Datu aizsardzību

1. Vispārējā informācija

a) Ievads

Jūsu privātuma tiesību aizsardzība, apstrādājot personas datus, MAN uzņēmumiem ir ļoti svarīga. Mūsu tīmekļa vietnes lietošanas gaitā savāktie dati tiek apstrādāti atbilstīgi tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas par datu apstrādi atbildīgais uzņēmums.

Turklāt MAN grupas uzņēmumi ir apņēmušies nodrošināt visaptverošu un vienotu personas datu aizsardzību, īstenojot saistošu Grupas politiku. Tādējādi MAN grupas ietvaros visā pasaulē tiek nodrošināts aizsardzības līmenis, kas ir pielīdzināms Vācijā un Eiropas Savienībā noteiktajam aizsardzības līmenim.

Turklāt mūsu darbiniekiem ir pienākums ievērot jebkādu viņiem pieejamo personas datu konfidencialitāti un tos aizsargāt.

b) Atbildīgā puse un kontaktpersona

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem par jūsu datiem atbildīgā puse ir tas MAN grupas uzņēmums, kas pārvalda jūsu apmeklēto tīmekļa vietni.

Ja jums rodas jebkādi vispārīgi jautājumi vai jautājumi saistībā ar datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo kontaktpersonu, kura ir norādīta sadaļā “Kontaktinformācija” vai uz nospieduma. Tāpat varat sazināties ar Grupas Datu aizsardzības daļu, kas jūsu jautājumu pārsūtīs atbildīgajai personai.

2. Informācija par šo tīmekļa vietni

Šajā paziņojumā par datu aizsardzību mēs jums sniedzam informāciju par to, kā mēs apstrādājam personas datus un kādus personas datus mēs vācam, apstrādājam un izmantojam, kad jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni.

Personas dati šajā gadījumā ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Tiek uzskatīts, ka fiziska persona ir identificējama, ja to var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākām īpašībām, kas ir raksturīgas šīs fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, psiholoģiskajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

Šīs un citu tīmekļa vietņu nolūks ir sniegt jums informāciju par atlasītiem MAN grupas uzņēmumiem.

Turpmāk sniegtā informācija nav attiecināma uz uzņēmumiem, kas nav MAN īpašumā vai kontrolē, un uz personām, kuras MAN nenodarbina un kurām nesniedz norādījumus.

3. Vispārīgas informācijas un anonīmas lietošanas datu vākšana

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, automātiski tiek vākta vispārīga rakstura informācija. Šajā informācijā ir norādīts izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veids, izmantotā operētājsistēma, interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukums, mūsu tīmekļa vietne, kuru apmeklējat, kā arī apmeklējuma tehniskā informācija (https/http metode, https/http versija, https/http statusa kods, nodoto datu garums). Tas skar tikai informāciju, kas neļauj izdarīt secinājumus par jūsu personu. Šie dati tiek ģenerēti, arī piekļūstot jebkurai citai tīmekļa vietnei internetā. Tādējādi tā nav uz šo tīmekļa vietni attiecināma funkcija.

Šāda informācija tiek vākta tikai anonimizētā veidā, un mēs to novērtējam statistiski. Jo labāk mēs varam izprast jūsu prasības, jo ātrāk jūs varat atrast vajadzīgo informāciju mūsu tīmekļa vietnēs.

4. Personas datu vākšana un apstrāde

a) Vienkārša navigācija tīmekļa vietnē

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, standarta kārtībā mūsu tīmekļa serveri saglabā jūsu piekļuvei izmantoto IP adresi, kā arī apmeklējuma datumu un laiku.

b) Tīmekļa lietotņu izmantošana

Kad izmantojat mūsu tīmekļa lietotnes (piemēram, kravas automobiļa konfiguratoru), var tikt saglabāta arī tāda informācija, kas ir nepieciešama, lai šo lietotni efektīvi izmantotu (valoda, sesijas identifikators, konfiguratora solis, konfiguratorā atlasītie dati).

c) Reģistrācija, izmantojot tiešsaistes veidlapas

Citi personas dati var tikt vākti tikai tad, ja jūs mums sniedzat tos brīvprātīgi, un tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams attiecīgajam nolūkam, piemēram, reģistrācijas, parakstīšanās, aptaujas vai konkursa ietvaros.

d) Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne ir neliels datu kopums, kas tiek saglabāts jūsu ierīcē. Tā satur tādus datus kā personīgos lapas iestatījumus un pierakstīšanās informāciju. Šo datu kopumu rada tīmekļa serveris, ar kuru jūsu tīmekļa serveris ir savienojies, un tad šis datu kopums tiek nosūtīts jums. Kopumā mēs izmantojam sīkdatnes, lai analizētu interesi par mūsu tīmekļa vietnēm, kā arī, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu lietošanas draudzīgumu. Principā jūs varat arī piekļūt mūsu tīmekļa vietnēm, neizmantojot sīkdatnes. Ja vēlaties ērti izmantot mūsu tīmekļa vietnes pilnā apmērā, jums tomēr būtu jāpiekrīt to sīkdatņu izmantošanai, kas nodrošina konkrētu funkciju izmantošanu vai arī padara to ērtāku. MAN izmanto sīkdatnes, lai padarītu savas tīmekļa vietnes lietotājiem draudzīgākas, efektīvākas un drošākas. Mūsu sīkdatnes nesatur uz konkrētām personām attiecināmu informāciju.

Ja jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi ir iestatīti piekrist sīkdatnēm, lietojot mūsu tīmekļa vietnes, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas piekrist sīkdatnēm pēc noklusējuma. Tomēr jums ir iespēja konfigurēt jūsu pārlūkprogrammu tā, lai sīkdatnes tiktu parādītas pirms to saglabāšanas, vai tā, lai piekristu vai noraidītu noteiktas sīkdatnes vai arī noraidītu sīkdatnes kopumā.

Norādām, ka izmaiņas iestatījumos attiecas tikai uz attiecīgo pārlūkprogrammu. Ja jūs izmantojat dažādas pārlūkprogrammas vai izmantojat citu ierīci, iestatījumi ir no jauna jākonfigurē. Jūs arī varat jebkurā laikā izdzēst sīkdatnes no jūsu datu nesēja. Lūdzu, skatiet jūsu pārlūkprogrammas palīdzības funkciju attiecībā uz sīkdatņu iestatījumiem un kā tos nomainīt, kā arī attiecībā uz sīkdatņu dzēšanu.

Turpmāk ir uzskaitīti vispopulārākie sīkdatņu veidi un to izmantošanas nolūki.

Sesijas sīkdatnes
Kamēr jūs esat aktīvs tīmekļa vietnē, sesijas sīkdatne tiek uz laiku saglabāta jūsu datora atmiņā. Šādā gadījumā sesijas identifikators tiek saglabāts, lai jums, piemēram, nevajadzētu no jauna pierakstīties katru reizi, kad nomaināt tīmekļa vietni. Sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas, tiklīdz izrakstāties, vai arī to derīguma termiņš beidzas, tiklīdz jūsu sesija automātiski ir beigusies.

Pastāvīgās jeb protokola sīkdatnes
Pastāvīgā jeb protokola sīkdatne saglabā datni jūsu datorā tik ilgi, kamēr ir noteikts datnes derīguma termiņš. Pateicoties šīm sīkdatnēm, tīmekļa vietnes atceras jūsu informāciju un iestatījumus nākamajam apmeklējumam. Tādējādi tiek nodrošināta ātrāka un ērtāka piekļuve, jo jums nav atkārtoti jākonfigurē, piemēram, jūsu valodas iestatījumi mūsu portālam. Tiklīdz ir beidzies derīguma termiņš, sīkdatne automātiski tiek izdzēsta, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni, kas to ir radījusi.

Pirmo personu sīkdatnes
Tās iestata pati tīmekļa vietne (tas pats domēns, kas ir norādīts pārlūkprogrammas adreses joslā) un tās nolasa tikai šī tīmekļa vietne. Šīs sīkdatnes parasti tiek izmantotas informācijas saglabāšanai (t. i., jūsu iestatījumi), kas tad tiek izmantoti, kad jūs atkārtoti apmeklējat tīmekļa vietni.

