Tehnologija i kompetentnost

Automatski tempomat za održavanje rastojanja

Automatski tempomat za održavanje rastojanja

Sigurnost i lako rukovanje

Brzina se često potcenjuje i rastojanje do prednjeg objekta se lako precenjuje. ACC-sistem je u prilici, da samostalno uskladi kako brzinu vožnje tako i rastojanje do vozila koje je isped u okviru sprovedenih preliminarnih podešavanja.

Može se koristiti od brzine vožnje od 25 km/h. Glavno područje primene je svakako prilikom vožnji po brzim drumovima i autoputevima.

ACC-senzor radara sa oko 150 Meter vidokruga prepoznaje rastojanje i relativnu brzinu vozila koja se voze ispred na soptsvenoj voznoj traci. ACC-uređaj za upravljanje iz podataka senzora sopstvenog pređenog puta, sopstvene brzine i reakcije vozača izračunava najbolju strategiju za približavanje i upravlja momentom motora i menadžmentom kočenja  (trajna i radna kočnica). Brzina, ubrzanje i zadržavanje vozila se aktivno reguliše i na taj način se održava rastojanje do vozila koje vozi ispred. ACC-om se može upravljati kao do sada preko poluge tempomata.