Duomenų apsaugos pranešimas

1. Bendroji informacija

a) Įvadas

Tvarkydami asmeninius duomenis MAN grupės bendrovėse (čia ir toliau – MAN) dedame visas įmanomas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmenines teises. Asmeninius duomenis tvarkome pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas ir šalies, kurioje duomenų tvarkymo valdytojas įsikūręs, teisinius reglamentus.

Be to, MAN bendrovės įsipareigojo suteikti išplėstinę ir suvienytą asmeninių duomenų apsaugą diegdamos įpareigojančią Grupės politiką. MAN užtikrina, kad toks apsaugos lygis, kuris prilygsta esančiam Vokietijoje ir Europos sąjungoje, bus diegiamas visame pasaulyje.

Dar daugiau, mūsų darbuotojai yra įsipareigoję tvarkydami asmeninius duomenis išlaikyti konfidencialumą.

b) Valdytojas, kontaktinis asmuo ir informacija

Valdytoja, kaip apibrėžta duomenų apsaugos įstatyme, yra MAN bendrovė, kuri tvarko jūsų duomenis remdamasi esamu ar planuojamu bendradarbiavimu.

Jei dėl duomenų apsaugos iškyla klausimų, susisiekite su MAN bendrovės, su kuria bendradarbiaujate ar planuojate bendradarbiauti, tarnautoju duomenų apsaugos klausimais / duomenų apsaugos koordinatoriumi.

MAN tarnautojai duomenų apsaugos klausimais / duomenų apsaugos koordinatoriai nurodyti čia.

2. Asmeninių duomenų surinkimas ir tvarkymas

a) Paskirties apribojimas ir teisinis pagrindas

MAN tvarko jūsų asmeninius duomenis, kad galėtų vykdyti ir tvarkyti esamus ar planuojamus bendradarbiavimo sandorius su jumis. Šiame kontekste jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi įvairiais tikslais kaip įvairių tvarkymo veiklų dalis.

b) Duomenų šaltiniai

Kaip taisyklė, jūsų asmeniniai duomenys surenkami tiesiai iš jūsų, ir tai yra esamų ar būsimų bendradarbiavimų su jumis dalis.

c) Įpareigojimas pateikti duomenis

Valdytojui privalote pateikti asmeninius duomenis, kurie būtini bendradarbiavimui. Jei šių duomenų nepateiksite, MAN negalės įgyvendinti susijusių teisinių įsipareigojimų ir pasirašyti sutarties.

d) Asmeninių duomenų naudojimo sritys

Toliau pateikiama asmeninių duomenų naudojimo ir tvarkymo paskirtis:

Rinkos analizė ir naujų klientų paieška
Pavyzdžiui, rinkos analizė, pasirodymai mugėse, svetainės, klientų renginiai, žaidimai su prizais ir kitos reklaminės kampanijos.

Rinkodaros ryšiai
Pavyzdžiui, žurnalų, naujienlaiškių ir produktų brošiūrų siuntimas, programėlių teikimas.

Pasiūlymų ruošimas
Produkto konfigūracija ir produktui bei transporto priemonei būdingų paslaugų kūrimas, finansavimo pasiūlymai ir nuomos pasiūlymai.

Užsakymų tvarkymas
Užsakymo formų pildymas, mokėjimų tvarkymas, mokėjimo parinktys, pristatymo sąlygos ir teisinių įsipareigojimų atitiktis, pvz., sąskaitų siuntimo, buhalterijos ir audito, vidinės išlaidų apskaitos, valdymo (pvz., kompensavimo, grynųjų grąžinimo ir sumos sumažinimo), pranešimų siuntimas (pvz., dėl duomenų kokybės, valdymo ir planavimo paskirtimi), pardavimo rodiklių pranešimas ir planavimas ir pretenzijų valdymo / sutalpinimo tvarkymas.

Gamybos proceso ir transporto priemonės kokybės optimizavimas
Transporto priemonės duomenų (pvz., patikrinimas ir rodiklių apibrėžimas siekiant sumažinti dėvėjimąsi) įrašymas, paslaugų ir priežiūros duomenų, taip pat klaidų kodų klaidų diagnostikai ir klaidų prevencijai, įrašymas, transporto priemonės duomenų įvertinimas lyginant su garantiniais įsipareigojimais, atsakomybė už produktą (produkto atšaukimus), transporto priemonės duomenų analizavimas siekiant pagerinti transporto priemonės funkcijas ir optimizuoti produktą bei paslaugas.