Trešo personu sīkdatnes
Trešo personu sīkdatnes ir no pakalpojuma sniedzējiem, kas nav tīmekļa vietnes operatori. Tās var tikt izmantotas, piemēram, lai vāktu informāciju reklāmas, lietotāja definēta satura un tīmekļa statistikas nolūkiem.

e) Google Analytics - datu apstrāde, ko veic Google

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google, Inc. (Google) sniegto tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics. Arī Google Analytics izmanto sīkdatnes. Tās iekļauj paša Google sīkdatnes (Google Analytics sīkdatnes) un tā sauktās trešo personu pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes (dubultklikšķa sīkdatnes). Sīkdatņu savākto informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adresi), nodod Google Inc. serverim ASV, kur tā tiek saglabāta. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat mūsu vietni, apkopotu mums sniegtos ziņojumus par darbību vietnē un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar vietnes aktivitāti un interneta izmantošanu, jo īpaši reklāmas tīkla funkcijas, piemēram, veicinošā tirgvedība, ziņojumi par sesijām Google reklāmas tīklā, dubultklikšķu kampaņu pārvaldnieka vai Google Analytics pārskatu integrēšana pakalpojuma sniegšanai atbilstoši demogrāfiskajiem raksturojumiem un interesēm. Google var arī nodot šo informāciju trešām personām, ja to nosaka likums vai arī šādas trešās personas apstrādā informāciju Google vārdā. Google var izmantot jūsu datus saviem mērķiem, tādiem kā profila izveide un informācijas apvienošana ar citiem datiem, piemēram, Google kontiem.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat Google apkopoto datu apstrādei iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekš izklāstītajiem nolūkiem. Mēs vēlamies arī norādīt, ka datu aizsardzības uzlabošanas nolūkā mūsu tīmekļa vietnes izmanto Google Analytics ar paplašinājumu “anonymizeIp()”, lai IP adreses tiktu reģistrētas un turpmāk apstrādātas tikai saīsinātā veidā, tādējādi neļaujot tās saistīt tieši ar konkrētu personu, veicot mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas analīzi. Jūs varat noraidīt Google Analytics sīkdatņu izmantošanu, izvēloties attiecīgo paplašinājumu jūsu pārlūkprogrammā. Tādējādi jūs varat īstenot savas tiesības neļaut Google Analytics turpmāk vākt, apstrādāt un izmantot datus. Šim nolūkam jūs varat uzstādīt savā pārlūkprogrammā Google Analytics pievienojumprogrammu. Tādējādi Google Analytics nevar saglabāt informāciju par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm.

Papildu informācija, kā arī informācija par šīs deaktivizēšanas pievienojumprogrammas lejupielādi un uzstādīšanu ir pieejama vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatīvi un papildus lietojot mobilās ierīces, varat izmantot atteikšanās sīkdatni. Jūs varat izmantot šo saiti, un tiks uzstādīta sīkdatne, t. i., Google Analytics vairs nereģistrēs jūsu darbības. Klikšķiniet šeit, lai atteiktos no Google Analytics veiktās reģistrācijas.

Jūs varat deaktivizēt Google Analytics reklāmas un pielāgot reklāmas Google attēlošanas tīklā, piekļūstot reklāmas iestatījumiem: https://www.google.de/settings/ads.

