Technologija ir kompetencija

Eismo juostos laikymosi kontrolės sistema (LGS)

Eismo juostos laikymosi kontrolės sistema (LGS)
„Lane Guard System“

Saugesnis eismas, nes kontroliuojamas eismo juostos laikymasis

Ilgų ir monotoniškų kelionių metu arba važiuojant naktį atidumas gali sumažėti arba vairuotojas gali trumpam užsnūsti. Naudojant eismo juostos laikymosi kontrolės sistemą (angl. k. „Lane Guard System“) (LGS), kontroliuojama, kad nebūtų iškrypstama iš eismo juostos. Taip važiuoti yra saugiau ir patogiau. Jei neįjungęs posūkio signalo vairuotojas išsuka iš eismo juostos, pasigirsta vairuotoją informuojantis garso signalas.

Funkcijos ir valdymas

Vaizdo kamera, įmontuota už priekinio stiklo, užfiksuojamos eismo juostą žyminčios linijos, ir transporto priemonės padėtis įvertinama jų atžvilgiu. Jei greitkelio linijos pervažiuojamos prieš tai neįjungus posūkio signalo, vairuotojas iš kairiojo arba dešiniojo durelių garsiakalbio įspėjamas signalu, primenančiu važiuojant greičio mažinimo juostomis girdimą garsą. Sistema automatiškai įjungiama, pasiekus 60 km/val., ji gali būti išjungta perjungikliu. Kai greitis mažesnis nei 75 km/val., pervažiavus vidines linijas pasigirsta signalas, o esant didesniam nei 75 km/val. greičiui – signalas pasigirsta, pervažiavus išorines linijas. Jei įspėjimų perduoti neįmanoma, pvz., jei nėra važiavimo juostą žyminčių linijų, apie tai pranešama kontrolinių lempučių bloke bei ekrane.