχή επαφή με το όχημα εργασίας, το οποίο ακολουθεί.

Το φορτηγό MAN ακολουθεί πλήρως αυτόνομα σε ασφαλή απόσταση το συνεργείο στη λωρίδα επείγουσας ανάγκης του αυτοκινητόδρομου. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "aFAS" η MAN σχεδιάζει και δοκιμάζει μαζί με επτά άλλους συνεργάτες από τη βιομηχανία, την έρευνα και τις αρχές ένα πρωτοποριακό όχημα αποκλεισμού, το οποίο κινείται χωρίς οδηγό.

Ως πρωτότυπο όχημα οι συνεργάτες του έργου εξόπλισαν ένα φορτηγό MAN με αισθητήρες, λογισμικό ελέγχου και συστήματα ασφαλείας. Συστήματα καμερών και ραντάρ σαρώνουν συνεχώς το περιβάλλον. Επιπλέον το αυτόνομο φορτηγό διατηρεί μέσω ασύρματης σύνδεσης δεδομένων συνεχή επαφή με το όχημα εργασίας, το οποίο ακολουθεί. Τα συστήματά του ενημερώνονται έτσι συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο για κάθε διαδικασία επιτάχυνσης, πέδησης και διεύθυνσης του οχήματος καθοδήγησης.

Για αυτήν την εξαιρετικά καινοτόμα λύση ασφάλειας η MAN Truck & βραβεύτηκε με το Truck Innovation Award, το οποίο απονεμήθηκα για πρώτη φορά στα πλαίσια της έκθεσης επαγγελματικών οχημάτων IAA 2018 από την επιτροπή International Truck of the Year.

Διαβάστε σχετικά επίσης τις δηλώσεις τύπου μας για το έργο aFAS και το Truck Innovation Award:
Μετάβαση στη δήλωση τύπου MAN "Όχημα αποκλεισμού χωρίς οδηγό σε αυτοκινητόδρομους"
Μετάβαση στη δήλωση τύπου MAN "Το MAN aFAS βραβεύεται με το πρώτο Truck Innovation Award"

Αυτόνομο φορτηγό MAN στην πρακτική δοκιμή

Αυτοματοποιημένα και αυτόνομα κινούμενα φορτηγά για ειδικές εφαρμογές στο Container Terminal του Αμβούργου

Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη λύσεων αυτοματοποίησης στις οδικές μεταφορές

Ρεαλιστική ανάλυση και επαλήθευση των ακριβών απαιτήσεων για την προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών χρήση και την ενσωμάτωση αυτόνομα κινούμενων φορτηγών στην πλήρως αυτόματη διαδικασία διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων – αυτός είναι ο στόχος της συνεργασίας ανάμεσα στη MAN και στην Hamburger Hafen und Logistik AG στα πλαίσια της πρακτικής δομής "Hamburg TruckPilot". Έτσι μπορούν να συγκεντρωθούν πολύτιμες γνώσεις για την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτοματοποίησης, ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο για τις αγορές σύστημα.

Αυτόνομο φορτηγό MAN στην πρακτική δοκιμή

Πρωτοποριακή σύμπραξη ανάμεσα στη MAN και στην Hamburger Hafen und Logistik AG

Με την πρακτική δοκιμή "Hamburg TruckPilot" που θα διαρκέσει μέχρι το 2021 η MAN Truck & Bus και η Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ξεκινούν ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό ερευνητικό και δοκιμαστικό έργο για την ανάπτυξη λύσεων αυτοματοποίησης στις οδικές μεταφορές. Τα επόμενα έτη θα δοκιμαστούν αυτόνομα κινούμενα φορτηγά σε πραγματικές συνθήκες. Περιβάλλον για τις πρακτικές δοκιμές θα είναι το HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) και μια διαδρομή μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων στον γερμανικό αυτοκινητόδρομο A7.

Το έργο προβλέπει καταρχήν δύο πρωτότυπα φορτηγά που θα είναι εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοποίησης. Στόχος είναι η πλήρως αυτοματοποιημένη προσέγγιση στον αυτοκινητόδρομο A7 και η αυτόνομη διεκπεραίωση της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης εντός του Container Terminal Altenwerder.

Στην αυτόνομη μεταφόρτωση ο οδηγός μπορεί να εξέλθει από το όχημα και να αξιοποιήσει τον χρόνο του με άλλον τρόπο. Άλλα πιθανά πλεονεκτήματα βρίσκονται στην αύξηση της αποδοτικότητας χάρη στην προνοητική, αυτοματοποιημένη οδήγηση. Έτσι μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση καυσίμου, η ροή της κυκλοφορίας μπορεί να επηρεαστεί θετικά και παράλληλα αυξάνεται το επίπεδο της ασφάλειας.

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ένας εκπαιδευμένος οδηγός ασφαλείας θα βρίσκεται συνεχώς μέσα στο όχημα και θα παρακολουθεί τα συστήματα αυτοματοποίησης. Αν χρειαστεί θα επεμβαίνει και θα αναλαμβάνει τις ενέργειες οδήγησης.

