MAN ServiceContracts - Предности

MAN ServiceContracts навистина се исплаќаат – Преглед на Вашите предности

Има многу причини за договарање сервисни услуги од MAN: Искористете ги различните предности, за да заштедите пари, време и нерви.

  • Најдобра сигурност при планирање и пресметка преку договор за сервисни услуги и фиксни интервали на одржување, а со тоа и подобра заштита од непредвидени поправки – дури и со зголемување на работниот век на возилото.

  • Намалување на ризикот од дефект и намалување на потрошувачката на гориво преку оптимално поставената технологија и обучениот персонал од сервисните работилници на MAN.

  • Висок степен на безбедност и добра вредност при продажба со најдобра возможна состојба на возилото со помош на експерт за одржување и поправка.

  • „One stop shopping“ заштедува време и ја олеснува администрацијата – место без контролирање на фактури, гаранција и прашања за гудвил.

  • Заштеда на трошоци и обезбедување на непрекината примена преку превентивни поправки и стандардни посети на сервисните работилници.