f) Google DoubleClick

DoubleClick by Google ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū (Mountain View), CA 94043, ASV (“Google”), nodrošināts pakalpojums. DoubleClick by Google izmanto sīkdatnes, lai parādītu jums jūs interesējošās reklāmas. Šādā gadījumā jūsu pārlūkprogrammai tiek piešķirts pseidonimizēts identifikācijas numurs (ID), lai pārbaudītu, kādas reklāmas tika parādītas jūsu tīmekļa vietnē un kuras tika atvērtas. Sīkdatnes nesatur personas datus. DoubleClick sīkdatņu izmantošana ļauj Google un tās partneru tīmekļa vietnēm izvietot reklāmas tikai uz iepriekšējo mūsu un citu interneta tīmekļa vietņu apmeklējumu pamata. Sīkdatņu ģenerēto informāciju Google pārsūta uz ASV izvietotu serveri analīzei un tur uzglabā. Google nodos datus trešai personai tikai atbilstīgi juridiskajām prasībām vai arī datu apstrādes līguma ietvaros. Google nekādā gadījumā nesaistīs jūsu datus ar citiem Google savāktajiem datiem.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat Google apkopoto datu apstrādei, kā arī apstrādei iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekš izklāstītajiem nolūkiem. Jūs varat izvairīties no sīkdatņu saglabāšanas, attiecīgi konfigurējot jūsu pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumus; tomēr vēlamies norādīt, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas to pilnā apmērā. Turklāt jūs varat izvairīties no sīkdatņu radīto datu ieguves un ar jūsu tīmekļa vietņu izmantošanu saistīto datu nosūtīšanas uz Google, kā arī Google veiktās šo datu apstrādes, lejupielādējot un uzstādot pārlūkprogrammā spraudni, kas ir pieejams šajā saitē zem DoubleClick deaktivizācijas pievienojumprogrammas. Alternatīvi jūs varat deaktivizēt DoubleClick sīkdatnes Digital Advertising Alliance tīmekļa vietnē, izmantojot šo saiti: saiti.

g) Google reCaptcha

Šī lapa drošības nolūkos izmanto reCaptcha, Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū, CA 94043, ASV (Google), sniegtu pakalpojumu. Šis pakalpojums nosaka, vai internetā ievadītos ierakstus ir veikusi persona vai automatizētā mašīnapstrāde krāpnieciskos nolūkos. Šādā gadījumā jūsu iepriekš saīsinātā IP adrese un citi šim pakalpojumam nepieciešamie dati tiek nodoti Google. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Jebkādi jūsu pārlūkprogrammas reCaptcha ietvaros nosūtītie dati netiek kombinēti ne ar kādiem citiem Google datiem. Vairāk informācijas par Google Datu privātuma politiku skatīt vietnē https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Sociālo plašsaziņas spraudņu integrēšana (Facebook, Twitter)

Spraudņi ir datorprogrammas, kas ir integrētas citā programmatūras produktā, piemēram, tīmekļa vietnē, un kas tādējādi paplašina tā funkcionalitāti. Gandrīz visi šobrīd tirgū pieejamie spraudņi ir no sociālo plašsaziņas tīklu operatoriem. Šo tīklu pamata funkcionalitāte ir sniegt lietotājiem saskarsmes un saziņas platformu, kas parasti ir bez maksas.

Tomēr sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņu integrēšanas rezultātā šie pakalpojumi iegūst jūsu IP adresi un citus transakcijas datus (parasti datumu, laiku, URL adresi un pārlūkprogrammu), kad jūs atverat attiecīgo lapu, pat neuzklikšķinot uz spraudņa. Tas attiecas gan uz reģistrētiem attiecīgā pakalpojuma lietotājiem, gan arī tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri nav reģistrējuši kontu attiecīgajā pakalpojumā, tādējādi piekrītot attiecīgajiem lietošanas nosacījumiem. Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi arī parasti izmanto sīkdatnes (skatīt d) punktu), lai identificētu tīmekļa vietnes apmeklētājus. Šīs sīkdatnes apmeklētā tīmekļa vietne saglabā jūsu vietējā diskā un atsauc to atmiņā, kad jūs atkal apmeklējat tīmekļa vietni. Šo sīkdatņu identifikatoru parasti nodod attiecīgā pakalpojuma serveriem katrā tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē, izmantojot attiecīgo spraudni, pat ja spraudnis nav ticis aktīvi izmantots. Savienojot atsevišķu sīkdatnes identifikatoru ar agrāk apmeklētajām tīmekļa vietnēm, ir iespējams uzraudzīt pārlūkošanas uzvedību (profilēšana). Vācot iepriekšminētos transakcijas datus, varētu, piemēram, noteikt, cik ilgi lietotājs ar šo sīkdatni ir pavadījis kurā tīmekļa vietnē. Šādā veidā sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi varētu reģistrēt jūsu darbības internetā.

Lai to nepieļautu un labāk aizsargātu jūsu privātumu, mūsu tīmekļa vietne izmanto divu klikšķu metodi, heise.de iniciatīva (vairāk informācijas skatīt attiecīgajā vietnē). Mūsu vietnē ir tikai deaktivizētas pogas, kas neveido kontaktus ar sociālajiem spraudņiem piederošiem pakalpojumiem, un tādēļ nekādus datus nav iespējams nodot, atverot mūsu vietnes.

