Кабини MAN - вистински модел за секоја намена

Со сигурност добар избор

Кабини MAN

Возачите се оние кои овозможуваат ефикасност на турите. Нивниот капацитет зад воланот е одлучувачки за безбеден, економичен начин на возење, а на тој начин и за доследен транспорт. Затоа ни е важно да им понудиме удобно и безбедно работно место на нашите возачи на камиони - за незаморно, концентрирано возење. Но и за опуштени паузи за одмор и највисоко ниво на удобност.

Без оглед дали во меѓународниот далечен транспорт, на градилиште или во меѓуградски дистрибутивен транспорт, дали специјално возило или експерт: Кај MAN ја има вистинската кабина за секоја намена. И во секој има максимална безбедност, удобност и ергономија.

MAN кабина за возачи ХХL

Кабина XXL

Исклучителна удобност на тркала:

Наголемата кабина на возач за камиони во цела Европа е иделана за возење на долги релации во меѓународниот транспорт.

За кабината XXL

Достапно за:
MAN TGX

MAN кабина за возачи ХLХ

Кабина XLX

Исклучителен експерт во флотата:

Со универзалната примена кабината XLX е задолжителна во далечниот и влечниот транспорт.

За кабината XLX

Достапно за:
MAN TGX

MAN кабина за возачи ХL

Кабина XL

Компактен, удобен, економичен:

Рамната кабина на возач е погодна за посебни намени во локалниот транспорт поради малата сопствена маса.

За кабината XL

Достапно за:
MAN TGX

MAN кабина за возачи LХ

Кабина LX

Оптимален преглед при повисока носивост:

Помалата кабина со висок кров е идеална за посебни намени или за далечен транспорт со голема носивост.

За кабината LX

Достапно за:

MAN TGS
MAN TGM
MAN TGL

MAN кабина за возачи L

Кабина L

Експерт на тркала:

Кабината на возач L е погодна во локалниот, дистрибутивниот и влечниот транспорт поради малите димензии.

За кабината L

Достапно за:

MAN TGS
MAN TGM
MAN TGL

MAN кабина за возачи М

Кабина M

Понекогаш најмалото е најголемо:

Најмалата кабина MAN е идеална за кратки релации за локален и дистрибутивен сообраќај, во градежништвото или за комунални примени.

За кабината M

Достапно за:
MAN TGS

MAN двојна кабина

Кабина за возачот, двојна кабина

Најголема внатрешна зафатнина во конкуренцијата:

Благодарение на продолжената кабина на возач може соодветно да се превезува товарот и тимот во едно возило до местото на прием.

За двојната кабина за возачот

Достапно за:
MAN TGM
MAN TGL

MAN кабина за возачи C

Кабина C

Прв избор во влечниот и дистрибутивниот транспорт:

Кратката, мала кабина на возач нуди различни можности за користење во влечниот, како и во блискиот и дистрибутивниот сообраќај.

За кабината C

Достапно за:
MAN TGM
MAN TGL