Διαβάστε σχετικά επίσης τη δήλωση τύπου μας "Hamburg TruckPilot":
Μετάβαση στη δήλωση τύπου MAN


Ήδη διαθέσιμα από σήμερα: Συστήματα υποβοήθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια

Τα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης σας υποστηρίζουν αξιόπιστα κατά την οδήγηση: Σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε καλύτερα κρίσιμες καταστάσεις κυκλοφορίας και να αποφύγετε κινδύνους ατυχήματος - σε ελεύθερες διαδρομές και στην κυκλοφορία Stop & Go ή σε καταστάσεις πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης EBA της MAN ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σύγκρουσης και μειώνει έτσι σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος στην οδική κυκλοφορία.

Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης

Η νέα γενιά των συστημάτων υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης EBA (Emergency Brake Assist) μειώνει χάρη στην αυτοματοποιημένη λειτουργία πέδησης έκτακτης ανάγκης σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος στην οδική κυκλοφορία.

Το Adaptive Cruise Control ACC Stop & Go ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του φορτηγού και την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

Adaptive Cruise Control

Οδηγήστε με ασφάλεια - και σε καταστάσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης ή αυξημένης κυκλοφορίας: Το MAN ACC Stop & Go* (Adaptive Cruise Control) ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του φορτηγού σας και διατηρεί αξιόπιστα επαρκή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

Το MAN Lane Guard System σας προειδοποιεί αξιόπιστα σε περίπτωση ακούσιας εξόδου από τη λωρίδα κυκλοφορίας και προσφέρει έτσι αυξημένη ασφάλεια.

Lane Guard System

Με το MAN Lane Guard System (LGS) αποφεύγετε κρίσιμες καταστάσεις - ειδικά σε μακρινές και νυχτερινές διαδρομές: Το έξυπνο σύστημα Lane Guard System επιτηρεί για εσάς συνεχώς τη σωστή διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας.

*Διαθέσιμο για τα μοντέλα TGS και TGX με κινητήρα D26.


Δηλώσεις τύπου για την αυτοματοποίηση

Αυτόνομο φορτηγό MAN στην πρακτική δοκιμή

Πρακτική δοκιμή στο Container Terminal του Αμβούργου

Η MAN Truck & Bus και η Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) δοκιμάζουν αυτοματοποιημένα και αυτόνομα κινούμενα φορτηγά σε πραγματικές συνθήκες. Περιβάλλον δοκιμών είναι το HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) και μια διαδρομή μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων στον γερμανικό αυτοκινητόδρομο A7.

Το MAN aFAS βραβεύεται με το Truck Innovation Award 2018

Το MAN aFAS βραβεύεται στην έκθεση επαγγελματικών οχημάτων IAA 2018 με το Truck Innovation Award

Με το όχημα αποκλεισμού χωρίς οδηγό για αυτοκινητόδρομους – εν συντομία aFAS – ένα αυτοματοποιημένο φορτηγό ασφαλείας επιπέδου 4 - η MAN Truck & Bus κέρδισε το Truck Innovation Award που απονεμήθηκε για πρώτη φορά.

Όχημα αποκλεισμού χωρίς οδηγό σε αυτοκινητόδρομους

Μόναχο/Μπέργκις Γκλάντμπαχ, 28 Οκτωβρίου 2016: Οι συνεργάτες των συνεργείων συντήρησης αυτοκινητόδρομων και οι εργάτες οδικών συνεργείων εργάζονται ενίοτε με υψηλό κίνδυνο.

Platooning σε εφαρμογές εφοδιαστικής αλυσίδας: Η MAN παραδίδει πιλοτικά οχήματα στη DB Schenker

Το ερευνητικό έργο της DB Schenker, της MAN Truck & Bus και του πανεπιστημίου Fresenius δοκιμάζει δικτυωμένα φορτηγά στην καθημερινότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Επιδότηση περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη σχεδίαση δικτυωμένων φαλάγγων φορτηγών

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών και Ψηφιακών Υποδομών (BMVI) προωθεί το έργο platooning της DB Schenker, της MAN και του πανεπιστημίου Fresenius // Οι πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές ξεκινούν την Άνοιξη του 2018

M-PULSE για φορτηγά MAN

MAN M-PULSE: Βιώσιμη κινητικότητα και αποδοτικές λύσεις μεταφορών

Η MAN ως πρωτοποριακός οραματιστής δίνει με το σύνθημα καινοτομίας M-PULSE τους καθοριστικούς παλμούς για τον αυριανό κόσμο των μεταφορών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η βιώσιμη κινητικότητα, ένα μέλλον χωρίς εκπομπές και η ανάπτυξη και υλοποίηση αποδοτικών και οικονομικών λύσεων μεταφορών.

Έχετε ερωτήσεις;