Jūs šīs pogas aktivizējat, tikai noklikšķinot uz tām un piekrītot saziņai ar Facebook vai Twitter. Otrreiz noklikšķinot, jūs varat nekavējoties dalīties saturā. Ja esat jau pierakstījies kādā no sociālajiem tīkliem, kura sociālo spraudni vēlaties izmantot, Facebook tas notiek, citam logam neatveroties. Attiecībā uz Twitter tiek parādīts uznirstošais logs, kurā jūs joprojām varat rediģēt tvīta tekstu.

Ja nolemjat aktivizēt un izmantot sociālo spraudni, iepriekš uzziniet, kā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs apstrādā jūsu datus un kāda ir tā datu privātuma politika (https://www.facebook.com/about/privacy/, http://twitter.com/privacy).

Piezīme. Šo pogu aktivizēšana attiecas tikai uz atvērto lapu un izvēlēto pakalpojumu.

Varat arī pastāvīgi aktivizēt piekrišanas pogas sadaļā Iestatījumi (klikšķiniet uz zobratiņa ikonas). Vienkārši atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as), lai aktivizētu jūsu sociālos tīklus. Jūs, protams, varat jebkurā laikā atsaukt šo automātisko iespēju, izmantojot zobratiņa ikonu.

Turpmāk ir sniegts īss mūsu vietnē integrēto sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņu apraksts.

Facebook
Facebook ir Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublina (Dublin) 2, Īrija) sociālais tīkls. Mēs esam iekļāvuši mūsu tīmekļa vietnē dažādas Facebook funkcijas (piemēram, “patīk”, “dalīties”). Facebook funkcijas identificē Facebook logotips. Atkarībā no funkcijas tipa var tikt pievienotas papildu funkcijas (piemēram, “patīk”, “ieteikt”). Izmantojot pogu “patīk”, varat informēt jūsu Facebook draugus un Facebook lietotājus, kuri raksti jums patīk/kurus rakstus iesakāt. Ja kā Facebook lietotājs esat pievienojis Facebook ieteikumu joslu savā Facebook lietotnē, jūs automātiski publicējat jūsu lasīšanas darbības Facebook jūsu jaunumu plūsmā un jūsu laika skalā, tiklīdz mūsu tīmekļa vietnē atveras ieteikumu josla. Personas, kuras, uzstādot lietotni, jūs autorizējāt, Facebook uzzina, kurus mūsu rakstus jūs šobrīd lasāt un kādu mūsu tīmekļa vietnes saturu jūs lietojat. Jebkurā laikā Facebook atkal varat izdzēst atsevišķus ierakstus, kā arī pašu lietotni. Lietotāju Facebook “patīk” funkcija arī ir sinhronizēta ar mūsu lapas ierakstiem un rakstiem, ja lietotājs ir pieteicies mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot Facebook. Integrējot Facebook pogu mūsu tīmekļa vietnē, jūsu pārlūkprogramma vai lietotne izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem un no tiem tiek ielādēta attiecīgās Facebook funkcijas poga. Kā jau sākumā tika minēts, šādā gadījumā Facebook tiek nodota informācija, piemēram, ka attiecīgā interneta lapa ir tikusi atvērta vai ticis izmantots konkrēts pakalpojums. Ja jūs aktīvi pats izmantojat Facebook funkciju, piemēram, noklikšķinot uz pogas “patīk”, Facebook, iespējams, apstrādās citus datus, tostarp personas datus. Šādā veidā Facebook var, piemēram, izvietot sīkdatni, kuru var izmantot, lai noteiktu, ka jūs jau agrāk esat izmantojis “patīk” pogu citās interneta vietnēs, kurās arī ir integrētas Facebook pogas. Ja jūs kā Facebook lietotājs esat vienlaicīgi pieteicies Facebook, ir iespējams arī piešķirt piekļuvi lapai jūsu Facebook profilā. Ja jūs klikšķināt uz integrētajām Facebook pogām un pēc tam piesakāties Facebook (vai jau esat pieteicies), informācija, attiecībā uz kuru esat nospiedis “patīk” vai “ieteikt”, piemēram, var tikt īsā formātā publicēta Facebook jūsu profilā un uz laika skalas. Līdz ar to šādi Facebook var savākt un saglabāt turpmākas izmantošanas datus. Šādi var tikt radīti Facebook lietotāju profili, kas ir plašāki, nekā tas, ko jūs pats atklājat Facebook. Ja neesat deaktivizējis iekļautos sociālos spraudņus, bet joprojām vēlaties nepieļaut, ka Facebook nodod jūsu veikto mūsu vietnes apmeklējumu jūsu Facebook lietotāja kontā, lūdzu, izejiet no sava Facebook lietotāja konta, pirms apmeklējat mūsu vietni. Vairāk informācijas par to, kādus datus Facebook detalizēti vāc savām vajadzībām, ir Facebook Datu privātuma politikā; šeit ir pieejama papildu informāciju par Facebook veikto datu vākšanu un apstrādi, kā arī ar to saistītajām jūsu tiesībām. Facebook Datu privātuma politika ir pieejama šeit: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook informācija par tā dēvētajiem sociālajiem spraudņiem ir pieejama šeit: http://on.fb.me/mAN33b.

