Technologija ir kompetencija

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)
ESP priemonės

Važiavimo dinamikos reguliavimo sistema

Jei kyla transporto priemonės slydimo arba apvirtimo pavojus, vairuotojas privalo akimirksniu atpažinti pavojingą situaciją ir greitai susivokti, kad suvaldytų transporto priemonę. ESP nuolat kontroliuoja transporto priemonės važiavimo dinamiką ir gresiant slydimo arba apvirtimo pavojui, automatiškai valdo variklį ir stabdžius. Todėl net labai patyręs vairuotojas negalėtų greičiau įvertinti situacijos, nei ši sistema, ir kontroliuoti transporto priemonę fizikinių verčių ribose. Sumažinamas tipinių nelaimingų situacijų, tokių kaip greitas važiavimas posūkiuose, slidi važiavimo juosta, avarinis stabdymas ir staigus aplenkimo manevras, pavojus.

Funkcijos ir valdymas

ESP apima abi pagrindines DSP (dinaminė stabilizavimo sistema) ir ROP (apsauga nuo virtimo) funkcijas. Esant mažai trinčiai (pvz., drėgmė, ledas arba sniegas), naudojant DSP, užtikrinamas transporto priemonės stabilumas. Ji pradeda veikti tada, kai nustatomas didelis skirtumas tarp vairuotojo pageidaujamos važiavimo krypties ir tikrojo transporto priemonės judėjimo. Naudojant apsaugos nuo virtimo (angl. k. „Roll Over Prevention“) (ROP) funkciją, sumažėja apvirtimo pavojus, kai yra didelė trintis į sausą važiavimo juostą.


Įrengus ESP sistemą, gali būti išvengta 44 proc. visų vieno sunkvežimio nelaimingų atsitikimų.

Toliau išvardinti kintamieji dydžiai yra nuolat matuojami ir palyginami su tuo metu aktualiu važiavimo greičiu:

  • posūkio kampas;
  • skersinis greitinimas;
  • kampinio nuokrypio sparta (transporto priemonės sukimosi greitis apie vertikalią ašį)