Искусете го MAN

MAN Magazine

Новиот MAN Magazine

Градежната индустрија цути. Градежните проекти стануваат се покомплексни. Потребна е софистицирана транспортна логистика за да може да се осигури дека градежната опрема и материјалите ќе бидат навремено достапни. И сето тоа може непрекинато до функционира единствено со оптимално користење на камионите. Дознајте како иновативните технологии во камионите на MAN ја докажуваат својата вредност во практичната примена и тоа: на градилиштата, во рударската индустрија, при транспортот низ планински предели и во многу други делови од индустријата.

Оваа брошура, исто така нуди возбудливи и забавни приказни, кои покажуваат што прави и за што се залага MAN: За производите и услугите, кои се прилагодени според потребите на клиентите, како и соединување на квалитетот, сигурноста и ефикасноста.