Twitter
Twitter ir mikroemuāru rakstīšanas pakalpojums, kuru nodrošina amerikāņu uzņēmums Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, Sanfrancisko (San Francisco), CA 94107). Izmantojot Twitter pogu, tāpat tiek izveidots tiešs savienojums starp jūsu pārlūkprogrammu un Twitter serveriem, kā arī no tiem tiek lejupielādēta poga. Procesā informācija, ka ir atvērta attiecīgā interneta lapa, tiek nosūtīta uz Twitter. Tas nozīmē, ka, pat ja neesat pieteicies, Twitter, iespējams, var savākt un arī saglabāt izmantošanas datus. Ja jūs klikšķināt uz Twitter pogas un “tvītojat” informāciju, izmantojot atvērto Twitter logu, jūs nododat šo informāciju Twitter. Tad šo informāciju publicē jūsu Twitter lietotāja profilā. Papildu informācija par datu vākšanu, kā arī jūsu datu novērtēšanu un apstrādi, izmantojot Twitter, kā arī jūsu ar to saistītajām tiesībām, ir pieejama Twitter Datu privātuma politikā, kas ir pieejama šeit: http://twitter.com/privacy.

i) GeoLite2 un GeoIP2 datubāzes izmantošana ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota GeoLite2 vai GeoIP2 datubāze; to nodrošina piegādātājs MaxMind Inc. un tā tiek mitināta pie MAN trešo personu piegādātājiem. GeoLite2 vai GeoIP2 datubāzē izmantotajām IP adresēm tiek piešķirti aptuveni atrašanās/ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati, pamatojoties uz valsti, no kuras ir IP adrese. Lai uzlabotu meklēšanas rezultātus, sniegtu jums piemērotāku informāciju un iepriekšnoteiktu vietnes konfigurācijas, kuras padarīs jūsu apmeklējumu mūsu vietnē daudz patīkamāku (piemēram, valodas iestatījumi), kas būs īpaši pielāgoti jums, informācija par jūsu izcelsmes valsti tiks nosūtīta kopā ar jūsu IP adresi, izmantojot GeoLite2 vai GeoIP2 datubāzi. Šajā procesā nekādi personas dati netiks nodoti trešām personām.

5. Personas datu izmantošanas ierobežošana

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai tam nolūkam, kādam jūs šos datus esat mums snieguši.

6. Apstrādes juridiskais pamatojums

Jūsu personas datu izmantošanas un saglabāšanas juridiskais pamats ir piekrišana, kuru esat mums sniedzis atbilstīgi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 7. pantam, kā arī saskaņā ar Telemediengesetz (TMG, Vācijas Telemediju likums) 13. panta 2. punktu. Mēs apstrādājam jūsu pamata datus un datu izmantošanu, pamatojoties uz un saskaņā ar TMG 14. un 15. panta nosacījumiem, kas nosaka juridisko pienākumu ES VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, kuru piemēro mums kā tīmekļa vietnes operatoram.