Produkto pristatymas
Transporto priemonės perdavimas.

Kliento atsiliepimo įrašymas ir analizavimas (kliento pasitenkinimo nustatymas)
Klientų pasitenkinimo apžvalgos ir klientų skundų valdymas.

Rinkodara po pardavimo
Apmokymas produkto ir paslaugų klausimais, programų, EDP programų ir programėlių suteikimas.

Serviso centrų užsakymų planavimas ir tvarkymas
Pagalba teikiant remonto paslaugas (sutarimas dėl susitikimų internetu).

Transporto priemonės grąžinimas
Sutartis dėl panaudotos transporto priemonės atpirkimo.

Teisinių įsipareigojimų atitikimas
Pagal išsaugojimo įsipareigojimus, kad būtų laikomasi reikalavimų atliekant patikrinimus (pvz., sankcijų sąrašo ir pinigų plovimo patikrinimus), naudojama vidinė valdymo sistema (VVS) ir kitos stebėjimo sistemos, skirtos užtikrinti tvarkymą pagal reglamentus.

Tvarkomi duomenys gali būti klasifikuojami į šias duomenų kategorijas:

 • Profesiniai kontaktiniai ir (darbo) organizaciniai duomenys
 • IT naudojimo duomenys
 • Privatūs kontaktiniai ir identifikavimo duomenys
 • Asmeninių / profesinių atvejų duomenys ir charakteristikos
 • Kreditingumo ir banko duomenys
 • Sutarties duomenys
 • Transporto priemonės su VIN / numerio plokštele naudojimo duomenys – garantavimas, garantija, atsakomybė už produktą, saugus transporto priemonės veikimas
 • Transporto priemonės su VIN / numerio plokštele naudojimo duomenys – komforto lygio nustatymai, multimedija, navigacija – transporto priemonės naudojimu paremti duomenys, kurie susieti su VIN / numerio plokštele ir taikomi komforto nustatymams, tokiems kaip sėdynių nustatymas, pageidaujamas garso kanalas, oro kondicionieriaus nustatymai, navigacijos duomenys, kontaktiniai el. pašto / SMS duomenys ir pan.
 • Transporto priemonės su VIN / numerio plokštele naudojimo duomenys – pagalbos sistemos, valdymas ir t. t. – transporto priemonės naudojimu paremti duomenys, kurie susieti su VIN / numerio plokštele ir taikomi pagalbos sistemų valdymui ir (arba) naudojimui bei susieti su plėtojimo duomenimis ir pan.
 • Padėties duomenys
 • Speciali kategorija: vaizdinė ir vaizdo įrašo medžiaga

Minėtos asmens duomenų naudojimo sritys, kategorijos:

 • Sutikimu su vienu ar daugiau tikslų (BDAR 6(1)(a) str.)
 • Sutarties ar sutarties iniciatyvos įgyvendinimu (BDAR 6(1)(b) str.)
 • Teisinių įsipareigojimų įgyvendinimu (BDAR 6(1)(c) str.)
 • Interesų balansavimu (BDAR 6(1)(f) str.)
  • Susijusio ir tinkamo ryšio tarp valdytojo ir duomenų subjekto buvimu
  • Apsauga nuo sukčiavimo
  • Tiesioginės rinkodaros
  • Duomenų perdavimo bendroje grupėje vidinio tvarkymo tikslais (įskaitant kliento ir darbuotojo duomenis)

3. Asmeninių duomenų perdavimas

Tam tikrais atvejais jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami kitoms organizacijoms:

jei jūsų asmeninių duomenų atskleidimas yra būtinas norint vykdyti arba inicijuoti sandorį, pvz., sutartinio objekto finansavimo atveju arba bendro projekto tvarkymo su projektui būdingais partneriais (pvz., korpuso gamintojais) atveju.

Mes taip pat atskleisime jūsų asmeninius duomenis mūsų įgaliotiems paslaugų teikėjams užsakymo tvarkymo ribose (pvz., organizuoti muges, atlikti klientų pasitenkinimo apžvalgas, siųsti naujienlaiškius el. paštu, suteikti ir valdyti CRM sistemas).

