MAN кабина ХL

Вистински модел за секоја намена

MAN кабина за возачи ХL
MAN кабина за возачи ХL – димензии

Предности на едно место:

  • Подолга, поширока кабина за посебни намени во локалниот транспорт
  • Удобен премин од врата до врата
  • Сериски удобен кревет за паузи и одмор
  • Добра способност за надградба

Димензии и седишта

Големина Ширина 2,44 м
Длабочина 2,28 м
Висина 1,66 м
Седишта 2 лица
1 место за спиење

Кабина за посебни намени

Кабината XL ги покажува силните страни особено кога станува збор за посебна намена, како на пример, транспорт на градежен материјал или на дрва. Широката, но рамна кабина на возач нуди многу добра можност за надградба и - благодарение на помалата сопствена маса - и соодветна носивост. Понискиот тунел на моторот овозможува оптимална слобода на движење и натпросечна ширина на кабината обезбедува поголем простор за складирање. Големиот, удобен кревет нуди доволно место за одмор или служи како удобно место за преноќување во случај на повеќедневни патувања.