Τεχνολογία & ικανότητα

Σύστημα επιτήρησης διατήρησης λωρίδας LGS

Σύστημα επιτήρησης διατήρησης λωρίδας LGS
Lane Guard System

Υψηλότερη ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας μέσω της επιτήρησης διατήρησης λωρίδας

Σε μακρινές και μονότονες διαδρομές ή κατά τη νυχτερινή οδήγηση έχει παρατηρηθεί ότι η προσοχή του οδηγού μειώνεται ή ότι ο οδηγός μπορεί ακόμη και να αποκοιμηθεί για μερικά δευτερόλεπτα. Το Lane Guard System (LGS) επιτηρεί τη σωστή διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας και φροντίζει με αυτόν τον τρόπο για αυξημένη ασφάλεια και οδηγική άνεση. Εάν αναγνωριστεί αλλαγή της προκαθορισμένης λωρίδας κυκλοφορίας χωρίς ενεργοποίηση του φλας, ένα ηχητικό σήμα προειδοποιεί τον οδηγό.

Λειτουργία και χειρισμός

Με τη βοήθεια μιας βιντεοκάμερας, η οποία είναι τοποθετημένη πίσω από το μπροστινό παρμπρίζ, αναγνωρίζονται οι διαχωριστικές γραμμές της λωρίδας κυκλοφορίας και αξιολογείται η θέση του οχήματος σε σχέση με τις διαχωριστικές γραμμές. Εάν το όχημα πατήσει τη διαχωριστική γραμμή της λωρίδας κυκλοφορίας χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, ο οδηγός προειδοποιείται από το αριστερό ή το δεξιό ηχείο της πόρτας με έναν ήχο «κροταλίσματος» στην ανάλογη πλευρά. Το σύστημα ενεργοποιείται επάνω από τα 60 km/h αυτόματα και μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω ενός διακόπτη. Η προειδοποίηση ενεργοποιείται κάτω από τα 75 km/h στις εσωτερικές ακμές και επάνω από τα 75 km/h στις εξωτερικές ακμές των διαχωριστικών γραμμών. Εάν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των προειδοποιήσεων, π.χ. λόγω μη ύπαρξης διαχωριστικών γραμμών των λωρίδων κυκλοφορίας, το γεγονός αυτό επισημαίνεται στον οδηγό μέσω του μπλοκ λυχνιών ελέγχου ή/και της οθόνης Highline.