Siekiant užtikrinti, kad išteklių duomenų ir kredito informacija būtų sisteminga ir nauja, jūsų pagrindiniai duomenys ir kontaktiniai duomenys atskleidžiami centralizuotose duomenų bazėse (kitos bendrovės „Volkswagen“ grupėje taip pat turi prieigą prie šios duomenų bazės).

Jei davėte sutikimą, taip pat galime atskleisti jūsų pagrindinius ir kontaktinius duomenis, taip pat pasiūlymo ir užsakymo duomenis susijusiems serviso centrams, pardavėjams ir laisviems importuotojams, kad galėtume suteikti tokias paslaugas klientui, kaip prie transporto priemonės priderintų paslaugų pasiūlymų teikimas arba regioninis palaikymas vietoje; taip pat, kad būtų galima sukurti nuomos ar finansavimo pasiūlymus, tokius duomenis galime atskleisti atitinkamoms „Volkswagen“ grupės bendrovėms.

Jei mes privalėsime patenkinti šaliai būdingus teisinius reikalavimus dėl jūsų asmeninių duomenų atskleidimo, pvz., dėl perdavimo finansinėms valdžios institucijoms, teismams ir auditoriams.

Kad būtų galima užtikrinti aukštą duomenų privatumo lygį, su visomis MAN ir „Volkswagen“ grupės bendrovėmis, kurios gauna duomenis, sudarėme duomenų privatumo sutartis.

Jei persiųsime asmeninius duomenis į filialų bendroves ar paslaugų tiekėjams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, duomenų perdavimą galėsime vykdyti, tik jei ES komisija patvirtins, kad trečiojoje šalyje yra taikomas tinkamas duomenų privatumo lygis ar kitos tinkamos ir pakankamos duomenų apsaugos garantijos (pvz., taikomi ES Standartų sutartiniai straipsniai ar sertifikavimas pagalES / JV privatumo apsaugos reikalavimus).

4. Duomenų laikymas ir trynimas

Kai tik duomenų nebereikia anksčiau nurodytoms paskirtims, mes jūsų asmeninius duomenis ištriname.

Jūsų asmeniniai duomenis saugomi tiek, kiek esame įpareigoti tai daryti įstatymais, arba tiek, koks yra įstatymais numatytas apribojimo laikotarpis. Tai įprastai vyksta dėl teisinių įsipareigojimų pateikti įrodymą ir išlaikyti įrašus, remiantis įstatymais, įskaitant Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Vokietijos civiliniu kodeksu), Handelsgesetzbuch (HGB – Vokietijos prekybos kodeksu) ir Abgabenordnung (AO – Vokietijos mokesčių kodeksu).

Be to, duomenys išsaugomi tik tada, kai tai daryti privaloma dėl teisinių ar sutartinių dalykų, pvz., atsakomybės už produktą konteksto.

5. Jūsų teisės

Turite teisę būti informuotas apie su jumis susijusius duomenis, taip pat teisę pataisyti savo duomenis. Jei nėra prieštaraujančių teisinių reglamentų, taip pat galite ištrinti savo duomenis ir paprieštarauti savo duomenis tvarkyti, taip pat teisę apriboti savo duomenų tvarkymą. Dar daugiau, turite teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei jūsų asmeninius duomenis renkame ir tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, taip pat turite teisę atšaukti savo duotą suteikimą ateičiai. Iki jūsų atšaukimo duomenų tvarkymo remiantis jūsų sutikimu teisėtumas po jūsų atsisakymo lieka nepakeistas.

Prieš tvarkant jūsų prašymus mums gali prireikti patikrinti jūsų tapatybę.

Jei, nepaisant mūsų pastangų išlaikyti duomenų tikslumą ir naujumą, bus išsaugota neteisinga informacija, gavę prašymą tokią informaciją pataisysime.

Skundų atveju yra galimybė susisiekti su duomenų apsaugos prižiūrinčiąja institucija.

6. Automatizuoti sprendimai

BDAR 22 (1) ir (4) str. prasme mes neatliekame atskirų automatizuotų sprendimų.

7. Saugumas

MAN naudoja technines ir organizacines priemones apsaugoti jūsų duomenis nuo atsitiktinės ar iš anksto apgalvotos manipuliacijos, praradimo ir sugadinimo, taip pat neįgaliotų asmenų prieigos.

Mūsų saugumo priemonės, tokios kaip duomenų kodavimas, vystantis technologijoms reguliariai tobulinamos.