Tehnoloģijas un inovācijas

Braukšanas joslu kontrolsistēma (LGS)

Braukšanas joslu kontrolsistēma (LGS)
„Lane Guard System”

Augstāku satiksmes drošību sekmē braukšanas joslu kontrole

Braucot garus un monotonus maršrutus vai veicot nakts pārbraucienus, var gadīties, ka mazinās autovadītāja uzmanība vai viņš uz sekundi iemieg. Braukšanas joslu kontrolsistēma jeb „Lane Guard System” (LGS) kontrolē, vai pareizi tiek ievērota braukšanas josla, un gādā par paaugstinātu drošību un palielinātām braukšanas ērtībām. Ja transportlīdzeklis izbrauc no noteiktās braukšanas joslas un netiek ieslēgts pagrieziena rādītājs, autovadītāju brīdina skaņas signāls.

Funkcijas un to lietošana

Videokamera, kas ir uzstādīta aiz vējstikla, fiksē braukšanas joslu marķējuma līnijas un izvērtē automašīnas pozīciju attiecībā pret braukšanas joslas robežām. Ja transportlīdzeklis šķērso braukšanas joslas marķējumu un netiek ieslēgts pagrieziena rādītājs, no kreisā vai labā durvju skaļruņa atbilstoši attiecīgajai pusei atskan „rībošs” skaņas signāls, kas brīdina autovadītāju. Braucot ar ātrumu, kas pārsniedz 60 km/h, sistēma aktivizējas automātiski, un to var deaktivizēt ar svirslēdzi. Braucot ar ātrumu, kas mazāks par 75 km/h, brīdinājums atskan, kad riepas skar braukšanas joslas marķējuma iekšmalu, bet, braucot ātrāk par 75 km/h, – kad riepas skar braukšanas joslas marķējuma ārmalu. Ja brīdināšana nav iespējama, piemēram, tādēļ, ka nav braukšanas joslas marķējuma, vadītājam uz to tiek norādīts kontrollampiņu blokā jeb „Highline” displejā.