7. Personas datu nosūtīšana

Iesaistīto funkciju izmantošanas dēļ jūsu datus var aplūkot arī iestādes, kas atrodas trešās valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Šajās valstīs datu aizsardzības līmenis var būt nepietiekams, jo ES Komisija nav pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības atbilstību, kā arī nav citu piemērotu garantiju jūsu personas datu aizsardzībai.

Jūsu dati tiek pārsūtīti šīm trešām valstīm, pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu atbilstīgi ES VDAR 7. pantam vai TMG (Vācijas Telemediju likums) 13. panta 2. punktam, vai pamatojoties uz izņēmuma klauzulām, kas ir minētas ES VDAR 49. panta 1. punktā, kuras tiek piemērotas, aktivizējot attiecīgo funkciju.

Jūsu datus var redzēt arī MAN un VW grupas saistītie uzņēmumi, kā arī ārējie pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina un tehniski pārvalda šo vietni un ar to saistītās sistēmas. Ar šiem uzņēmumiem ir noslēgti datu aizsardzības līgumi, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni.

Dati valsts iestādēm un institūcijām tiks nosūtīti tikai atbilstīgi saistošajiem valsts tiesību aktiem.

8. Datu glabāšana un dzēšana

Ar jūsu apmeklējumu mūsu vietnē saistītie personas dati (skatīt 1. un 2. punktu) tiek saglabāti divus gadus, kuru uzskaite sākas brīdī, kad tiek atvērta mūsu tīmekļa vietne.

Citi personas dati tiek saglabāti līdz brīdim, kad jūs anulējat reģistrāciju vai informējat mūs, ka nevēlaties turpmāk izmantot attiecīgo funkciju.

Ārpus tā personas dati tiek saglabāti tikai tad, ja pastāv likumisks vai līgumisks pienākums tos saglabāt.

9. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības būt informētam par datiem, kas attiecas uz jums, kā arī tiesības veikt labojumus jūsu datos. Ja nepastāv normatīvie akti, kuros ir noteikts pretējais, jums var būt arī tiesības dzēst un bloķēt jūsu datus, kā arī tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

Tā kā mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir arī tiesības atsaukt jūsu piekrišanu datu apstrādei. Jūsu piekrišanas atsaukšana neskar ar jūsu piekrišanu veiktās datu apstrādes pirms piekrišanas atsaukšanas likumību.

Ja nepieciešams, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte pirms jūsu pieprasījuma apstrādes.

Ja, neņemot vērā mūsu pūles uzturēt datu precizitāti un aktualitāti, ir tikusi saglabāta nepareiza informācija, pēc attiecīga pieprasījuma mēs labosim šādu informāciju.

Sūdzību gadījumā jums ir iespēja sazināties ar datu aizsardzības pārraudzības iestādi.

10. Drošība

MAN izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus jūsu datu aizsardzībai pret nejaušu vai apzinātu sagrozīšanu, zudumu vai iznīcināšanu, kā arī pret nepiederošu personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi, piemēram, datu šifrēšana, tiek pastāvīgi uzlaboti, ievērojot tehnoloģijas attīstību.

11. Saites uz citu piegādātāju tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz citu piegādātāju tīmekļa vietnēm. MAN veica tieši saistīto tīmekļa vietņu pārbaudi saites izveidošanas brīdī un pārliecinājās, ka tajās nav tiesisku pārkāpumu. Tomēr MAN nekādā veidā neietekmē šo saistīto tīmekļa vietņu saturu un nevar veikt to nepārtrauktu uzraudzību. Tādēļ MAN neuzņemas nekādu atbildību par saistīto tīmekļa vietņu saturu, kas ir ticis pārveidots pēc saites izveides. Šis datu aizsardzības līgums neattiecas uz citu piegādātāju saistītajām tīmekļa vietnēm.

12. Atruna

Sekojot līdzi pastāvīgai interneta attīstībai, MAN ir tiesīgs jebkurā brīdī pielāgot šo datu privātuma aizsardzības deklarāciju, vienlaikus ievērojot datu privātuma aizsardzības tiesību aktu normas.

January 2020. V2