Τεχνολογία και τεχνογνωσία

MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Για τις μεταφορικές εταιρείες είναι καθοριστικό να φτάνουν στον προορισμό τους με ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και όταν οι οδικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Μεταξύ της συμβατικής κίνησης πίσω άξονα και της κλασικής κίνησης σε όλους τους τροχούς, η MAN προσφέρει τον πρωτοποριακό υδροστατικό μηχανισμό κίνησης μπροστινού άξονα HydroDrive® για περισσότερη πρόσφυση σε οχήματα δρόμου με προσωρινή χρήση Offroad. Η MAN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής στην αγορά που προσφέρει το σύστημα HydroDrive® τόσο για οχήματα με χειροκίνητο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων όσο και για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε σύγκριση με ένα όχημα με συμβατική κίνηση σε όλους τους τροχούς, το σύστημα HydroDrive® ζυγίζει έως και 750 κιλά λιγότερο και καταναλώνει λιγότερο καύσιμο. Επιπλέον, ένας μπροστινός άξονας που λαμβάνει κίνηση προσφέρει καλύτερη πλευρική πρόσφυση – αυτό αποτελεί ειδικά τον χειμώνα σημαντικό ζήτημα ασφαλείας.

Ο οδηγός αποφασίζει μόνος του, αν η πρόσθετη κινητήρια δύναμη με το HydroDrive® θα επεμβαίνει αυτόματα ή αν το σύστημα θα ενεργοποιείται χειροκίνητα, όταν απαιτείται μεγαλύτερη πρόσφυση.


Περισσότερη πρόσφυση άμεσα διαθέσιμη

Το σύστημα MAN HydroDrive® είναι ο ιδανικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης για περιστασιακή χρήση του οχήματος εκτός δρόμου και για καταστάσεις όπου απαιτείται πρόσθετη πρόσφυση στον μπροστινό άξονα. Τα οχήματα με MAN HydroDrive® αποτελούν κατά κύριο λόγο οχήματα δρόμου, το φάσμα χρήσης των οποίων διευρύνεται λειτουργικά με τη χρήση υδροστατικής κίνησης μπροστινού άξονα.

Τυπικές οδηγικές συνθήκες, στις οποίες μπορεί να ενεργοποιηθεί το MAN HydroDrive®, είναι για παράδειγμα:

  • Όχι καλά στερεωμένο οδόστρωμα όπως αγροτικοί δρόμοι και εργοτάξια
  • Λείο οδόστρωμα όπως λάσπη, πάγος και χιόνι
  • Προφίλ διαδρομών με ορεινή τοπογραφία

Ένδειξη MAN HydroDrive®
Ένδειξη MAN HydroDrive® στην κεντρική οθόνη

Περιστροφικός διακόπτης για MAN HydroDrive®
Περιστροφικός διακόπτης για MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Ο υδροστατικός μηχανισμός κίνησης μπροστινού άξονα μπορεί να ενεργοποιηθεί με τον περιστρεφόμενο διακόπτη και στη διάρκεια της οδήγησης υπό φορτίο. Από ταχύτητα οδήγησης άνω των 28 km/h απενεργοποιείται αυτομάτως. Αν η ταχύτητα πέσει κάτω από τα 23 km/h ενεργοποιείται πάλι αυτομάτως. Η ενεργοποίηση του συστήματος MAN HydroDrive® εμφανίζεται στην οθόνη οδηγού με μία ενδεικτική λυχνία.

Στο MAN HydroDrive® μία υδραυλική αντλία βρίσκεται στην έξοδο κιβωτίου ταχυτήτων, η οποία τροφοδοτεί τους κινητήρες των πλημνών των τροχών στον μπροστινό άξονα. Αυτή η ιδιοφυής, απλή, ανθεκτική και φιλική στη συντήρηση τεχνολογία συγκρίνεται όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου και τη φθορά με τη συμβατική κίνηση πίσω άξονα και προσφέρει μία σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με την κλασική κίνηση σε όλους τους τροχούς. Με τη χρήση υδροστατικών κινητήρων τροχών καταργείται το τυπικό για την κλασσική κίνηση σε όλους τους τροχούς κιβώτιο διανομής. Εκτός αυτού, με το σύστημα MAN HydroDrive® κινούνται μόνοι οι πίσω τροχοί κατά την κίνηση σε κανονικό οδόστρωμα, η υδραυλική αντλία και οι κινητήρες τροχών δεν παράγουν τριβή. Αντίθετα, στην κίνηση σε όλους τροχούς, τα στοιχεία μετάδοσης του μπροστινού διαφορικού κινούνται ακόμη και όταν δεν χρειάζονται.

Τα πλεονεκτήματα του MAN HydroDrive®:

  • Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
  • Εξοικονόμηση βάρους και ωφέλιμου φορτίου περίπου 750 kg σε σχέση με την κλασική τετρακίνηση
  • Δεν απαιτείται ψηλή κατασκευή, το συνολικό ύψος και το κέντρο βάρους του οχήματος δρόμου δεν αλλάζουν
  • Βελτίωση της ασφάλειας στην οδήγηση μέσω της αυξημένης πρόσφυσης και της διατήρησης της τροχιάς του οχήματος σε μη στερεωμένο οδόστρωμα και χειμερινές οδικές συνθήκες
  • Μετάδοση της πεδητικής δράσης του κινητήρα κατά τη λειτουργία ώσης στον μπροστινό άξονα και συνεπώς καλύτερη κατανομή της δύναμης πέδησης