Tehnoloģijas un inovācijas

Elektroniskā stabilitātes programma (ESP)

Elektroniskā stabilitātes programma (ESP)
ESP parametri

Sistēma braukšanas dinamikas regulēšanai

Ja pastāv transportlīdzekļa izslīdēšanas vai apgāšanās risks, autovadītājam zibenīgi jāspēj novērtēt bīstamā situācija un nekavējoties reaģēt, lai turpinātu kontrolēt transportlīdzekli. ESP pastāvīgi uzrauga transportlīdzekļa dinamisko stāvokli un automātiski iejaucas dzinēja vadības un bremzēšanas sistēmā, ja kravas automašīnai draud apgāšanās vai izslīdēšana. Tādēļ tā – vēl labāk par visprasmīgāko autovadītāju – spēj ātri novērtēt situāciju un fizikas likumu robežās saglabāt kontroli pār transportlīdzekli. Šādi iespējams ierobežot tipiskākos avārijas izraisošos apstākļus, kā, piemēram, pārāk liels ātrums līkumā, slidena brauktuve, avārijas bremzēšana un strauji izvairīšanās manevri, un mazināt negadījumu risku.

Funkcijas un to lietošana

ESP ietilpst divas galvenās funkcijas: DSP (dinamiskā stabilitātes programma) un ROP (apgāšanās novēršanas sistēma). DSP par transportlīdzekļa stabilizēšanu parūpējas lielākoties samazinātas saķeres apstākļos (piemēram, uz slapjas vai apledojušas un apsnigušas brauktuves). Tā galvenokārt aktivizējas tikai tad, ja rodas manāmas atšķirības starp vadītāja izvēlēto braukšanas virzienu un transportlīdzekļa faktisko kustības virzienu. Apgāšanās novēršanas sistēma („Roll Over Prevention” jeb ROP) samazina apgāšanās risku paaugstinātas saķeres apstākļos uz sausas brauktuves.


Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar ESP, iespējams novērst 44 procentus visu kravas automašīnu avāriju.

Pastāvīgi tiek mērīti un ar pašreizējo braukšanas ātrumu salīdzināti tālāk norādītie parametri.

  • Stūres pagrieziena leņķis
  • Šķērspaātrinājums
  • Rotācijas ātrums (transportlīdzekļa griešanās ātrums ap vertikālo asi)