Τεχνολογία & ικανότητα

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)
Τιμές μέτρησης στο ESP

Σύστημα για τον έλεγχο της δυναμικής οδήγησης

Εάν υπάρχει κίνδυνος να ντεραπάρει ή να ανατραπεί το όχημα, ο οδηγός πρέπει να αναγνωρίσει τον κίνδυνο ταχύτατα και να αντιδράσει αμέσως, για να ανακτήσει και πάλι τον έλεγχο του οχήματος. Το ESP επιτηρεί διαρκώς τη δυναμική κατάσταση οδήγησης του οχήματος και επεμβαίνει σε περίπτωση κινδύνου ντεραπαρίσματος ή ανατροπής αυτόματα στη διαχείριση κινητήρα και στο σύστημα πέδησης. Για αυτό το λόγο είναι σε θέση να εκτιμήσει την κατάσταση πιο γρήγορα ακόμη και από έμπειρους οδηγούς και να συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση του ελέγχου του οχήματος εντός του πλαισίου των φυσικών ορίων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξουδετερωθούν οι τυπικές περιπτώσεις που εγκυμονούν κινδύνους ατυχήματος, όπως η υπερβολικά γρήγορη κίνηση σε στροφή, το ολισθηρό οδόστρωμα, τα φρεναρίσματα πανικού και οι απότομοι ελιγμοί αποφυγής και συνεπώς να αποσοβηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Λειτουργία και χειρισμός

Το ESP περιλαμβάνει τις δύο κύριες λειτουργίες DSP (δυναμικό πρόγραμμα ευστάθειας) και ROP (προστασία από ανατροπή). Το DSP φροντίζει κυρίως σε περιπτώσεις χαμηλού συντελεστή τριβής (για παράδειγμα σε βρεγμένο οδόστρωμα ή σε οδόστρωμα με πάγο και χιόνι) για τον έλεγχο της ευστάθειας του οχήματος. Ουσιαστικά επεμβαίνει μόνο όταν αναγνωρίζεται αισθητή διαφορά ανάμεσα στην κατεύθυνση κίνησης που επιθυμεί ο οδηγός και στην πραγματική κατεύθυνση κίνησης του οχήματος. Το σύστημα Roll Over Prevention (ROP) μειώνει τον κίνδυνο ανατροπής σε περίπτωση υψηλού συντελεστή τριβής σε στεγνό οδόστρωμα.


Με την αναβάθμιση με ESP μπορούν να αποφευχθούν τα 44 τοις εκατό όλων των ατυχημάτων φορτηγών χωρίς άλλο όχημα.

Τα παρακάτω μεγέθη μετριούνται συνεχώς και συγκρίνονται με την τρέχουσα ταχύτητα κίνησης:

  • Γωνία συστήματος διεύθυνσης
  • Πλευρική επιτάχυνση
  • Ποσοστό περιστροφής (ταχύτητα περιστροφής του οχήματος γύρω από τον κάθετο άξονα)